Transelectrica şi-a redus profitul cu 31% şi este somată de ANAF să plătescă 100 de milioane de lei, taxe suplimentare

Transelectrica a realizat, în primul semestru din acest an, un profit net de 98 milioane lei, în scădere cu 31%, comparativ cu perioada similară din 2016, se arată într-un raport transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în special din cauza reducerii cu 10% a tarifului de transport al energiei electrice. 

‘Profitul net a înregistrat o scădere de aproximativ 30,62% faţă de cel înregistrat în semestrul I 2016 (98 milioane lei de la 142 milioane lei) evoluţie determinată în principal de scăderea veniturilor din serviciul de transport al energiei electrice’, se arată în documentul citat.

Potrivit acestuia, în semestrul I 2017, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică (27,40 TWh) a înregistrat o creştere de 4%, comparativ cu semestrul I 2016 (diferenţa între cele două perioade fiind de +0,9 TWh).

‘Această tendinţă s-a manifestat în fiecare dintre lunile semestrului I 2017, cu preponderenţă în lunile ianuarie şi februarie când, datorită temperaturilor foarte scăzute, consumul de energie electrică a fost crescut’, menţionează sursa citată.

Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizarea) realizate în semestrul I 2017 au crescut cu 37,72% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1,611 miliarde lei de la 1,169 miliarde lei, în semestrul I 2016).

Conform sursei citate, rezultatele în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent sunt cauzate în principal de tarife de transport diminuate faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 10%.

În raportarea cu rezultatele financiare, Transelectrica mai arată şi că, în urma unui control al ANAF, companiei i s-a comunicat, în iunie, că are obligaţii fiscale suplimentare de 100 de milioane de lei. Compania a contestat în instanţă decizia Fiscului.

Iată, în detaliu, comunicarea Transelectrica pe acest subiect:

La sediul Transelectrica SA a fost desfaṣurată inspecţia fiscală generală, care a vizat perioada decembrie 2005 – decembrie 2010. Inspecţia fiscală generală a început la data de 14.12.2011 şi s-a încheiat la 26.06.2017, data discuţiei finale cu Transelectrica SA. ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Companie, respectiv impozit pe profit și TVA, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzi/majorări de întârziere și penalități de întarziere) aferente cu privire la serviciile de sistem tehnologice de sistem (STS) facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției fiscale.

Potrivit Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, în sumă totală de 99 mil lei, ANAF – DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Companie, în sumă de 35 mil lei, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzi/majorări de întarziere și penalități de întârziere), în sumă de 64 mil lei.

În principal, Raportul de inspecție fiscală al ANAF consemnează urmatoarele obligații de plată suplimentare: Impozit pe profit în sumă de 14 mil lei, precum și accesorii, datorate pentru un număr de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă (acestea au fost distruse în incendiul izbucnit în noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din clădirea Millenium Business Center din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania își desfășura activitatea), documente cu regim special.

Aceste facturi au făcut obiectul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de inspecție fiscală în data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimată TVA colectată pentru un număr de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă.

La termenul din data de 30.04.2014, instanța de fond – Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal (Hotărâre nr. 1356/2014) în Dosar nr. 6657/2/2012 a respins cererea „reclamantei CNTEE Transelectrica SA (Contestație împotriva Actului administrativ fiscal ANAF)”.

La data de 01.03.2017, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus prin decizia nr. 779 urmatoarele: „respinge excepția inadmisibilității contestației în anulare formulată de contestatoarea Transelectrica SA, invocată prin întampinare de intimata Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Respinge contestația în anulare formulată de contestatoarea Transelectrica SA împotriva deciziei civile nr. 1945 din 16 iunie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal, pronunțat în dosarul nr. 6657/2/2012, ca nefondată. Irevocabilă”.

Impozit pe profit în sumă de 5 mil lei și TVA colectată în sumă de 6 mil lei, precum și accesorii, datorate pentru un număr de 349 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă (acestea au fost distruse în incendiul izbucnit în noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din clădirea Millenium Business Center din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania își desfășura activitatea), documente cu regim special;

Impozit pe profit în sumă de 4 mil lei și TVA colectată în sumă de 5 mil lei, precum și accesorii, aferente cheltuielilor cu serviciile de sistem tehnologice facturate de producători în perioada 01.01.2007 – 31.12.2010 și corespunzător cărora Compania a emis facturi de penalități calculate prin aplicarea procentului de 200% asupra prețului unitar fără TVA, înmulțit cu cantitatea de servicii nerealizate. Potrivit constatărilor echipei de inspecție fiscală, pornindu-se de la facturile de penalități emise s-au stabilit cheltuieli nedeductibile cu serviciile tehnologice de sistem nerealizate/neprestate care generează impozit pe profit suplimentar de plată, precum și TVA suplimentar de plată, aferent serviciilor tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie electrică care nu au fost prestate/realizate.

Compania a contestat în termenul legal, conform OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *