Transelectrica se va împrumuta, prin credite și obligațiuni, pentru a finanța modernizarea și extinderea rețelei electrice

Transelectrica va utiliza credite bancare și va emite obligațiuni pentru a finanța, parțial, lucrările din programul de investiții aferent perioadei 2021-2025, potrivit unui document al conducerii companiei care va fi supus atenției acționarilor. Aproape un sfert din investițiile asumate până în 2025, adică peste 800 de milioane de lei, ar urma să fie finanțat prin credite de la bănci comerciale și instituții financiare internaționale și prin emisiune de obligațiuni.

Programul de investiții al Transelectrica este de circa 3,7 miliarde de lei, pentru perioada 2021-2025, atât pentru proiectele aflate în derulare, cât și pentru cele noi. 827 de milioane de lei din această sumă va fi atrasă de companie de pe piețele financiare.

“Pentru finanțarea programului de investiții (3,734 RONm) Compania va apela la împrumuturi în valoare de 850 RONm, își propune sa atragă fonduri EU sau alte asemenea în sumă de 827 RONm, iar diferența de 2,057 RONm vor constitui surse proprii. Astfel, in structura mixului de finanțare creditele bancare si/sau obligațiunile corporative vor reprezenta 23% din total surse, fonduri europene si altele asemenea vor reprezenta 22%, iar diferența de 55% din surse propria”, se arată în documentul companiei.

Conducerea Transelectrica spune că are marjă mare de manevră la împrumuturi, pentru că firma are datorii mici și, din acest motiv, poate susține un nivel al împrumuturilor de 2,2 miliarde de lei.

Cităm din document:

“Compania are unul din cele mai reduse grade de îndatorare comparativ cu alte OTS-uri din Europa. De altfel, din perspectiva istorică, Compania are cel mai mic raport al împrumuturilor la capitaluri proprii. Pe cale de consecință și pentru a rămâne în limitele de risc acceptate de agențiile de rating cât și de potențialii finanțatori (4 x EBITDA), Compania poate susține în mod confortabil un nivel al împrumuturilor de până la 2,200 mil lei”.

“Finanțarea Programului de investiții va fi realizată printr-o combinație optimă formată din surse proprii și împrumuturi (împrumuturi bancare și/sau obligațiuni). În stabilirea acestui optim, Compania are în vedere costul capitalurilor proprii, costul capitalurilor împrumutate precum și ponderea acestora în structura capitalurilor astfel încât, acționarii săi să beneficieze de un randament maxim. Termenii de referință ai împrumuturilor vizează maturități cuprinse între 5 -15 ani, și fără garanții”, arată compania.

“Sub aspectul deciziei privind moneda în care se va face creditarea, Compania are în vedere o abordare defensivă a modalității de finanțare. Astfel, oricare ar fi soluția de finanțare, se vor avea în vedere costurile totale ale finanțării (costul cu dobânda, comisioane de analiză, de tragere, consultanța de specialitate, posibil impact pe diferențe de curs etc.) pe fondul și în condiții de risc minim;

Cu privire la structura portofoliului de proiecte, au fost identificate patru proiecte majore (ca valoare, importanță strategică și complexitate) care se pretează a fi finanțate prin împrumuturi de la Instituții Financiare Internaționale. În această categorie includem Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Mondială prin IFC filiala din România. Toate celelalte proiecte, mai multe și mai mici ca dimensiuni, se pot finanța prin credite de completare sub umbrela unui/unor împrumuturi sindicalizate de la mai multe bănci, în care IFI pot fi de asemenea participanți;

Tot în completarea surselor de finanțare și optimizarea capitalurilor, inițierea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative pe termen mediu (MTN- Medium Term Note) reprezintă o opțiune care prezintă o serie de avantaje așa cum sunt descrise în acest material. Programul poate fi dimensionat astfel încât, oricând situația fondurilor de numerar o cere să poată fi lansată o emisiune de obligațiuni care să acopere necesarul de finanțare. De altfel, Transelectrica poate miza pe o foarte bună relație dezvoltată de-a lungul timpului cu BVB”, mai arată Transelectrica.

Nu s-au făcut investițiile, compania poate pierde bani

Conducerea companiei admite că în ultimii ani s-au făcut prea puține investiții și, pe lângă efectul negativ al acestei situații asupra Sistemului Energetic Național, un alt efect este că și compania pierde bani, pentru că încasările din tariful reglementat sunt calculate în funcție de baza de active. Cităm din document:

“Realitatea în Companie este că în perioada 2015-2020 amortizarea acumulată este mai mică decât punerile în funcțiune (PIF) cu 764 de milioane RON. Cu alte cuvinte, PIF-urile nu au acoperit nici măcar nivelul amortizării. Consecințele sunt destul de grave (fără a menționa importanța tehnică pentru SEN) întrucât Baza de Active Reglementate (sursă a tarifului) s-a diminuat simțitor.

Este de menționat că rata reglementată a rentabilității (6,39% în acest caz) se aplică la BAR (baza de active reglementate – n.red.) și permite realizarea unei proftabilități reglementate mai mare sau mai mică în funcție de dimensiunea. BAR-ului”.

Unde merg investițiile

“Din analiza Planului de investiții reies foarte clar prioritățile investiționale ale Companiei și anume că dintr-un total de 3,734 mil lei 36% vor fi direcționate către retehnologizarea RET (rețeaua electrică de transport – n.red.)  în timp ce 31% vizează creșterea capacității de interconexiune cu țările vecine; Sume importante vor fi de asemenea direcționate către creșterea capacității de evacuare a energiei din regiunile Dobrogea și Moldova iar restul de 3% pentru proiecte care vizează întărirea securității sistemului”, se mai arată în documentul Transelectrica.

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.