Toate companiile energetice din România trebuie să anunţe statul cu un an înainte dacă vor să îşi vândă din active

Un ordin al ANRE, aflat acum în dezbatere publică, ce schimbă legislaţia aflată în vigoare, impune companiilor care au licenţă în domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării de de energie electrică şi termică şi distribuţiei şi funizării de gaze să anunţe Autoritatea despre intenţia de vânzare a activelor sau de diminuare cu cel puţin 5% a capitalului social cu un an înainte ca aceste decizii să fie puse în practică.

Proiectul de Ordin pe care îl puteţi citi AICI modifică mai multe ordine aflate în vigoare, în prevederile care se se referă la transferul activelor, pentru toate activităţile licenţiate de ANRE.

Întâmplător sau nu, acest proiect de ordin apare în contexul în care CEZ, una dintre marile companii din sectorul producţiei, distribuţiei şi furnizării de energie electrică, a anunţat că a scos la vânzare activele din România.

Iată prevederea din ordin referitoare la segmentul de producţie al energiei electrice şi termice:

 “ART. III. – Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:
 2. a) La articolului 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“ (4) Titularul autorizației notifică autorităţii competente, cu cel puțin 12 luni înainte, intenţia de a efectua fuziuni, divizări, transformări, precum și orice vânzare sau transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora:

 1. a) activele corporale realizate în baza autorizației se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane

și/sau

 1. b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizației se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii autorizației, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii autorizației, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate autorizației. ”
 2. b) La articolului 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Operațiunile prevăzute la alin. (4) sunt aduse la cunoștința ANRE printr-o nouă notificare și cu cel puţin 30 de zile înainte de data efectivă la care urmează să aibă loc aceste operațiuni, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizaţiei.”

Ce se modifică:

Alin. 4 al art 17 suna în felul următor:

Divizarea sau fuziunea titularului autorizației este notificată autorității competente, în condițiile Regulamentului, cu cel puțin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea de divizare/fuziune potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizației.

Este doar un exemplu, care se referă doar la partea de producţie de electricitate, dar ordinul introduce aceste schimbări pentru toate celelalte business-uri reglementate de ANRE, aşa cum se specifică de fapt şi în nota de fundamentare. Aşadar, obligaţia de a înştiinţa ANRE despre vânzarea de active cu un an înainte revine oricărei companii energetice din România, în condiţiile în care toate au licenţă (de producţie/dfistribuţie/furnizare) de la ANRE

„Prin prezentul proiect de ordin se au în vedere, în principal, următoarele modificări și completări:

– notificarea ANRE, cu cel puţin 12 luni înainte, a intenţiei unui titular de autorizaţie de înfiinţare/licenţă de a efectua modificări ale statutului juridic, cum ar fi fuziuni/divizări/transformări, sau alte operațiuni în urma cărora valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei;

– operațiunile prevăzute la punctul de mai sus vor fi aduse la cunoștința ANRE printr-o nouă notificare și cu cel puţin 30 de zile înainte de data efectivă la care urmează să aibă loc aceste operațiuni, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizaţiei”

 

 

5 Comments

 1. Oricum ANRE ar trebui sa isi dea seama ca cez-ul nu va vinde de pe o zi pe alta, finalizarea unei tranzacți de aceasta amploare va dura vel putin un an (se organizeaza board meetinguri, audituri, runde de negocieri etc.), deci nu ii afecteaza cu nimic. E de umplutura in opinia mea, nu aduce nimic bun, doar mai adauga proceduri birocratice, un motiv in plus pt multinationalele din domeniu sa se care.

   1. Eu mi-aș lua țara înapoi și de la daco-geți, romani, evrei, slavi, goți, ostrogoți, vizigoți, greci, turci, americani, francezi, englezi, nemți, ruși, suedezi, albanezi, arabi, chinezi etc.
    Dar, ce să vezi, eu sunt un nimic și cu, și fără țară. Nici măcar limba pe care o vorbesc nu îmi aparține în mod deplin. Fiecare cuvânt din ea este furat de alți si alți străini. F**k off!

   2. Asa ne credem noi romanii, buricul pamantului. Fara noi, probabil ca acesta nu s-ar mai invarti in jurul soarelui. Fara sa colaborezi cu alte natiuni mult mai puternice, sa dai ceva la schimbi ca sa primesti, nu ai cum sa cresti. Fara venirea multinationalelor nivelul nostru de trai de-a lungul anilor nu ar fi crescut garantat in acelasi ritm, si cu siguranta conditiile de munca ar fi fost de calitate mult mai slaba (de la traininguri la spatiul de lucru etc.). Faptul ca majoritatea socitetatilor statului au fost privatizate fara cap, asta e altceva. Daca se voia, si era competenta, sunt convins ca se putea si altfel, la fel cum s-a putut fura atata inclusiv din fondurile europene, fara ca UE sa ii pedepseasca pe toti nenorocitii corupti pana in maduva oaselor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *