Statele Unite ar putea aloca un milliard de dolari Europei de Est, inclusiv României, bani publici, ca să facă faţă ofensivei Gazprom

Un congresman republican a depus un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, va impune Guvernului Statelor Unite să se implice, financiar şi diplomatic, în susţinerea oricărui proiect din Europa Centrală şi de Est care să întărească securitatea energetică şi diversificarea surselor de aprovizionare, pentru a contraataca astfel influenţa tot mai mare a Rusiei. Puteţi citi, mai jos, proiectul de lege, tradus în limba română, care, dacă va fi adoptat, poate fi socotit o declaraţie americană de război la adresa politicii expansioniste energetice a Rusiei în Europa.

Iniţiativa legislativă este denumită‘‘European Energy Security and Diversification Act of 2019’’ şi aparţine congresmanului republican Adam Daniel Kinzinger.

Practic, dacă va fi votat, proiectul de lege va aduce Europei de Est fonduri publice americane de un miliard de dolari pentru susţinerea proiectelor energetice din Europa de Est care ar avea ca scop scăderea dependenţei faţă de gazele ruseşti, pe lângă cele din alte surse. Statele Unite sunt un oponent declarat al gazoductului Nord Stream 2, proiect susţinut în special de Rusia şi Germania, pe motiv că Rusia nu exportă doar gazele Gazprom europenilor, ci îşi extend influenţa politică asupra continentului. Dacă va fi votat, proiectul de lege va fi şi o manifestare concretă a americanilor în această chestiune, dincolo de declaraţii. Evident, SUA au şi un alt interes economic, acela de a vinde cât mai mult gaz lichefiat Europei.

Scopul proiectului de lege este “prioritizarea eforturilor și îmbunătățirea coordonării dintre agențiile Statelor Unite pentru încurajarea statelor din Europa Centrală și de Est să își diversifice sursele de energie și căile de furnizare, să crească securitatea energetică a Europei și să ajute Statele Unite să își atingă obiectivele globale privind securitatea energetică, precum și în alte scopuri”.

Declaraţia din punct de vedere politică a iniţiatorului lasă puţin loc de echivoc. Este “de a avansa politica externă și obiectivele de dezvoltare ale Statelor Unite prin asistarea țărilor din Europa Centrală și de Est în reducerea dependenței de resursele energetice din țări care folosesc dependența energetică pentru influență politică inadecvată, cum ar fi Federația Rusă, care a utilizat gazele naturale pentru a constrânge, intimida și influența alte state”.

În limita a un miliard de dolari, fonduri publice americane, care să fie cheltuite în următorii patru ani, vor putea fi finanţate orice proiecte private care se referă susţinerea investiţiilor private în proiecte de diversificare a surselor de energie, de noi infrastructuri de transport şi de interconectări în Estul Europei.

Şi nu este vorba doar despre bani. Proiectul vorbeşte şi despre “furnizarea susținerii diplomatice și politice Comisiei Europene și guvernelor” din Europa de Est pentru facilitarea negocierilor privind infrastructura transfrontalieră şi a dezvoltării pieţelor locale transparente de energie, cu aprovizionare din mai multe surse.

Contextul, pe scurt

Rusia construieşte in sistem de conducte prin care să furnizeze gaze naturale Europei încercând să ocolească tot mai mult Ucraina ca ţară de tranzit. Este vorba despre conducta Nord Stream 2, care să sub-traverseze Marea Baltică din Rusia până în Germania şi de Turk Stream, care sub-traverseaza Marea Neagră, din Rusia în Turcia, care va acea incusiv o ramificaţie prin Bulgaria, şi, ulterior Serbia. Gazprom a furnizat anul trecut 201,8 miliarde de metri cubi de gaze Europei prin conductele actuale, adică circa 36,7% din consumul continentului. Un nou record. 58 de miliarde au ajuns doar în Germania, principalul client al gazului rusesc, iar în proiectul gazoductului Nord Stream 2 sunt implicate, alături de Gazprom, firme mari franceze, germane şi austriece.

Iată, integral, textul “European Energy Security and Diversification Act of 2019”, tradus în limba română

 

În vederea prioritizării eforturilor și îmbunătățirii coordonării dintre agențiile Statelor Unite pentru încurajarea statelor din Europa Centrală și de Est să își diversifice sursele de energie și căile de furnizare, să crească securitatea energetică a Europei și să ajute Statele Unite să își atingă obiectivele globale privind securitatea energetică, precum și în alte scopuri.

ÎN CAMERA REPREZENTANȚILOR

Dl. KINZINGER (în nume propriu și în numele Dlui KEATING) a introdus următorul proiect legislativ; înaintată Comitetului la ………………………

PROIECT LEGISLATIV

În vederea prioritizării eforturilor și îmbunătățirii coordonării dintre agențiile Statelor Unite pentru încurajarea statelor din Europa Centrală și de Est să își diversifice sursele de energie și căile de furnizare, să crească securitatea energetică a Europei și să ajute Statele Unite să își atingă obiectivele globale privind securitatea energetică, precum și în alte scopuri.

Spre a fi adoptat de Senat și Casa Reprezentanților

Statelor Unite ale Americii reuniți în Congres,

SECȚIUNEA 1. TITLU SCURT.

Prezenta Lege poate fi citată ca „Legea privind Securitatea și Diversificarea Energiei în Europa, 2019”.

SEC. 2. DEFINIȚII.

În prezenta Lege:

 

 • STAT DIN EUROPA CENTRALĂ SAU DE EST.—

Termenul de „Stat din Europa Centrală sau de est’’ include—

(A) Albania;

(B) Bosnia și Herțegovina;

(C) Bulgaria; (D) Croația;

(E) Cipru;

(F) Republica Cehă;

(G) Estonia;

(H) Grecia;

(I) Ungaria;

(J) Kosovo;

(K) Letonia;

(L) Lituania;

(M) Macedonia;

(N) Moldova;

(O) Muntenegru;

(P) Polonia;

(Q) România;

(R) Serbia;

(S) Slovacia;

(T) Slovenia; și

(U) Ucraina.

 

 • ASISTENȚĂ STADIU INIȚIAL PROIECT.—

Termenul de „asistență stadiu timpuriu proiect” include—

(A) studiile de fezabilitate;

(B) evaluările resursei;

(C) evaluarea și stabilirea costurilor proiectului;

(D) proiecte pilot;

(E) asistența comercială, precum misiunile comerciale, misiunile comerciale inverse, atelierele tehnice, programele internaționale de achiziționare și căutarea de parteneri internaționali pentru asocierea furnizorilor cu proiectele;

(F) asistența tehnică și alte linii directoare pentru îmbunătățirea cadrelor de reglementare a mediului și a pieței în vederea încurajării competiției transparente și pentru îmbunătățirea securității energetice; și

(G) planificarea pe termen lung în sectorul energetic.

 

 • ASISTENȚĂ STADIU FINAL PROIECT.—

Termenul de „asistență stadiu final proiect” include finanțarea creanțelor, asigurare și servicii de consultanță pentru tranzacție.

SEC. 3. DECLARAȚIE DE POLITICĂ.

 

 • OPINIA CONGRESULUI.—Opinia Congresului este aceea că Statele Unite au interese economice și naționale de securitate în asistarea statelor din Europa Centrală și de Est în vederea atingerii securității energetice prin diversificarea surselor de energie ale acestora, precum și a căilor de furnizare.
 • DECLARAȚIE DE POLITICĂ.—

Politica Statelor Unite este—

(1) de a avansa politica externă și obiectivele de dezvoltare ale Statelor Unite prin asistarea țărilor din Europa Centrală și de Est în reducerea dependenței de resursele energetice din țări care folosesc dependența energetică pentru influență politică inadecvată, cum ar fi Federația Rusă, care a utilizat gazele naturale pentru a constrânge, intimida și influența alte state;

(2) de a promova securitatea energetică a țărilor aliate și partenere ale Statelor Unite prin încurajarea dezvoltării piețelor accesibile, transparente și competitive, care oferă surse, tipuri și căi energetice diversificate;

(3) de a încuraja investițiile Statelor Unite în sectorul public și privat în proiecte de infrastructură energetică în Europa, pentru a acoperi golul dintre cerințele de securitate energetică și cererea comercială astfel încât să fie conformă cu capacitatea de absorbție a regiunii; și

(4) de a ajuta la facilitarea exportului de resurse, tehnologie și expertiză energetice din Statele Unite pe piețele globale astfel încât să beneficieze de securitatea energetică a țărilor aliate și partenere ale Statelor Unite, inclusiv în Europa Centrală și de Est.

SEC. 4. PRIORITIZAREA EFORTURILOR ȘI ASISTENȚEI PENTRU PROIECTELE PRIVIND INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST.

 

 • ÎN GENERAL.—În vederea urmăririi politicii descrise la secțiunea 3, Secretarul de Stat, în coordonare cu șefii agențiilor din Statele Unite care operează conform îndrumărilor în temeiul politicii din partea Secretarului, după caz, vor prioritiza și accelera eforturile Departamentului de Stat și ale agențiilor respective în susținerea demersurilor Comisiei Europene și ale guvernelor statelor din Europa Centrală și de Est în vederea creșterii securității energetice a acestora, inclusiv prin—

 

(1) furnizarea susținerii diplomatice și politice Comisiei Europene și guvernelor respective, după caz—

(A) pentru facilitarea negocierilor internaționale privind infrastructura transfrontalieră;

(B) pentru îmbunătățirea mediului de reglementare din Europa cu privire la energie; și

(C) pentru dezvoltarea piețelor energetice accesibile, transparente și competitive alimentate din diverse surse, de diverse tipuri și prin diverse căi energetice; și

(2) furnizarea asistenței pentru îmbunătățirea piețelor energetice din Europa, inclusiv asistență pentru stadiul inițial al proiectului, precum și stadiul final al acestuia, pentru construirea sau îmbunătățirea infrastructurii energetice, după caz—

(A) pentru diversificarea surselor energetice și a căilor de furnizare pentru statele din Europa Centrală și de Est;

(B) pentru îmbunătățirea integrării pe piață a energiei în întreaga regiune; și

(C) pentru creșterea competiției pe piețele energetice.

 • SELECTAREA PROIECTULUI.—
 • ÎN GENERAL.—Agențiile descrise în subsecțiunea (a) vor identifica proiectele de infrastructură energetică potrivite pentru asistența din partea Statelor Unite în temeiul prezentei secțiuni.
 • ELIGIBILITATEA PROIECTULUI.—Un proiect este eligibil pentru asistență din partea Statelor Unite în temeiul prezentei secțiuni, dacă proiectul respectiv—

(A) este legat de—

 • infrastructura pentru gaze naturale, cum ar fi liniile de legătură, instalațiile de stocare, facilitățile de importare a gazului natural lichefiat sau capacitate de trecere inversă;
 • infrastructura de transmitere a electricității, proiecte pentru stocarea electricității sau proiecte pentru rețele inteligente;
 • proiecte pentru energie regenerabilă precum cea eoliană, solară, energia mareelor sau alte forme; sau
 • îmbunătățirea, reabilitarea sau construirea facilităților de generare a electricității pe bază de gaze naturale, cărbune sau alte forme, pentru creșterea eficienței și fiabilității producției de electricitate; și

(B) este amplasat într-o țară din Europa Centrală sau de Est.

 • PREFERINȚĂ.—În cadrul selectării dintre proiectele eligibile conform paragrafului (2), agențiile descrise la subsecțiunea (a) vor acorda prioritate proiectelor care—

(A) leagă sistemele energetice a două sau mai multe state din Europa Centrală și de Est;

(B) au fost deja identificate de Comisia Europeană ca fiind integrale pentru securitatea energetică a statelor din Europa Centrală și de Est;

(C) prezintă capacitatea de a îmbunătăți integrarea pe piața energetică;

(D) pot atrage finanțare din sectorul privat, din partea unei instituții financiare internaționale, din partea guvernului țării în care se va desfășura proiectul sau din partea Comisiei Europene; sau

(E) au potențialul de a utiliza bunurile și serviciile Statelor Unite în timpul implementării proiectului.

(c) TIPURI DE ASISTENȚĂ.—

(1) SUSȚINEREA DIPLOMATICĂ ȘI POLITICĂ.— Secretarul de Stat va furniza susținere diplomatică și politică Comisiei Europene și guvernelor statelor din Europa Centrală și de Est, după caz, inclusiv prin folosirea influenței și expertizei diplomatice și politice a Departamentului de Stat, pentru a clădi capacitatea țărilor respective de a rezolva orice impedimente care pot apărea în calea dezvoltării proiectelor selectate conform subsecțiunii (b).

(2) ASISTENȚĂ STADIU INIȚIAL PROIECT.—Directorul Agenției de Comerț și Dezvoltare va furniza asistența în stadiul inițial al proiectului, pentru proiectele selectate conform punctului (b), după caz.

(3) ASISTENȚĂ STADIU FINAL PROIECT.—Agențiile descrise la punctul (a), care furnizează asistență în stadiul final al proiectului, vor face acest lucru pentru proiectele selectate conform punctului (b), după caz.

 • FINANȚARE.—
 • INVESTIȚII DIN SECTORUL PRIVAT.—

Agențiile descrise la punctul (a)—

(A) sunt autorizate să furnizeze finanțare care să nu depășească 1.000.000.000 $, pentru susținerea investițiilor în sectorul privat în proiecte care diversifică sursele energetice și capacitățile de transport al energiei pentru statele din Europa Centrală și de Est, precum și pentru îmbunătățirea integrării pe piața energetică în țările respective; și

(B) se vor asigura că sumele din investițiile respective sunt disponibile pentru exercițiile fiscale din anii 2020 până în 2024 pentru finanțarea creanțelor și asigurare, pentru proiecte, conform prezentei secțiuni.

 

(2) AUTORIZAȚIE DE ALOCARE PENTRU AGENȚIA DE COMERȚ ȘI DE DEZVOLTARE.—

Există autorizație pentru alocarea pentru Directorul Agenției de Comerț și Dezvoltare pentru fiecare exercițiu fiscal pe anii 2020-2024—

(A) a 5.000.000 $ pentru furnizarea asistenței conform prezentei secțiuni; și

(B) a sumelor necesare, după caz, pentru angajarea, de către Agenție, a personalului suplimentare pentru furnizarea asistenței respective.

(3) FINANȚARE PENTRU COMBATEREA INFLUENȚEI RUSIEI.—

Secțiunea 254(b) din Legea din 2017 privind Combaterea Influenței Rusiei în Europa și Eurasia (22 U.S.C. 9543(b)) este modificată prin adăugarea următoarelor la final:

„(7) Pentru a susține agențiile din Statele Unite în furnizarea asistenței în conformitate cu secțiunea 4 din Legea privind Securitatea și Diversificarea Energiei în Europa, 2019”.

SEC. 5. RAPOARTE DE EVOLUȚIE.

Cel târziu la un an după data adoptării prezentei Legi și anual ulterior, Președintele va trimite Comisiei de Relații Externe a Senatului și Comisiei de Relații Externe a Camerei Reprezentanților un raport cu evoluția privind furnizarea asistenței pentru proiectele de la secțiunea 4, care include—

(1) o descriere a proiectelor de infrastructură energetică pe care Statele Unite le-au identificat pentru asistență; și

(2) pentru fiecare asemenea proiect—

(A) o descriere a rolului pe care îl au Statele Unite în proiect, inclusiv asistența în stadiul inițial al proiectului și în stadiul final al acestuia;

(B) suma și forma finanțării creanțelor și asigurarea furnizate de Guvernul Statelor Unite pentru proiect;

(C) suma și forma asistenței pentru stadiul inițial al proiectului; și

(D) o actualizare privind evoluția proiectului la data raportului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *