Starea jalnică a termoficării: reparații și investiții puține, pierderi masive, debranșări în creștere. Raport ANRE

Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a realizat raportul privind situația serviciului de alimentare cu energie termică în România în 2019, iar concluziile sunt printre cele mai proaste.

Iată, pe rând, concluziile studiului:

Numărul în scadere de consumatori alimentați determină diminuarea eficienței SACET (serviciul de alimentare cu energie termică n.red). Din cauza numărului mare de debranșări, multe societăți de termoficare și-au încetat pur și simplu activitatea sau au dat faliment, aceasta fiind cauza scăderii dramatice a numărului de operatori SACET.

Potrivit raportului ANRE, în 2019, s-au debranșat de la rețeaua de termoficare 28.507 locuințe, la nivel national. Suma poate părea mica în raport cu locuințele încă branșate (1,14 milioane dintre care jumătate doar în București) iar singura veste bună este că s-au rebranșat 1.166, dar realitatea este că acest proces, început cu mulți ani în urmă, încă se manifestă.

La sfârșitul anului 2019 mai erau activi 46 de operatori ai sistemelor de alimentare centralizată de energie termică din 51 de localități. Patru operatori, cei din Pașcani, Alexandria, Petroșani și Întorsura Buzăului, au dispărut.

Există zone în care operatorii mai există, dar procentul din populație care mai folosește termoficarea a devenit infim. Exemplul cel mai bun este poate cel al Galațiului, oraș mare, unde pe fondul sprijinului local pentru achiziționarea de centrale termice, mai este branșată doar 5,9% din populație. Procente mici sunt și în alte orașe semnificative. Bacăul are 25%, Buzăul 27%, Tulcea 28%, Giurgiu 20%.

Pierderile substanțiale din rețelele de transport și distribuție atrag după sine prețuri de furnizare mari.

Potrivit raportului ANRE, în 2019, la nivelul tuturor operatorilor s-au produs sau cumpărat 14,08 milioane MWh, dar s-au vândut consumatorilor 9,88 milioane MWh, adică 70%. Cei 30% diferență înseamnă pierdere pe rețele, la nivel național.

Volumul redus de investiții și reparații în infrastructura SACET conduce la lipsa continuității în furnizarea energiei termice și la nerespectarea parametrilor de calitate a agentului termic furnizat. De exemplu, pierderile de căldură/apă și numărul avariilor tehnice înregistrează un nivel ridicat în raport cu SACET-uri similare ca dimensiune din alte țări europene.

În total valoarea lucrărilor de revizii și a reparații în sistemele de alimentare cu energie termică asumate prin bugete pentru anul 2019 a fost de 137,8 milioane de lei, dintre care s-au realizat efectiv lucrări de 75,3 milioane. Spre exemplu, RADET București, care are de departe cea mai mare rețea, estimase lucrări în valoare de 47,4 milioane. La sfârșitul anului, făcuse lucrări de 6,6 milioane.

La nivel național, fuseseră planificate investiții în termoficare de 1,21 miliarde de lei, din care au fost realizate 829 de milioane de lei.

Numărul mic de centrale în cogenerare existent relevă necesitatea unei informări adecvate la nivelul UAT cu privire la avantajele acestor centrale și a utilizării surselor financiare puse la dispoziție de Guvern prin Programul Termoficare în acest scop. Utilizarea la scară mai largă a tehnologiilor de cogenerare şi a sistemelor centralizate de producere a energiei termice aduc beneficii nete de mediu, datorită conversiei mărite a energiei, a utilizării energiei termice reziduale şi a surselor regenerabile de energie. Cogenerarea şi sistemele centralizate pot servi, de asemenea, ca instrumente flexibile pentru construirea unor sisteme electrice şi termice ce vor juca un rol esenţial în obţinerea unor reţele integrate sustenabile în viitor. Astfel, aceste tehnologii pot fi o parte importantă a strategiei privind reducerea emisiilor şi securitatea energetică. De aici rezultă necesitatea unei informări adecvate la nivelul UAT cu privire la avantajele acestor centrale și a utilizarii surselor financiare puse la dispoziție de Guvern prin Programul Termoficare în acest scop.

Potrivit datelor ANRE, operatorii sistemelor de termoficare urbană au, în toată țara, în proprietatea lor, cuprinde 15 centrale de cogenerare (CET) și 633 centrale termice proprii (CT), dintre care 81 CT de zonă, 290 CT de cvartal și 262 CT de bloc/de scară. Centralele Elcen, care asigură apa caldă pentru RADET în București nu intră în această centralizare.

Cu toate acestea, cele 15 centrale de cogenerare au o putere instalată termică de mai mult de jumătate din total. Cităm din raport: “La nivelul anului 2019, din datele raportate de operatorii SACET a rezultat o capacitate termică total instalată în centrale aparţinând SACET de 7.737,22 MW, din care 4.058,02 MW reprezintă capacitatea de producere în cogenerare și 3.679,20 MW capacitatea termică de producere separată a energiei termice”.

Cei mai mulți consumatori racordați la rețelele de termoficare  se găsesc în București (565.108), Oradea (68.832), Craiova (60.157), Timișoara (57.498), Ploiești (54.871), Constanța (49.450), Arad (29.832) și Iași (28.155).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *