Se vor modifica taxele pe carburanți, electricitate și gaz

Sistemele de taxare a produselor energetice din toate ţările membre ale Uniunii Europene vor trebui modificate peste doi ani. Comisia Europeană va introduce un sistem unic de taxare, obligatoriu pentru toate statele membre, iar directiva ce îl va impune va intra în vigoare în 2013.

Noile norme de taxare, propuse de Comisia Europeană, își propun să restructureze modul de impozitare a produselor energetice, pentru a elimina dezechilibrele actuale și pentru a ține cont atât de emisiile de CO2 ale acestora, cât și de conținutul lor energetic. Noul sistem de impozitare va intra în vigoare peste doi ani

“Comisia dorește să promoveze eficiența energetică și consumul de produse mai ecologice, evitând în același timp denaturarea concurenței pe piața unică. Propunerea va ajuta statele membre să își redefinească structura generală de impozitare într-un mod care să contribuie la creștere și la ocuparea forței de muncă, prin deplasarea sarcinii fiscale de la salarii către consum. Directiva revizuită va intra în vigoare în 2013” se arată într-un comunicat al Comisiei.

Directiva revizuită privind impozitarea energiei va permite statelor membre să utilizeze impozitele într-un mod optim și, în final, să sprijine „creșterea durabilă”. Pentru aceasta, directiva propune defalcarea ratei minime de impozitare în două părți. O parte va avea la bază emisiile de CO2 ale produsului energetic și va fi fixată la 20 EUR pe tonă de CO2. Cealaltă parte va avea la bază conținutul energetic, adică energia efectivă pe care o generează produsul, măsurată în gigajouli (GJ). Rata minimă de impozitare va fi fixată la 9,6 EUR/GJ pentru carburanți și la 0,15 EUR/GJ pentru combustibilii destinați încălzirii. Aceasta se aplică tuturor combustibililor utilizați în transporturi și pentru încălzire.

Se iau în considerare aspectele sociale, statele membre având posibilitatea de a scuti în totalitate de impozit energia consumată pentru încălzirea gospodăriilor, fără a ține cont de produsul energetic utilizat.

Iată avantajele noului sistem de impozitare, aşa cum le prezintă Comisia Europeană:

-Prezenta propunere favorizează sursele regenerabile de energie și încurajează consumul de energie din surse care produc mai puțin CO2. În prezent, sursele de energie care poluează cel mai mult sunt, în mod paradoxal, cel mai puțin impozitate. Pe de altă parte, biocarburanții fac parte dintre cele mai impozitate surse de energie, în pofida angajamentelor luate de UE în favoarea creșterii ponderii energiilor regenerabile în transporturi. Noua propunere va elimina aceste incoerențe.

-De asemenea, noul text va pune la dispoziție o abordare mai coerentă a impozitării energiei în întreaga UE, evitând mozaicul de politici naționale și contribuind la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru industria din întreaga UE. În plus, acesta reprezintă o oportunitate pentru statele membre de a-și redefini politicile de impozitare într-un mod care să promoveze crearea de locuri de muncă.

-În ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, directiva revizuită își propune să completeze sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (ETS) existent, prin perceperea unui impozit pe CO2 în sectoarele care nu fac parte din domeniul de aplicare al acestuia (transporturi, sectorul casnic, agricultură și mica industrie). Acestea sunt responsabile pentru jumătate din emisiile de CO2 din UE și, prin urmare, este important să li se adreseze, de asemenea, un semnal privind prețul CO2.

-Prezenta inițiativă va contribui la atingerea obiectivelor UE privind energia și schimbările climatice, după cum s-a cerut în concluziile Consiliului European din martie 2008. Mai mult, aceasta se constituie într-un ecou al rezultatelor conferinței ONU privind schimbările climatice, desfășurată la Cancun (Mexic) în decembrie 2010.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *