Schemă financiară de 11,5 miliarde euro UE-BEI pentru proiecte publice în cadrul Mecanismului de Tranziție Justă

Comisia Europeană a prezentat, joi, o propunere privind o facilitate de împrumut pentru sectorul public, în cadrul Mecanismului pentru o tranziţie justă, care va fi pusă în aplicare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii şi va încuraja investiţiile care sprijină tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic realizate de autorităţile din sectorul public în beneficiul regiunilor cu un consum ridicat de cărbune şi cu emisii ridicate de dioxid de carbon, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

Facilitatea va include 1,5 miliarde de euro sub formă de granturi din bugetul UE şi până la 10 miliarde de euro sub formă de împrumuturi din surse proprii ale Băncii Europene de Investiţii. Ea va mobiliza investiţii de până la 25-30 de miliarde de euro pentru a ajuta teritoriile şi regiunile cele mai afectate de tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic, acordând prioritate celor care au o capacitate mai redusă de a face faţă costurilor tranziţiei.

Facilitatea va fi accesibilă tuturor statelor membre, iniţial pe baza unor pachete financiare naţionale, prin intermediul unor cereri de propuneri care îndeplinesc următoarele criterii: proiectele aduc beneficii teritoriilor identificate într-un plan teritorial pentru o tranziţie justă aprobat; proiectele primesc un împrumut BEI în cadrul facilităţii şi proiectele nu generează suficiente fluxuri de venituri pe piaţă.

Proiectele trebuie să se conformeze, de asemenea, politicii de creditare a BEI. Printre domeniile de investiţii se vor număra infrastructura energetică şi de transport, reţelele de termoficare, transportul public, măsurile de eficienţă energetică şi infrastructurile sociale, precum şi alte proiecte care pot aduce beneficii directe comunităţilor din regiunile afectate şi care pot reduce costurile socioeconomice ale tranziţiei către o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

„Trebuie să ne asigurăm în schimb că tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc într-un mod echitabil. Propunerea de astăzi este un instrument esenţial pentru asigurarea acestui tratament echitabil, completând eforturile politicii de coeziune de a sprijini regiunile şi cetăţenii cei mai vulnerabili la ajustările necesare pentru tranziţia către o Uniune neutră din punct de vedere climatic”, a declarat comisarul european pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira.

„Mecanismul pentru o tranziţie justă propus, pe care BEI intenţionează să îl sprijine prin finanţările sale, va fi esenţial pentru a garanta că transformarea economiilor noastre în direcţia neutralităţii în materie de emisii de dioxid de carbon va implica beneficii comune, fără costuri disproporţionate între regiuni. El reflectă solidaritatea europeană şi este în concordanţă cu obiectivele politicii de coeziune – de a ajuta fiecare regiune să îşi atingă pe deplin potenţialul şi de a crea convergenţă în ceea priveşte nivelul de trai şi prosperitate în întreaga Uniune Europeană”, a adăugat şi vicepreşedinta Băncii Europene de Investiţii Lilyana Pavlova.

Planurile teritoriale pentru o tranziţie justă sunt în prezent în curs de elaborare de către statele membre şi vor fi aprobate de Comisia Europeană. Acestea vor oferi cadrul pentru sprijinul acordat prin cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziţie justă: Fondul pentru o tranziţie justă, care va oferi granturi, o schemă specială în cadrul InvestEU pentru a atrage investiţii private şi facilitatea de împrumut pentru sectorul public. Comisia oferă sprijin tehnic pentru elaborarea planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă tuturor celor 18 state membre care au solicitat acest lucru.

Propunerea de astăzi va fi negociată cu Parlamentul European şi cu Consiliul, în vederea adoptării sale rapide. Se preconizează lansarea primelor cereri de proiecte după adoptarea şi intrarea în vigoare a facilităţii de împrumut pentru sectorul public şi după aprobarea planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă. Înainte de prima cerere de propuneri, va trebui semnat un acord administrativ cu Banca Europeană de Investiţii pentru a stabili modalităţile de punere în aplicare a facilităţii.

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public este al treilea pilon al Mecanismului pentru o tranziţie justă (MTJ) şi se înscrie în eforturile Pactului verde european de a crea o economie neutră din punct de vedere climatic în Europa până în 2050. Mecanismul va promova echitatea socială în tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic în regiunile cele mai vulnerabile cu un consum ridicat de cărbune şi cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *