Racordarea la gaze va fi gratuită și pentru mare parte dintre firme, nu doar pentru persoanele fizice

Noul regulament de racordare la rețele de distribuție a gazelor naturale, aflat momentan în dezbatere publică, va face gratuită racordarea și pentru o parte dintre societățile comerciale care solicită acest lucru.

Autoritatea de Reglementare a elaborat un nou regulament de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, de care este nevoie ca urmare a ultimelor modificări ale legii energiei. Toți consumatorii casnici vor fi racordați gratuit, după cum am scris deja în acest text.

Regulamentul stabilește însă că racordarea va fi gratuită și pentru unele firme, mai precis cele la care viitorul loc de consum este la mai puțin de 2,5 km de rețeaua de distribuție. În acest caz, societățile comerciale, dacă au calitatea de consumatori finali, trebuie doar să depună o cerere de racordare și să achite doar tariful de analiză al cererii. Ulterior, toate costurile cu racordarea vor fi suportate de distribuitori, care le vor recupera din tarifele de distribuție, plătite în facturi de toți consumatorii.

Potrivit unor surse apropiate situației, Comitetul de Reglementare al ANRE ar urma să discute (și să aprobe) acest Regulament în data de 8 octombrie, după analizarea observațiilor primite în timpul în care el se află în dezbatere publică.

Să explicăm

Iată mai întâi articolul din regulament relevant în discuție:

“Art. 6 – (1) În cazul în care lungimea instalației de extindere și branșare este de până la 2.500 metri, în vederea racordării la SD, solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. b), depun cererea de racordare prevăzută la art. 4 lit. a).

(2) OSD efectuează și finanțează activitățile prevăzute la art. 4 lit. b)-lit. s)”.

Solicitanții sunt consumatorii non-casnici, după cum vedem că scrie la art.2 lit. b):  “clienții finali noncasnici prevăzuți la art. 148 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de distribuție”.

Referitor la al doilea articol, iată lucrările care vor fi finanțate de distribuitor:

b)           evaluarea cererii de racordare;

c)           stabilirea soluției  tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

d)           eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e)           emitere ATP în funcție de evaluarea prevăzută la litera b);

f)            obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g)           proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

i)            execuția obiectivului/conductei necesare racordării;

j)            urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k)           recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l)            stabilirea soluției finale de racordare la SD și emiterea ATR;

m)         OSD emite și transmite solicitantului contractul de racordare privind realizarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prevăzut în anexa nr. 4;

n)           obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o)           proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD;

p)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q)           execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

r)           urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

s)           recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Iată și ce înseamnă abrevierile: SRM – stația de reglare-măsurare a gazelor naturale; SR – stația de reglare a gazelor naturale, SM – stația de măsurare, PRM – postul de reglare-măsurare a gazelor naturale; PR – postul de reglare a gazelor naturale; PM – postul de măsurare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *