Prosumatorii vor avea parte de compensare cantitativă, OUG adoptată azi. Ce a comunicat Ministerul Energiei

În ședința de Guvern de astăzi a fost adoptată Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 precum și modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008, arată Ministerul Energiei într-un comunicat de presă pe care vi-l prezentăm integral mai jos

Era necesară adoptarea acestei OUG având în vedere că realizăm și transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică.

Totodată, printre modificările realizate prin OUG se numără următoarele:

 •             Primăriile (UAT-urile) pot co – finanța extinderea rețelelor de gaze naturale
 •             Prosumatorii (200 KW) vor beneficia de compensare cantitativă, iar furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze energia electrică, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.
 •             Branșare gratuită la rețelele de energie și gaze naturale pentru toți clienții casnici

”Ne dorim să încurajăm cât mai mulți români să își instaleze surse de producere a energiei electrice verzi și astfel să fie compensați. Totodată, au fost realizate o serie de modificări mult așteptate legate de finanțarea proiectelor de dezvoltare a rețelelor de transport al energiei și gazelor naturale, dar și clarificări cu privire la costurile cu branșarea clienților casnici. Adoptarea OUG-ului a fost o prioritate, inclusiv în programul de guvernare”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.

Prevederi importante:

 • Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale/UAT poate decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localități aparținățoare unității administrative teritoriale din cadrul căreia, pentru cel puțin o localitate, serviciul a fost deja concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează prin act adițional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, act adițional ce se transmite către ANRE în termen de 30 zile calendaristice de la semnare. Finanțarea extinderii rețelelor de gaze naturale se face, în principal, de către concesionar din fondurile proprii, în limita planurilor anuale de investiții și prioritizate în condiții de eficiență economică.
 • Investițiile realizate de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă investiții în active reglementate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuție, conform reglementarilor ANRE.
 • Pentru extinderea serviciului de interes general de distribuție a gazelor naturale autoritățile locale/alte instituții participă cu finanțări de terță – parte inclusiv din bugetele locale, caz în care investițiile susținute nu se remunerează prin tarife reglementate.
 • Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de invesții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat, în condiții de eficiență economică. Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (3²) și în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanții pot asigura finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuție să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE..
 • Pentru cererile de racordare și branșare ale solicitanților, operatorul de distribuție are obligația ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluția tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea și execuția racordării și/sau branșamentului. Pentru asigurarea calitații lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a racordului/branșamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuție are obligația încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuție. Punerea în funcțiune a racordului/branșamentului și montarea aparatelor/echipamentelor de măsură se va realiza în termenele și condițiile prevăzute de reglementările ANRE.

 

 • !!! În cazul clienților casnici, la punerea în funcțiune a branșamentului, operatorul de distribuție va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare  medie a unui  branșament, stabilită  conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursata clientului casnic. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate de la data rambursării integrale. În valoarea medie a branșamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare”;

 

 • În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/branșamentului, realizate conform alin. (34), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, fără a fi recunoscute de ANRE ca parte din baza activelor reglementate.

Prosumatorul

Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.

Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

 1. a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea;
 2. b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării.

Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

 1. a) să achiziționeze energia electrică produsă și livrată conform alin. (1) la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
 2. b) să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.

Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1), altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.

Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (1) și a autorităților publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21) din Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1) și (4) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).

Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalații cu o putere de până în 200 kW va fi  acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor și acțiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Național Energie și Schimbari Climbatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condițiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.

17 Comments

  1. Exista un ghid si un regulament de finantare al Agentiei Fondurilor de Mediu. Acolo gasiti si lista documentelor necesare.

  1. Daca nu sunteti proprietar cu acte in regula al cladirii sau terenului pe care urmeaza sa se realizeze instalatia, nu puteti accesa fondurile de la AFM.

  1. Puteti realiza proiectul pe numele tatalui daca acesta detine actele de proprietate. Conform programului AFM, statul vine cu o contributie de 20 000lei iar dvs. cu 10% din suma, adica 2 000lei.

 1. În sfârșit, e o soluție mai corecta pentru prosumatorul casnic.
  În aceste conditii investiția se justifica!
  Laurențiu

 2. Ce înseamnă P.Instalata 200Kw? Dacă ai un sistem fotovoltaic 3kw/h, produce 40kw/zilnic vara,se încadrează în cei 200 kw?

  1. Un kit fotovoltaic de 3 kW inseamna o putere instalata de aproximativ 3 kW (10 panouri). El poate produce sau nu aceasta putere in functie de multi factori: anotimp (vara/iarna), iluminare, inclinatia panourilor, temperatura mediului etc. Ca posesor al unui kit de 3,6 kW va pot spune ca in luna iulie a acestui an am produs 625 kWh

 3. Si daca consumul propriu este mai mic decat cantitatea produsa, cum ramane cu vanzarea catre furnizorul de energie?
  Dupa compensarea cantitativa? La ce pret se va face vanzarea energiei? Cand se va face decontarea? dupa 24 luni? Sau in luna urmatoare, asa cum este acum…
  Nu rezulta clar…

 4. Eu am instalat un kit de PV de 3 KW pe la inceputul lunii octombrie , intr-un imobil din Bucuresti si pana azi nu a produs decat cca 6KW . Aveti idee care ar putea fi problema ? Firma care a facut instalarea nu este din Bucuresti si nu am mai reusit sa-i contactez . Instalarea s-a facut prin programul AFM 2021. Cineva imi sugera sa verific tipul de cabluri cu care s-a facut contectarea panourilor la instalatia casei ? Din ce stiu sunt cabluri de 10 . Ce-mi sugerati sa fac ? Precizez ca la imobil nu locuieste momentan nimeni si deci nu sunt consumuri proprii .

  Multumesc anticipat .

  Alexandru

 5. In lunile octombrie si noiembrie am produs energie cu panourile instalate. Energia prosumata mi-a fost platita cu 0.1965 lei +tva/kw fără a solicita aceasta. Acum cateva zile mi s-a emis factura cu estimare a cantității prosumate. Pot să solicit compensarea cantitativă?

Dă-i un răspuns lui Ion Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *