Proiectele pe electricitate ale Romgaz din strategia de relansare a Guvernului: centrale noi pe gaze, proiecte în regenerabile și hidrogen

Romgaz, cel mai mare producător de gaze al țării, controlat de stat, se va implica în următorii mari în construcția mai multor centrale electrice pe gaze și în proiecte din sectorul regenerabilelor, potrivit strategiei de relansare economică, anunțate de Guvern.

Romgaz construiește deja o centrală pe gaze în ciclu combinat, la Iernut, de 400 MW, care ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an, după mai multe întârzieri și are una  în plan pentru Mintia, despre care se știe. Însă, în planul de relansare economică lansat de Guvern, producătorul de gaze apare implicat și în alte proiecte pe partea de generare de energie electrică. Iată-le pe toate, așa cum apar ele în documentul guvernamental:

“Investiții strategice ale ROMGAZ:

Centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, care se încadrează în obiectivul de decarbonare a sectorului energetic prin trecere de la capacitățile pe bază de cărbune la cele pe gaze naturale și regenerabile:

Centrală Electrică cu Ciclu Combinat cu turbine cu gaze Iernut. Bugetul alocat pentru finalizarea noii centrale precum și pentru repararea și modernizarea infrastructurii de rețele și utilități preluate de la vechea centrală pentru deservirea noii centrale este de 321 milioane de lei.

Centrală Electrică cu Ciclu Combinat cu turbine cu gaze Mintia. Până în prezent, au fost elaborate și aprobate studiile de prefezabilitate și fezabilitate. Puterea electrică totală brută a noii centrale va fi de cca. 405 MW. Conform estimărilor din studiul de fezabilitate, valoarea totală a noii centrale va fi de cca. 2,14 miliarde de lei, iar perioada de realizare a investiției este 2020-2025.

Centrala Electrică prin integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile (RES) cu producția de hidrogen, prin intermediul unei unități de producție energie electrică pe bază de gaze naturale (CCGT) de dimensiuni medii 200 MW la Tr. Severin – Halanga.

Producere de energie electrică din surse regenerabile. România este unul din statele membre cu un potențial semnificativ de energie eoliană, care poate fi valorificat în condiții optime. În acest context, Romgaz a inclus în strategia de dezvoltare identificarea unor noi oportunități în vederea creșterii și diversificării afacerilor companiei în domeniul producției de electricitate din surse regenerabile. Puterea totală instalată estimată pentru noile capacități va fi de cca. 250 MW. Pe perioada 2020-2025, pentru aceste cheltuieli de investiții, sunt necesare fonduri de cca. 1,2 miliarde de lei. Aceste investiții se încadrează în axa prioritară a Fondului de modernizare, cu asigurarea finanțării din acest fond de până la 100%.

Proiecte în parteneriate. În prezent sunt în derulare discuții cu potențiali parteneri pentru dezvoltarea de proiecte în parteneriat. Scopul asocierii este asimilarea expertizei în afaceri în domeniul energetic a ambelor companii, într-un concept comun prin participarea fiecărei companii cu expertiză complementară proprie:

Proiect Chimcomplex. Proiectul asigură livrările de abur industrial și energie electrică în condiții de siguranță și competitivitate având incluse cheltuielile de operare și mentenanță pe toată perioada de derulare. Sit-ul va fi integrat în conturul de valorificare a energiei electrice gestionat de Romgaz, făcând parte din portofoliul de furnizare gaze naturale ale Romgaz.

Proiect ALRO. Centrala electrică cu ciclu combinat CCGT 467 MW, din care 360 MW necesar consum ALRO si 100 MW valorificare în piața de energie electrică cu operare 8424 h/an. Sit-ul va fi integrat în conturul de 107 valorificare a energiei electrice gestionat de Romgaz, făcând parte din portofoliul de furnizare gaze naturale al Romgaz.

Parteneriat Liberty. Platforma siderurgică din Galați (fosta Arcelor Mittal) urmează ca în viitorii 3-4 ani să dezvolte producția siderurgică într-un ritm susținut într-un timp relative scurt. Pentru aceasta necesarul de energie care să susțină acest nivel de dezvoltare trebuie asigurat prin investiții cuprinse în actualul context de mediu susținut de UE. Astfel, este estimat următorul necesar energetic: Gaz natural – creștere de consum de la 2,2 TWh/an actual cu 7,4 TWh/an rezultând estimativ 9,6 TWh; Energie electrică – creștere de la 100-120 MW actual către 500 MW.

Estimarea de producție este de 350-400 MW CCGT, completat cu o sursă regenerabilă combinată de fotovoltaic și eolian de 180 MW pe suprafața disponibilă de 50 de ha. Surplusul de energie neutilizat în consum curent va contribui la producția de hidrogen (electroliză) necesară proceselor de producție”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *