Surpriză? CE Oltenia a înregistrat un profit net uriaș, de 3,6 miliarde de lei în 2022, dar statul nu-i ia niciun ban

Pe fondul banilor mulți primiți de la buget, Complexul Energetic Oltenia, unicul producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a înregistrat un profit fabulos anul trecut, când prețurile energiei electrice au explodat. Toți banii rămân la dispoziția companiei, pentru a-și finanța investițiile, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență consultat de noi

Scriptic sau nu, CE Oltenia a realizat anul trecut un pofit net de 3,6 miliarde de lei, iar mare parte a acestui rezultat a fost detereminat de alocările de la buget pentru achiziția certificatelor de emisii, după cum citim în nota de fundamentare a proiectului de OUG. Iată extrasul de acolo:

La data de 31 decembrie 2022, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a înregistrat un profit net estimat de 3,6 mld. lei, determinat în principal de:

– înregistrarea la Alte venituri din exploatare a sumei de 1.241.171 mii lei (echivalent a 251.046,025 mii euro) reprezentând ajutor de salvare acordat în baza OUG nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare (pentru achiziția parțială a certificatelor de gaze cu effect de seră aferente anului 2019) care s-a transformat în grant la momentul autorizării ajutorului de restructurare de către Comisia Europeană prin decizia CE nr. C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022. Aceste venituri nu reprezintă un venit din exploatare pentru societate în anul 2022, fiind numai o reflectare, printro operațiune scriptică în evidența contabilă, a recunoașterii veniturilor din ajutorul de salvare. acordat ca împrumut în anul 2020;

– ajutorul de restructurare sub formă de grant în cuantum de 535 mil. euro, echivalentul a 2.675 mld. lei, acordat în anul 2022 a fost folosit pentru achiziția certificatelor de gaze cu efect de seră, și concomitent au fost anulate provizioanele constituite la sfârșitul anului 2021, prin reluarea la venituri în exercițiul financiar al anului 2022, provizioane constituite pentru certificatele de gaze cu efect de seră rămase de achiziționat pentru anul 2021, până la data de 30.04.2022. Veniturile din anularea provizioanelor, în sumă de 2,8 mld. lei, de asemenea, nu reprezintă un venit din exploatare pentru societate în anul 2022, fiind numai o reflectare contabilă, printr-o operațiune scriptică.

CE Oltenia nu va vărsa însă dividende la bugetul de stat, așa cum se întâmplă cu celelalte companii controlate de stat. Banii vot fi lăsați la dispoziția sa, pentru “acoperirea contribuțiilor proprii alesocietății la finanțarea obiectivelor majore de investiții ale acesteia”. Iată și cum se va schimba legea:

,,Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat şi aprobat prin Decizia Comisiei Europene şi care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanţarea anumitor cheltuieli, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează direct la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare.”

CE Oltenia va primi de la bugetul de stat, cu titlu de împrumut nerambursabil, alte 453 de milioane de lei pentru plata certificatelor de CO2 în acest an.

Compania are un amplu plan de investiții prin care, în asociere cu Tinmar, Petrom și Alro Slatina trebuie să pună în funcțiune opt parcuri fotovoltaice și două centrale pe gaze.

Anul trecut, potrivit datelor Transelectrica, producția totală din termocentralele pe lignit-imensa majoritate revenind centralelor CEO, a fost de 8,8 TWh, din totalul producției nete totale, de 52,7 TWh.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *