Primii bani din Fondul de Modernizare pentru România: Transelectrica obține 23 mil. euro pentru o nouă linie din Dobrogea

Proiectul de construire a unei noi Linii Electrice Aeriene de 400 kV între Constanța Nord și Medgidia Sud, propus de CNTEE Transelectrica SA la mijlocul lunii septembrie a acestui an pentru finanțare din bugetul Fondului pentru Modernizare, a obținut finanțarea de 22,9 milioane de euro, conform Deciziei Comisiei Europene C(2021)9135, din 6 decembrie 2021, fiind primul proiect românesc aprobat în cadrul acestui mecanism de finanțare europeană.

Plata fondurilor a fost efectuată luni, 13 decembrie 2021, către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă pentru gestionarea și derularea Fondului pentru Modernizare, arată Transelectrica într-un comunicat de presă.

Realizarea noii linii electrice aeriene de 400 kV între stațiile Constanța Nord și Medgidia Sud va permite integrarea unei producții suplimentare de energie electrică din surse regenerabile de circa 685 MW în zona Dobrogea. De asemenea, va face posibilă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 16.000 de tone pe an.

Linia Electrică Aeriană (LEA)  400 kV Constanța Nord – Medgidia Sud, aflată pe lista celor 20 de proiecte strategice de importanță națională ale CNTEE Transelectrica SA, presupune construirea a 35 de noi kilometri de linie electrică aeriană, 2 kilometri de linie electrică subterană, precum și extinderea stațiilor Constanța Nord și Medgidia Sud. Implementarea proiectului se va realiza în perioada 2021- 2024.

Investiția propusă este inclusă și în lista principalelor proiecte pentru dezvoltarea rețelei electrice de transport din Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC), care reprezintă angajamentul României la efortul comun de îndeplinire a obiectivelor europene din domeniul energiei și climei, stabilite pentru anul 2030.

Implementarea proiectului va contribui la dezvoltarea rețelei electrice de transport din zona Dobrogea, respectiv la securitatea, flexibilitatea și adecvanța Sistemului Energetic Național, oferind premisele punerii în funcțiune a unor noi capacități de producție de energie din surse regenerabile, arată Transelectrica.

Noua linie de 400 kV dintre Constanța Nord și Medgidia Sud are un rol important în procesul de reconfigurare a sistemului energetic naţional și a rețelei electrice de transport în acord cu noile direcții stabilite prin pachetele legislative europene „Green Deal” și „Fit for 55”. Acest proces complex a fost inițiat de  Transelectrica  prin elaborarea listei celor 20 de proiecte strategice, în contextul trecerii graduale la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. Tranziția energetică impune o adaptare rapidă a rețelei electrice naţionale de transport și intensificarea ritmului de extindere a acesteia prin noi investiții.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.