Orientările CE în criza energetică: subvenții/compensații de la stat, reduceri de taxe, amânări la plata facturilor, limitarea deconectărilor

Comisia Europeană a elaborat un așa numit “toolbox”, un set de măsuri orientative pentru statele membre, prin care să fie combătute efectele prețurilor mari la energie și gaze asupra populației și industriei

Măsurile pe termen scurt ale Comisiei se referă, în principal, la compensații, subvenții, reduceri de taxe, extinderea perioadei de plată a facturilor, limitarea deconectărilor. Toate acestea pot fi operate de statele membre, potrivit recomandărilor din toolbox.

Relevant și nou este posibilitatea indicată de Comisie ca o parte din costuri să fie finanțate din banii încasați din tranzacționarea emisiilor de carbon. O prevedere care pe termen lung poate afecta România, care, ca beneficiar al unor sume mari din Fondul de Modernizare, care este alimentat din acești bani, se baza pe sume pentru a finanța investițiile în noi capaicități de generare.

Cităm din toolbox:

Douăzeci de state membre au luat sau intenționează să ia măsuri, adesea cu accent pe atenuarea impactului asupra celor mai vulnerabili clienți, a  întreprinderilor mai mici și a industriilor consumatoare de energie Aceasta includ limitări de preț și scutiri temporare de impozite pentru consumatorii vulnerabili de energie  sau vouchere și subvenții pentru consumatori și întreprinderi.

Astfel de măsuri imediate ar putea fi parțial finanțate din veniturile generate din licitațiile de alocări EU ETS, din taxele și impozitele pe prețurile la energie, precum și din taxele de mediu. În contextul actual, pot fi utilizate venituri ETS mai mari decât cele așteptate pentru a finanța nevoile neprevăzute de sprijin social țintit. De la 1 septembrie 2020 până la 30 August 2021, veniturile generate de licitațiile cu certificate de emisii  s-au ridicat la 26,3 miliarde EUR”.

Statele membre pot efectua plăți sociale specifice pentru cei mai expuși consumatori pentru a-i ajuta să suporte facturile mai mari, pe termen scurt, sau pot oferi sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței.

Acest lucru se poate face prin plăți forfetare, pentru a se stimula reducerea consumul de energie și de a investi în economii de energie.

În plus statele membre pot institui și garanții pentru a evita deconectările de la rețeaua de energie sau pot amâna temporar plățile, în cazul în care consumatorii se confruntă pe termen scurt cu dificultăți în plata facturilor. Mai multe state membre au introdus astfel de măsuri la începutul pandemiei COVID-1918 și acestea ar putea fi acum extinse.

Comisia va solicita reprezentanțiilor statelor membre și autorităților de reglementare a energiei să se angajeze să protejeze consumatori vulnerabili în cel mai eficient mod.. Acest lucru va permite statelor membre să facă schimb de bune practici și să se focuseze pe măsurile de combatere a sărăciei energetice – în concordanță cu politicile conexe ale UE, cum ar fi energia eficiența și valul de renovare.

Statele membre ar putea:

  • – să ofere măsuri de compensare limitate în timp și sprijin direct pentru consumatorii finali afectați de sărăcia energetică sau pe cei supusși acestui risc, de exemplu prin vouchere sau prin acoperirea unei părți din factura la energie, finanțată, printre altele, din veniturile din ETS.
  • -să inițieze sau să mențină mecanisme de  garantare a deconectărilor de la energie sau de amânare temporară a plăților
  • – să coopereze și să ia măsuri coordonate prin intermediul Grupulu ide coordonare a sărăciei și a consumatorilor vulnerabili al Comisiei

Impozitele și taxele colectate oferă venituri pentru a compensa cele mai vulnerabile gospodării și pentru a se combate sărăcia energetică, oferind totodată stimulente pentru investiții în surse regenerabile de energie, în sprijinul tranziției verzi.

Taxele din prețurile cu amănuntul la electricitate și gaz variază foarte mult. În medie, ele înseamnă 41% din prețurile la electricitate ale casnicilor și 30-34% din prețurile la electricitate pentru industrie și 32% din prețurile la gazele gospodăriilor și 13-16% din prețurile gazelor din industrie.

Directiva de impozitare a energiei și Directiva TVA oferă o anumită flexibilitate statelor membre.  Directiva privind impozitarea permite statelor membre să scutească de taxe sau să aplice o rată redusă la electricitate, gaze naturale, cărbune și combustibili solizi folosiți de gospodării. Statele membre pot aplica scutiri sau reduceri ale nivelului de impozitare direct, prin intermediul unei cote diferențiate sau prin rambursarea totală sau parțială a taxelor. Reducerea trebuie acordată țintit pentru a se evita distorsiunile. Statele membre pot decide să aplice cote reduse de TVA pentru produse energetice atâta timp cât respectă valorile minime stabilite în Directiva UE privind TVA și consultă Comitetul UE pentru TVA.

Unele state membre utilizează veniturile fiscale suplimentare pentru a oferi compensări forfetare gospodăriilor vulnerabile. Altele redirecționează o parte din taxele de mediu pentru finanțarea sistemelor de protecție socială. Statele membre în care se percep taxe pentru subvenținarea  energiei regenerabile (de felul certificatelor verzi din România – n.red.) care au o pondere semnificativă din prețul cu amănuntul al energiei electrice, poate lua în considerare finanțarea lor din alte venituri publice, nu din facturi. Acest lucru ar scuti consumatorii vulnerabili de o parte semnificativă a facturii de energie.

Propunerea pentru o directivă revizuită privind impozitarea energiei, prezentată în iulie 2021, vizează modernizarea sistemului de impozitare energiei în UE prin alinierea acesteia la obiectivele climatice ale UE și asigurarea corectitudinii sociale. Directiva revizuită ar încuraja investițiile și utilizarea surselor regenerabile de energie și introduce posibilitatea de a se acorda scutiri specific gospodăriilor vulnerabile și sărace din punct de vedere energetic, în special în timpul tranziției către o energie mai curate

Statele membre ar putea:

  • – Să reducă ratele de impozitare pentru consumatorii vulnerabili, țintit și pe o perioadă limitată
  • -Să ia în considerare mutarea finanțării schemelor de sprijin pentru energia regenerabilă din facturile consumatorilor, spre alte surse.

Măsurile de natură generală, care ajută în egală măsură toți consumatorii de energie, nu constituie ajutor de stat. Astfel de măsuri neselective pot de exemplu să ia forma unor reduceri de impozite sau taxe, a tarifelor reduse la furnizarea de gaze naturale, electricitate sau termoficare. Dacă la nivel national intervențiile se califică drept ajutor, pot fi considerate compatibile cu normele privind ajutoarele de stat, dacă acestea îndeplinesc anumite cerințe. De exemplu, ajutoare sub formă de reducere a taxelor de mediu până la minimele stabilite în Directiva privind impozitarea energiei pot fi implementate de statele membre fără notificarea prealabilă a Comisiei.

Măsuri de sprijin mai bine direcționate pot fi utilizate pentru a ajuta întreprinderile sau industriile să să se adapteze în timp util și să participe pe deplin la tranziția energetică. Respectarea normelor privind ajutoarele de stat și normele internaționale privind subvențiile vor asigura că astfel de măsuri nu sunt de natură să denatureze concurența în mod nejustificat sau să conducă la o fragmentare a pieței interne.

Intervențiile de ajutor ar trebui să fie neutre din punct de vedere al tehnologiilor și să nu fie discriminatorii pentru întreprinderile aflate într-o situație comparabilă.

De asemenea, acestea nu ar trebui să submineze eficiența mecanismelor existente de piață (inclusiv EU ETS) să fie aliniate la obiectivele generale de decarbonizare și la cele cuprinse în planurile naționale de energie și climă.

Ar trebui încurajate contractele de cumpărare a energiei din surse regenerabile pe termen lung. Ele pot asigura beneficii atât pentru utilizatorii industriali de energie electrică, cât și pentru producătorii de energie regenerabilă. Sunt contracte pe termen lung în care un producător și un cumpărător de energie electrică sunt de acord să cumpere și să vândă o cantitate de energie electrică regenerabilă la un preț convenit pe o perioadă mai lungă de timp. Astfel de acorduri sunt menite să ofere producătorului certitudinea cu privire la un anumit venit, în timp ce utilizatorul poate beneficia de un preț stabil al energiei electrice.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *