mn

Nou mecanism de reautorizare pentru furnizori, modificarea legii offshore, cumpărător unic al energiei pentru CPT, obligațiuni verzi, PPA. Cum vrea să schimbe legislația din energie noua coaliție PNL-PSD

Programul de guvernare al noii coaliții vorbește despre modificare legislației actuale. Sunt avute în vedere: modificarea legii offshore în acest an cu tratament fiscal egal pentru exploatările din Marea Neagră cu cele de uscat, un nou mecanism de reautorizare a furnizorilor de gaze și  energie, un cumpărător unic al energiei pentru consumul propriu tehnologic al rețelelor de energie electrică, stabilitatea pe termen lung a prețurilor la gaze, emiterea de obligațiuni verzi, apariția contractelor bilaterale

Iată modificările de legislație avute în vedere de noua coaliție în programul de guvernare

Actualizarea Legii energiei în concordanță cu noile prevederi comunitare în domeniul energiei electrice și gazelor naturale:

 • Prin implementarea cadrului legislativ european se va urmări atât elaborarea de măsuri menite să asigure creșterea siguranței în alimentare cu energie, cât și crearea premiselor necesare creșterii competitivității companiilor energetice pe piața regională de energie electrică.
 • În acest context, în perioada următoare este necesară revizuirea și/sau actualizarea legii energiei electrice, pentru transpunerea prevederilor legislației europene (regulamente și directive) în domeniul energiei electrice și pentru evaluarea impactului
 • Modificarea cadrului legal aplicabil achizițiilor publice în vederea accelerării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice necesare demarării investițiilor din domeniul energetic atât celor noi cât și a celor blocate/întrerupte.
 • Modificarea legislației în vigoare în vederea introducerii de criterii de lichiditate și solvabilitate pentru reautorizarea furnizorilor de gaze și energie electrică
 • Modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 (legea offshore) până la sfârșitul anului 2021.De asemenea, completarea prevederilor legale pentru aplicarea aceluiași regim fiscal pentru perimetrele onshore deep (mare adâncime).
 • Modificarea și completarea cadrului legal în vederea reintroducerii contractelor bilaterale pentru energie electrică și gaze naturale pe termen lung
 • Modificarea și completarea cadrului legal în vederea extinderii rețelelor de energie geotermică
 • Crearea cadrului legislativ în vederea demarării primului program de Green Bonds INVEST (la energie), garanții de stat pentru obligațiunile emise de companiile sau autoritățile care investesc în programe privind tranziția către energia verde și reducerea emisiilor de carbon ale sectoarelor economice non-energetice
 • Modificarea și completarea cadrului legislativ în vederea configurării unui mediu stabil, predictibil și stimulativ pentru investiții în noi capacități de producție.
 • Modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 în vederea definirii achizitorului unic pentru consumul propriu tehnologic al operatorilor economici din sistemul energetic precum și pentru stabilirea cadrului legal de recuperare a tarifelor de distribuție pe o perioadă mai îndelungată de timp.
 • Actualizarea legislației în domeniul gazelor naturale prin adaptarea cadrului fiscal la condițiile de piață din România, prin implementarea de măsuri în legislația primară și secundară care să asigure stabilitatea prețurilor pe termen lung prin raportarea la piața locală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.