Limitele de preț din piața de echilibrare dispar, apar contractele bilaterale directe și agregarea, consumatorii au acces la piață – proiect ANRE

ANRE a pus în dezbatere publică un proiect de ordin “pentru aprobarea acțiunilor și regulilor ce vor fi aplicate pe piața de energie electrică în vederea eliminării și/sau atenuării impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restrictionarea formării preturilor pe piața angro de energie electrică”.

Proiectul este elaborat în condițiile în care de la 1 ianuarie intră în vigoare noul regulament al pieței de energie europene, iar România încă are prețuri reglementate și alte dispoziții legale care contravin noului regulament, or acesta prevalează legislației interne.

Prin acest proiect de ordin, “ANRE a elaborat un set de acțiuni și reguli generale care stau la baza modificării cadrului de reglementare specific, până la modificarea cadrului legal national”

Care sunt principale schimbări, cu mențiunile din proiect

Vor dispărea limitele de preț din piața de echilibrare

“Nu există o limită maximă și nici o limită minimă a prețului angro al energiei electrice. Această dispoziție se aplică, printre altele, ofertării și compensării în toate intervalele de timp și include energia de echilibrare și prețurile de dezechilibru, fără a aduce atingere limitelor tehnice de preț care pot fi aplicate în intervalul de echilibrare și în intervalele de timp pentru ziua următoare și intrazilnice”

„ANRE modifică, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului document, reglementările privind mecanismul de corelare a preţului orar de ofertă pe piaţa de echilibrare cu preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare stabilit pentru ora respectivă, în scopul eliminării limitelor de prețuri pe piața de echilibrare”

Apare posibilitatea încheierii de contracte bilaterale directe

“Tranzacţiile cu energie electrică pentru contracte cu livrare în anul 2020 se desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod transparent, public, organizat şi nediscriminatoriu.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1): (…)

  1. participanții la piață pot încheia contracte bilaterale negociate cu durata de livrare mai mare de un an;”

Apare posibilitatea agregării ofertelor, iar cumpărătorii pot participa la piață

“doi sau mai mulți participanți la piață pot participa pe piețele concurențiale de energie împreună, prin agregare, cu respectarea prevederilor legislației în domeniul concurenței și a reglementărilor ANRE;”

„agregatorii pot încheia contracte cu furnizorii clienților finali care participă la agregare”

„Consumatorii pot participa la piețele centralizate de energie electrică direct sau prin agregare, dacă au o putere aprobată prin certificatul de racordare mai mare de 500 kW.

În cazul în care dețin o putere aprobată mai mică sau egală cu 500 kW consumatorii pot participa la piețele centralizate de energie electrică doar prin agregare”

“Furnizorul nu are dreptul să impiedice participarea clienților săi finali la piața angro de energie electrică sau participarea acestora la agregarea consumurilor realizată de un agregator independent, după caz,  conform reglementărilor autorității de reglementare”

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *