Legea votată pentru amânarea plăţii facturilor şi a contribuţiilor. Text integral

Aveţi mai jos, integral, textul final al legii votate azi de Camera Deputaţilor, cu menţiunea că legea nu este în vigoare decât după promulgarea de către Preşedinte şi publicarea în Monitorul Oficial.

L E G E
pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amână virarea contribuțiilor de asigurări sociale calculate și reținute de angajator, aferente veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt prevăzute la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

(2) La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, virarea contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilității instituite la alin. (1), în proporție de 50% din volumul total scadent.

(3) Facilitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Pe perioada acordării facilităților prevăzute la alin. (1) și (2) salariații beneficiază de vechime în muncă, iar contribuțiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat.

Art. 2. La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amână la plată contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt prevăzute la art. 2201 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

Art. 3. Contribuabilii operatori economici, nu vor plăti dobânzi și penalități de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuțiilor este amânată.

Art. 4. – (1) La cererea beneficiarului, persoană fizică, afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență sau a operatorului economic, a cărui activitate
a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile.

(2) La expirarea perioadei de 3 luni menționate la alin. (1), beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe
dobânzi și penalități de întârziere.

(3) Operatorii economici care suportă amânarea la plată vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună.

(4) Pentru acoperirea echivalentului sumelor afectate de măsurile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția furnizorilor de utilități, prin Trezoreria Statului, credite de trezorerie cu dobânda zero pentru o perioadă de până la 18 luni.

(5) Ministerul Finanțelor Publice va garanta linii de creditare în regim de factoring pentru furnizorii de utilități afectați de măsurile  prevăzute la alin. (1), pentru sumele afectate de măsurile prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de până la 18 luni.

(6) La expirarea perioadei prevăzută la alin. (1) furnizorii de utilități plătesc sumele scadente, eșalonat, pe perioada menționată la alin. (2) pe măsura încasării contravalorii facturilor de la beneficiarii
menționați la alin. (1).

(7) Guvernul României definește până la data de 01 mai 2020 consumatorul vulnerabil, elaborează și pune în funcțiune o schemă de ajutor pentru aceștia în conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind normele comune pentru piața internă de energie electrică a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 și de modificare a Directivei 2012/27/UE.

Art. 5. – În termen de 10 zile de la adoptare, Ministerul Finanțelor Publice va elabora normele metodologice de aplicare a acestei legi.

1 Comment

  1. „Legea” redactata de „Parlamenrul’ Romaniei nu poate obliga societati comerciale sa functioneze in pierdere (adica sa mearga spre faliment). Verificati prevederile constitutionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *