Încă un plus la factura de energie electrică: Bonusul de cogenerare, plătit de toți consumatorii casnici din țară, va crește

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a elaborat un proiect de ordin referitor la metodologia de stabilire a prețurilor pentru energia termică și a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Acolo arată că va crește și prețul energiei termice, dar și valoarea bonusului de cogenerare plătit de toți consumatorii de energie electrică prin facturi.

Iată ce scrie în nota de fundamentare a proiectului de ordin:

“Se estimează creşterea valorilor bonusurilor de referinţă şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică. Cresterile estimate ale bonusurilor de referinţă implică creșterea nivelului contribuţiei pentru cogenerare pentru perioada noiembrie-decembrie 2021, si pentru anul 2022”.

Bonusul de cogenerare este acum de 17 lei/MWh (1,7 bani/kWh) și îl vedeți în factura dvs. de energie electrică. Nu știm încă noua valoare care se va aplica din această toamnă.

Motivele pentru care ANRE estimează că vor avea loc aceste creșteri sunt mai multe, și țin inclusiv de schimbarea metodologiei de calcul a bonusului de cogenerare, ca urmare a creșterii abrupte a unor inputuri.

În primul rând, în calculul costurilor pe care îl va face ANRE va intra și costul certificatului de C02, a cărui valoare este de peste două ori mai mare față de acum un an.

În al doilea rând, și poate cel mai important, după cum se știe, prețul gazului, care este principalul combustibil din centralele de cogenerare, a crescut foarte mult, iar ANRE va permite în justificarea costurilor prețurile gazelor de la bursă, dacă producătorul de energie electrică și termică nu are un contract de achiziție pe termen lung și cu preț fix.

Mai mult, dacă “din motive obiective”, producătorul de energie electrică și termică “nu încheie contract de achiziţie gaze naturale pentru trimestrul IV al anului curent şi trimestrul I al anului următor până cel târziu la data de 15 septembrie, raportează preţul mediu al gazelor naturale în baza ofertei/estimării primite de la furnizorul cu care are în derulare negocieri pentru încheierea contractului de achiziţie gaze naturale”.

La solicitarea ANRE, producătorii vor pune la dispoziţie documentele care au stat la baza determinării preţului de achiziţie a combustibilului. Totuși, asta nu înseamnă că ANRE va recunoaște orice cost avansat de producător când îi va stabili prețul de vânzare a energiei termice.

“În cazul în care valoarea minimă sau cea maximă dintre preţurile de achiziţie raportate de producători prezintă o variaţie mai mare de 50% faţă de preţul mediu al combustibilului determinat în conformitate cu prevederile (…), aceste valori nu sunt luate în calcul, situaţie în care preţul mediu se recalculează”, arată Autoritatea.
De asemenea, la fundamentarea costului, ANRE va lua în calcul și situațiile excepționale din piața de energie electrică. Cităm din proiectul de Ordin:

“În cazul în care există luni în care preţurile medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU (piața spot – n.red.) şi PI (piața intrazilnică – n.red.) au o variaţie mai mare de 50% faţă de preţurile medii din ultima lună analizată, adica luna octombrie a anului precedent pentru analiza efectuată până la 15 iunie a anului curent, respectiv luna august din anul curent pentru analiza efectuată până la 15 octombrie a anului curent, acele luni se elimină din determinarea preţurilor medii ponderate ale energiei electrice tranzacţionate pe PZU şi PI”.

Ce este bonusul de cogenerare

Contribuţia pentru cogenerare este o sumă plătită lună de lună de fiecare consumator de energie electrică din țară, pentru susţinerea producţiei de energie electrică şi termică (cogenerare) în condiţii de eficienţă ridicată.

Circa 40 de centrale electrice de cogenerare (producție simultană și de energie electrică) beneficiază de fondurile strânse prin această contribuție de cogenerare, pe baza unor criterii de calificare impuse de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei. Momentan, ea este de 17 bani/kWh și o regăsiți în factura dvs. de energie electrică. În total, de când există această schemă, din 2011, consumatorii de energie electrică din România au plătit circa 1,7 miliarde de euro, până în anul 2020. Din păcate, deși schema era gândită initial pentru a se finanța investiții noi, nu s-a făcut nimic, iar banii au fost folosiți pentru cheltuielile curente, de fapt, ale producătorilor de energie electric și termică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *