În ce condiţii ar fi dispuse firmele de utilităţi să amâne plata facturilor, la care le va obliga Parlamentul

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR), o confederaţie care grupează mai toate patronatele din România, a introdus o serie de amendamente la proiectul de lege de amânare a plăţii facturilor la utilităţi, care a ajuns la Camera Deputaţilor, for decizional. Companiile cer să fie ajutaţi cei care chiar au nevoie,  decizia să fie o opţiune, nu o obligaţie, sumele restante să fie plătite mai rapid, iar firmele să obţină şi ele facilităţi de la stat în condiţiile în care nu vor primii de la clienţi banii pentru serviciile prestate.

Forma care a ieşit din Senat obligă furnizorii de apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de Internet, cablu TV, să amâne la plată facturile, la cererea clientului, timp de trei luni. Totul pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere a clientului, iar sumele amânate să potă fi plăti plătite apoi eşalonat, timp de 12 luni.

CDR propune ca amânarea să fie o posibilitate, nu o obligaţie, iar consumatorii comerciali să vină cu certificatul de situaţie de urgenţă elaborat de Guvern ca o justificare pentru faptul că sunt într-adevăr afectaţi, nu doar cu o declaraţie pe propria răspundere. În plus, firmele solicită ca eşalonarea la plată a sumelor amânate să fie făcută pe şase luni, nu pe 12. Companiile mai cer scutiri de taxe, în limita sumelor neîncasate, urmând ca plăţile către stat să fie făcute pe măsura încasărilor. În plus, ar fi necesar şi sprijinul statului pentru consumatorii indutriali care îşi plătesc la timp facturile.

Iată forma legii care a fost votată în Senat, care a ajuns la vot în Camera Deputaţilor:

Art. 4

(1) La cererea beneficiarului consumator final, persoane fizice aflate în șomaj tehnic și care încasează o indemnizați lunară inferioară salariului minim pe economie, persoane fizice ce desfășoară activități altele decât munca salariată, și care nu mai pot fi desfășurate ca urmare a măsurilor impuse de autoritățile competente, și operatori economici care și-au încetat total activitatea, se amână la plată pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, plata serviciilor de utilități (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de Internet, cablu TV) prestate după intrarea în vigoare a Decretului Președintelui României nr. 195/2020 pentru toți acești beneficiari de astfel de servicii de pe teritoriul României. Cererea beneficiarului va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, semnată de persoana fizică sau reprezentantul operatorului economic, detaliind cazul/motivul imposibilității de plată sub sancțiunea răspunderii penale privind falsul în declarații.

(2) La expirarea perioadei de 3 luni mentionate la alin. (1) beneficiarii de servicii de utilitati vor plati sumele scadente, esalonat, pe o perioada de 12 luni de la expirarea perioadei, fara a li se percepe

(3) Operatorii economici care suportă amânarea la plată vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună.dobanzi si penalitati de intarziere.

Iată amendamentele propuse de Coaliţia pentru Dezvoltarea României (diferenţele sunt bolduite)

(1) La cererea beneficiarului consumator final, persoane fizice aflate în șomaj tehnic și care încasează o indemnizație lunară inferioară salariului minim pe economie, persoane fizice ce desfășoară activități altele decât munca salariată, și care nu mai pot fi desfășurate ca urmare a măsurilor impuse de autoritățile competente, și operatori economici care și-au încetat total activitatea urmare a deciziilor impuse de autoritățile competente , se poate amână la plată pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi plata serviciilor de utilități (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de Internet, cablu TV) prestate după intrarea în vigoare a Decretului Președintelui României nr. 195/2020 pentru toți acești beneficiari de astfel de servicii de pe teritoriul României. Cererea beneficiarului in cazul persoanelor fizice – titular al contractului – va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, semnată de persoana fizică sau reprezentantul operatorului economic, detaliind cazul/motivul imposibilității de plată sub sancțiunea răspunderii penale privind falsul în declarații, respectiv de prezentarea certificatului de situatie de urgenta albastru, in cazul operatorilor economici. Amanarea poate fi decisa de catre furnizorii de utilitati si se concretizeaza in semnarea unui acord care prevede durata amanarii si modalitatea de plata a sumelor amanate.

(2) La expirarea perioadei de 3 luni mentionate la alin. (1) beneficiarii de servicii de utilitati vor plati sumele scadente, esalonat, pe o perioada de pana la 6 luni de la expirarea perioadei, fara a li se percepe dobanzi si penalitati de intarziere.

(3) Operatorii economici care suportă amânarea la plată în condițiile prezentei legi pot eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/6 pe lună.

(4) Pentru sumele amanate la plata conform celor de mai sus, operatorii economici care suporta amanarea la plata conform cererilor beneficiarilor, pot beneficia de amanare la plata a taxelor si impozitelor catre bugetul de stat in limita sumelor neincasate. Pentru impozitele si taxele amanate la plata operatorii economici nu vor datora / calcula dobanzi si penalitati de intarziere, acestea nefiind considerate obligatii fiscale restante, conform art 157 alin 1 lit a din Codul de Procedura Fiscala.

 (5)Pe masura incasarii sumelor esalonate la plata de la beneficiarii prevazuti la art 4 alin 1, operatorii economici vor achita taxele si impozitele amanate la plata, conform sumelor incasate, in data de 25 a lunii urmatoare incasarii.

(6)Pentru sumele reesalonate la plata pentru care operatorii economici nu solicita amanarea la plata a taxelor si impozitelor, operatorii economici beneficiaza de garantii de stat acordate prin Ministerul Finantelor iar facturile respective pot fi introduse la plata in sistemul bancar in regim de factoring. Dobanzile aferente acestor operatiuni vor fi subventionate de catre Ministerul Finantelor Publice in procent de 100% si vor fi suportate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program.

(7)Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul incasarii sumelor de catre furnizori după intrarea în vigoare a prezentei legi şi poate dura până la [31 martie 2021]. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării  prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *