Exploziv: ANRE este acuzată că răspunde la comenzi politice care distorsionează piaţa. Mai multe companii cer o investigaţie internaţională

Actorii români și străini din piața de energie au solicitat o investigație internațională privind independența Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei ANRE, pe fondul preocupărilor legate de ingerințele politice care ar fi putut duce la denaturarea semnificativă a pieței, arată un articol publicat de ICIS, o publicaţie de specialitate de la Londra

“În conformitate cu normele UE, pe care România ca stat membru s-a angajat să le respecte, autoritatea de reglementare va rămâne independentă de influența sectorului politic sau a sectorului privat. Cu toate acestea, părțile interesate active pe piață și la nivel regional au cerut Comisiei Europene să examineze o serie de cazuri care pun în discuție neutralitatea paznicului pieței române de energie”, se arată în articolul semnat de un jurnalist de origine română, Aura Săbăduş, pe care vi-l prezentăm în continuare.

Iată care ar fi acuzele la adresa ANRE

“Acestea includ:

– Reuniuni raportate între politicieni, oficiali guvernamentali și oficiali ai ANRE în afara programului de lucru, în scopul de a influența reglementarea prețurilor la electricitate și gaze.

– Afirmațiile conform cărora o ordonanță controversată de urgență care solicită plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică, care a dus la distorsiuni importante ale pieței în acest an, ar putea fi scrisă de cel puțin un membru al autorității de reglementare, la instrucțiunile unui înalt funcționar guvernamental.

– Faptul  că autoritatea de reglementare a acceptat să plafoneze prețurile la energie electrică pentru producători după cerințele care decurg din ordonanța de urgență a Guvernului 114/2018, în ciuda principiilor de piață liberă ale UE care obligă la formarea prețurilor libere încorporate în cel de-al treilea pachet de energie, pe care statele membre trebuie să le respecte.

– Afirmații conform cărora autoritatea de reglementare a stabilit că rata de rentabilitate a furnizorilor are un scop politic în loc să creeze un mediu de piață echitabil”

România ar putea intra în infringement

“Surse UE au declarat ICIS că acuzațiile ar putea duce la proceduri ale Comisiei Europene împotriva României dacă comisia constată că cerințele de independență relevante pentru autoritatea de reglementare nu au fost respectate pe deplin.

Conform articolului 6 alineatul (3) din Regulamentul 942/2019 și al articolului 57 alineatul (7) din 944/2019, până la 5 iulie 2022 și, ulterior, la fiecare patru ani, comisia va trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului UE privind independența autorităților de reglementare în statele membre. Aceasta înseamnă că comisia va fi obligată să investigheze independența acesto autorități într-un fel sau altul.

Apelurile la o investigație internațională împotriva autorității de reglementare române vin pe fondul încercărilor recente ale parlamentului de a aduce modificări unei legi cheie care poate exonera în mod eficient membrii ANRE superiori de orice acuzație de neglijență care ar fi putut duce la distorsiuni semnificative ale pieței”, arată articolul ICIS.

Întâlnirile

Mai multe surse intervievate de ICIS au subliniat că membri din conducerea ANRE au avut întâlniri periodice cu parlamentari, inclusiv Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților a Parlamentului României.

Surse spun că, deși membrii comitetului de reglementare și parlamentarii au dreptul de a discuta evoluția pieței, ei subliniază că unele dintre întâlniri au avut loc la sediul ANRE București în afara programului de lucru sau la sfârșit de săptămână. Scopul acestor întâlniri a fost să exercite influență politică asupra membrilor ANRE, au spus sursele.

Într-o declarație către ICIS, Iancu a negat afirmațiile, insistând că, în calitate de autor al unui raport care aprobă instrumentele legale care au dus la organizarea autorității de reglementare, el a luptat pentru a susține independența autorității de reglementare.

„Având în vedere aceste argumente, nu aș fi putut fi eu cel care a încălcat independența autorității de reglementare”, a spus el.

Iancu a mai insistat asupra faptului că „nu a existat vreun weekend în care el s-a întâlnit cu vreunul dintre membrii conducerii ANRE la sediul autorității de reglementare sau în altă parte”.

Într-o declarație către ICIS, ANRE a spus că întâlnirile și discuțiile dintre membrii ANRE și Parlamentul român vor avea loc în cadrul legal și instituțional.

„Consiliul de Administrație format din șapte membri nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nicio entitate publică sau privată pentru îndeplinirea responsabilităților […] Toate deciziile Consiliului sunt precedate de consultări publice […] la propunerea organizațiilor profesionale sau a consumatorilor.”

OUG 114

Sursele publicaţiei britanice au susținut, de asemenea, că o notă explicativă pentru articolele legate de piețele de energie incluse în Ordonanța de Urgență 114/2018, care a dus la denaturarea pieței și a transformat România într-una dintre cele mai scumpe piețe de gaze și electricitate din Europa în acest an, ar fi putut fi redactată de cel puțin un membru din conducerea ANRE.

ICIS a văzut un document Word al proiectului de notă, care îl arată într-adevăr pe Claudiu Dumbrăveanu, directorul departamentului de electricitate și gaze naturale din ANRE, ca autor.

O sursă apropiată de autoritatea de reglementare a spus că, în timp ce  OUG 114 / 2018 a fost redactat, atât Dumitru Chiriță, președintele ANRE, cât și Dumbrăveanu au fost invitați în mod regulat la guvern pentru a se întâlni cu Florin Ciocănelea, consilierul prim-ministrului, pentru a primi instrucțiuni legate de redactarea și implementarea ordonanței.

Sursa a spus că o astfel de acțiune era contrară directivelor UE 72/2009 și 73/2009 privind energia electrică și gazele naturale care precizează:

„Statele membre garantează independența autorității de reglementare și se asigură că își exercită atribuțiile imparțial și transparent. În acest scop, statele membre se asigură că, atunci când îndeplinesc sarcinile de reglementare care îi sunt conferite de această directivă și de legislația aferentă, autoritatea de reglementare:

(ii) nu căutați și nu luați instrucțiuni directe de la niciun guvern sau altă entitate publică sau privată atunci când îndeplinesc sarcinile de reglementare. ”

Într-o declarație către ICIS, Florin Ciocănelea, care acum a părăsit guvernul pe motive de sănătate, a declarat că a participat la mai multe întâlniri cu membri din conducerea ANRE pentru „analize și informații” cu privire la evoluția piețelor energetice din România și la nivel regional.

„În niciun caz, nu am influențat sau nu am dat instrucțiuni membrilor ANRE superiori cu privire la redactarea sau implementarea OUG 114/ 2018”, a spus el.

Ordonanța, care acoperă alte sectoare economice, inclusiv cel bancar, a fost adoptată de guvernul condus de PSD în decembrie 2018. Actul normative stipula, printre altele, reglementarea tarifelor la gaz pentru consumatorii finali și a introdus atât o cerință la import, cât și o taxă de 2% privind cifra de afaceri anuală a companiilor. Ulterior, a fost modificat pe tot parcursul anului 2019, astfel încât prețul reglementat al gazelor naturale s-ar aplica numai pentru gospodării, mai degrabă decât toți consumatorii, iar impozitul de 2% ar fi impus marjelor brute ale companiilor comerciale și furnizorilor, mai degrabă decât cifrei de afaceri anuale.

Ordonanța a produs distorsiuni pe piață, deoarece producătorii aveau sarcina să vândă gaze naturale și electricitate la tarife reglementate către gospodării. Volumele de gaze au fost alocate de către autoritatea de reglementare, dar nu au fost suficiente pentru a completa cererea. Aceasta a însemnat că furnizorii au fost nevoiți să crească importurile, transformând România într-o piață premium. În noiembrie, prețurile de import din România trebuiau să fie în medie cu 5 euro / MWh mai scumpe decât pe VTP-ul austriac.

ANRE nu a abordat în mod specific întrebarea ICIS cu privire la autorul proiectului de ordonanță de urgență aferent piețelor energetice.

Respectarea normelor UE

Surse au spus că la scurt timp după publicarea Ordonanței de Urgență 114/2018, ANRE a fost însărcinată să stabilească tarife reglementate pentru vânzarea de energie electrică produsă local pentru gospodării.

Nu este clar cum au fost calculate aceste tarife și pe baza cărei metodologii.

Cu toate acestea, o sursă activă de pe piață a declarat că autoritatea de reglementare a avut opțiunea de a respinge cererile guvernului de a reglementa tarifele, solicitând guvernului să respecte normele UE privind piața liberă pentru a evita orice procedură de infringement a CE împotriva României. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a ales să implementeze ordonanța, au spus sursele.

În cele din urmă, comisia a declanșat o procedură de infringement împotriva României în acest an. Se referă la plafonul de preț și la obligația impusă producătorilor de a acorda prioritate gospodăriilor atunci când vând volume.

Ulterior, autoritatea de reglementare a prezentat o propunere de a elimina treptat obligațiile până în primăvara anului 2021, cu doar un an mai devreme decât în 2022, atunci când plafonul de preț introdus inițial prin OUG 114/2018 trebuia eliminat treptat.

În declarația către ICIS, ANRE a declarat că comitetul de reglementare a aprobat metodologia de stabilire a prețurilor pentru producătorii de energie electrică ca parte a contractelor reglementate între producători și furnizorii de ultimă instanță. Autoritatea a spus că ordinul ANRE 10/2019, care aprobă această metodologie, a fost contestat în instanță de către participanții la piață.

ANRE a recunoscut că este obligată să pună în aplicare legislația primară, dar a adăugat că a avertizat guvernul că articolele din OUG 114/ 2018 ar trebui să respecte reglementările UE privind piața liberă. Dar nu a reușit acest lucru.

Alocarea gazelor

O altă critică susținută de participanții la piață la adresa ANRE este aceea că a emis decizia 474/2019 în care a încercat să forțeze producătorii să își vândă producția către câțiva consumatori. Nerespectarea deciziei ar fi dus la sancțiuni de 10% din marja lor brută.

Metodologia de alocare a gazului produs intern către anumiți consumatori a fost opacă și arbitrară, au declarat surse pentru ICIS.

În cele din urmă, decizia a fost anulată în prima jumătate a acestui an, dar sursele au subliniat că, la întocmirea acesteia, autoritatea de reglementare a stabilit că aceasta va fi emisă pe baza articolului 8 din Ordonanța de Urgență 33/2007.

Cu toate acestea, articolul 8 din Ordinul UE 33/ 2007 promovează în mod eficient instituirea unei piețe libere a energiei electrice și a gazelor […] în beneficiul tuturor consumatorilor și furnizorilor din UE.

„Articolul 8 din Ordinul UE 33 / 2007 nu a stabilit temeiul legal al emiterii deciziei 474/2019. Nu există nicio legătură între cei doi, ridicând întrebări dacă autoritatea de reglementare ar fi putut acționa cu rea-credință la emiterea deciziei 474/2019 „, a declarat o sursă de piață.

ANRE nu a răspuns la întrebarea din partea ICIS cu privire la compatibilitatea articolului 8 din  Ordinul UE 33 / 2007 cu decizia sa 474/2019.

Rata de rentabilitate

Sursele din piață au ridicat, de asemenea, întrebări cu privire la metodologia de stabilire a ratei reglementate de rentabilitate a furnizorilor.

O sursă a declarat că ANRE a calculat rata bazată pe o rată a dobânzii interbancare (ROBOR) de 3,66% la care a adăugat încă 2 puncte procentuale. Aceasta însemna că rata distribuitorilor se ridica la 5,66% anual. Reglementatorii iau în calcul această rată atunci când stabilesc tarife anuale pentru distribuitori.

Cu toate acestea, sursa a spus că ratareglementată de rentabilitate ar trebui să ia în considerare alți factori, cum ar fi cheltuielile de capital și operare, precum și costurile legate de furt și pierderi.

Rata a fost în cele din urmă scoasă în martie 2019 și stabilită printr-o ordonanță guvernamentală de urgență din aprilie 2019 la 6,9%. Stabilind o rată mai mică, autoritatea de reglementare ar putea calcula tarife mai ieftine, a spus sursa.

„Rata [stabilită de ANRE] a descurajat companiile să intre pe piață”, a spus el.

ANRE a declarat că rata a fost stabilită de comitetul de reglementare, în conformitate cu articolele 169/2018 pentru vânzarea cu amănuntul a energiei electrice. Acesta a spus că rata stabilită de ANRE a fost contestată în instanță.

Taxa de 2%

Parlamentul a încercat recent să aprobe o serie de amendamente pentru a exonera pe membrii conducerii ANRE de orice acuzație de neglijență care ar fi putut duce la denaturari semnificative ale pieței.

Legislativul a încercat să facă acest lucru prin eliminarea a două articole din Ordonanța de Urgență 33/2007, care ar fi eliminat membrii locurilor de muncă dacă s-ar fi dovedit neglijența.

Modificările propuse, care au fost respinse și returnate spre examinare Parlamentului de către președintele României, Klaus Iohannis, urmăresc, de asemenea, să crească competențele autorității de reglementare în gestionarea a milioane de euro pe care se așteaptă să-i adune ca urmare a unei taxe de 2% impusă de către guvernul privind marjele brute ale companiilor de energie. Se înțelege că veniturile din impozitul de 2% sunt utilizate pentru a finanța activitățile ANRE.

Nu se știe câți bani ar putea încasa autoritatea de reglementare ca urmare a impozitului impus prin OUG 114 / 2018, dar sursele din piață estimează între 100 și 200 de milioane de euro pe an. Bugetul anual al ANRE a fost de obicei estimat la aproximativ 18 milioane de euro.

Răspunsul Comisiei

Într-o declarație către ICIS, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că comisia a fost în contact strâns cu autoritățile române cu privire la măsurile introduse de OUG 114 / 2018 pentru a elimina potențialele conflicte cu dreptul UE, dar a refuzat să comenteze comportamentul ANRE.

„În pofida normelor administrative naționale, este responsabilitatea exclusivă a autorității naționale de reglementare (ANRE) să stabilească modul în care funcționează și este gestionat. ANRE trebuie să fie, de asemenea, capabilă să ia decizii autonome, independent de orice organism politic, public sau privat. Evaluarea respectării criteriilor de independență se face de la caz la caz, ca parte a rolului comisiei în monitorizarea implementării corecte a legislației UE”, a declarat comisia.

„Tratatele UE definesc clar rolurile statelor membre și ale comisiei. Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea corectă a acquis-ului energetic și transpunerea corectă și în timp util a directivelor. Pe de altă parte, comisia monitorizează aplicarea dreptului sindical în calitate de tutore al tratatelor. Conform articolului 17 din Tratatul UE, comisia trebuie să asigure aplicarea legislației UE sub controlul Curții de Justiție a UE. Prin urmare, comisia este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare a legislației UE de către statele membre și de asigurarea respectării legislației UE. Aceasta include recurgerea la procedurile formale de încălcare, atunci când este necesar. „

2 Comments

  1. Asa vom afla ,poate, care a fost beneficiul infiintarii ANRE, inafara respectarii deciziilor UE.M-as bucura daca de 13 ani, presedintii ANRE si restul conducerii ,au desfasurat toata activitatea pentru protectia consumatorilor in principal cei casnici.Din pacate din exportatori de energie electrica am devenit importatori,avem cel mai mare pret al energiei electrice din UE,distributiile au fost privatizate fara productie si cogenerarea/incalzirea este in insolventa/faliment.De gazele naturale nu am comentarii ca nu stiu cat mai sunt ale noastre.

  2. Presa trebuie sa dezbata si aspectele privind modul de numire al Presedintelui ANRE – cum un simplu electrician este nominalizata sa conduca o agentie care se ocupa si de piata de gaze naturale din Romania. Stiati ca angajatii din ANRE care au lucrat in domeniul gazelor naturale sunt in numar real de 4 insi ? Cum este posibil ca o agentie ca ANRE sa nu aibe specialist pe gaze naturale? Va raspund eu – datorita ingerintei politicului cu numiri directe de la varful PSD (adica toti incultii si prostii). Apropo stiti cum se numeste grupul angajat direct de DRAGNEA prin intermediul actualului presedinte ANRE care este membru active PSD (personal numai din Teleorman). CORPUL DE BALET. Cu alte cuvinte numai inculti in domeniul gazelor naturale, care au salarii enorme si care raspund la comnezi politice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *