Enel va investi 160 de miliarde de euro în următorii zece ani, pe fondul tranziției energetice, 40 de miliarde până în 2023. Cum se schimbă business-ul companiei italiene

Grupul Enel se așteaptă să mobilizeze investiții de 190 de miliarde de euro în perioada 2021-2030, dintre care 160 de miliarde de euro investiții directe, stimulând decarbonizarea, electrificarea consumului și activitățile de business de tip platformă pentru a crea valoare sustenabilă împărțită între toți stakeholderii și profitabilitate pe termen mediu și lung, potrivit planului strategic prezentat astăzi.

Principalele puncte:

  • Investiții de 160 de miliarde de euro în următorii zece ani, din care 40 de miliarde până în 2023
  • Implementarea a două modele de afaceri: cel tradițional, numit „Ownership”, și cel nou„Stewardship”, pentru a a atrage finanțări și parteneriate pentru a derula în comun proiecte energetice, mai ales în statele unde Enel nu are prezență integrate.
  • 120 GW instalați în regenerabil în 2030 (60 GW până în 2023), de 2,7 ori mai mult decât acum. Enel va fi un “supermajor” în regenerabil.
  • 90 de milioane de clienți finali 100% digitalizați prin contoare inteligente la  nivelul anului 2030
  • 527 MW instalați în stocare în 2023, de peste patru ori mai mult decât în 2020/
  • 700.000 de puncte de încărcare EnelX la nivel global în 2023

“După un deceniu de transformări majore, Grupul plasează în centrul strategiei sale accelerarea tranziției energetice, alături de o dezvoltare durabilă și profitabilă pentru a crea valoare în comun cu toți stakeholderii și randamente atractive pentru acționari” arată grupul energetic, care este cel mai mare grup energetic privat din punct de vedere al capacității instalate în regenerabil.

Compania a anunșat și schimbarea modelului de business, prin intenția de a atrage finanțări și parteneriate pentru a derula în comun proiecte energetice, mai ales în statele unde Enel nu are un business integrat.

“Poziția de lider a Grupului Enel în industrie și drumul urmat pentru a deveni o companie complet digitală permit implementarea a două modele de afaceri: cel tradițional, numit „Ownership”, unde platformele digitale reprezintă un factor de amplificare a business-ului prin susținerea profitabilității investițiilor și modelul „Stewardship”, care catalizează investițiile terților în parteneriat cu Enel sau în care platformele sunt un generator de afaceri” arată grupul.

Grupul intenționează să investească direct aproximativ 160 de miliarde de euro, din care peste 150 de miliarde de euro prin modelul de afaceri Ownership și aproximativ 10 miliarde de euro prin modelul de afaceri Stewardship, stimulând și investiții de aproximativ 30 de miliarde de euro de la terți.

Modelul clasic – Ownership:

–Aproape jumătate din investiții vor fi alocate Diviziei Globale Producție de Energie, în timp ce pentru Energii Regenerabile investițiile vor totaliza aproximativ 70 miliarde de euro, sumă prin care capacitatea instalată se așteaptă să ajungă la aproximativ 120 GW până în 2030, de 2,7 ori mai mare decât nivelul de aproximativ 45 GW din prezent. Acest obiectiv va fi realizat pe baza portofoliului de proiecte de circa 140 GW din prezent, cu ajutorul modelelor de business Dezvoltare, Proiectare, Construcție și Operare&Mentenanță, derulate prin platforme implementate la nivel global în grup.

-Se așteaptă ca aproximativ 46% din investiții să fie alocate pentru divizia Infrastructură și Rețele, pentru îmbunătățirea calității și rezilienței, noi conectări și digitalizarea infrastructurii, rezultând într-o bază de active reglementate la nivel de grup (Group Regulated Asset Base – „RAB”) de aproximativ 70 miliarde de euro în 2030 și peste 90 de milioane de utilizatori finali 100% digitalizați prin contoare inteligente.,

Această țintă are în vedere extinderea digitalizării la un nivel fără precedent, precum și folosirea expertizei extinse în digitalizare și valoarea proprietății intelectuale;

Suma rămasă va fi alocată investițiilor legate de operațiuni pentru Clienți și se preconizează că va duce, până în 2030, la o creștere accelerată a valorii acestor operațiuni. Grupul va susține electrificarea, accelerând drumul clienților către sustenabilitate și eficiență energetică, combinând ofertele tradiționale cu serviciile „dincolo de mărfuri”. Această divizie va beneficia de cea mai mare bază de clienți din întreaga lume, de platforme digitale și de un portofoliu integrat de oferte.

Modelul nou, Stewardship

În ceea ce privește investițiile în cadrul modelului de afaceri Stewardship, Grupul se așteaptă să aloce circa 10 miliarde de euro și să mobilizeze în plus în jur de 30 de miliarde de euro de la terți, permițând investiții globale de circa 40 de miliarde de euro, în principal pentru Energii Regenerabile, alături de proiectele pentru fibră optică, e-transport și flexibilitate.

Planul strategic 2021-2023: 40 de miliarde de euro investiți

Grupul intenționează să investească direct în jur de 40 de miliarde de euro, dintre care aproximativ 38 de miliarde de euro prin modelul de afaceri Ownership și aproximativ 2 miliarde de euro prin modelul de afaceri Stewardship, catalizând totodată alte 8 miliarde de euro de la terți.

Peste 90% din investițiile consolidate ale Enel vor fi în conformitate cu obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă („ODD”). În plus, conform calculelor inițiale ale Enel, între 80% și 90% din cheltuielile de capital consolidate ale grupului vor fi adaptate la criteriile taxonomiei UE pentru contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice. Rata de creștere a investițiilor față de planul anterior este estimată la aproximativ 36%.

Modelul clasic – Ownership:

Mai mult de jumătate din investiții sunt alocate generării de energie, cu aproximativ 17 miliarde de euro pentru regenerabile, ceea ce va crește capacitatea instalată consolidată de energie din surse regenerabile la 60 GW până în 2023 (+ 33% față de 2020). Grupul va accelera decarbonizarea prin adăugarea unei capacități de energie din surse regenerabile la un nivel care depășește capacitățile termoenergetice dezafectate.

Aproximativ 43% din sumă va fi alocată diviziei Infrastructură și Rețele. Se așteaptă ca accelerarea cheltuielilor de capital să crească baza activelor reglementate a grupului cu 14% față de 2020, ajungând la aproximativ 48 de miliarde de euro în 2023;

Restul sumei va fi alocată către divizia Clienți. Se estimează că valoarea portofoliului Business to Customer („B2C”) va crește cu circa 30%, iar cea a Business to Business („B2B”) cu circa 45%, datorită eliminării tarifelor reglementate, în principal în Italia, și electrificării consumului de energie care va necesita servicii „altele decât vânzarea de energie”.

Modelul nou, Stewardship

În ceea ce privește investiția în cadrul modelului de afaceri Stewardship, Grupul estimează să investească în plus circa 2 miliarde de euro și să catalizeze în același timp investiții de 8 miliarde de euro de la terți, permițând cheltuieli de capital în valoare totală de circa 10 miliarde de euro, în principal pentru Energii Regenerabile, proiecte de fibră optică, e-transport și flexibilizare.

Rezultatul acestor investiții va aduce, în toate companiile, o creștere de două cifre în perioada de trei ani a  planului. Capacitatea regenerabilă gestionată este estimată să ajungă la aproximativ 8 GW în 2023, mai mult decât dublu față de 2020.

În plus, cu Enel X, Grupul își propune să crească numărul autobuzelor electrice de peste 6 ori, până la aproximativ 5.500 de unități în 2023, precum și să sporească capacitatea de echilibrare a rețelelor prin managementul consumului de energie la 10,6 GW (+1,8 ori față de 2020) și capacitatea de stocare la 527 MW (+4,2 ori față de 2020).

În cele din urmă, în 2023, se estimează că Enel X va ajunge la aproximativ 780.000 de puncte de încărcare publice și private puse la dispoziție în întreaga lume (+4,5 ori față de 2020).

––––––

La nivel de grup, EBITDA din activități curente se așteaptă să fie cuprinsă între 20,7 și 21,3 miliarde de euro în 2023, ceea ce implică o rată CAGR (rată anuală agregată) de 5%-6%. Profitul net din activități curente se așteaptă să fie cuprins între 6,5 și 6,7 miliarde de euro în 2023, pentru o rată CAGR de 8% până la 10%, inclusiv datorită optimizării continue a managementului financiar al Grupului – în special printr-o creștere a finanțării sustenabile, care va reprezenta circa 50% din totalul datoriei brute în 2023 – determinând un cost mai scăzut al datoriilor.

Francesco Starace, CEO și director general al Enel, a declarat:

„Cu acest nou plan strategic stabilim  direcția pentru următorii 10 ani, mobilizând 190 de miliarde de euro în investiții pentru a ne atinge obiectivele într-un deceniu plin de oportunități. Pentru a face posibilă această viziune, ne putem baza pe leadershipul nostru recunoscut în domeniul utilităților ținând cont de trei elemente principale, toate conduse de un model inovator bazat pe utilizarea de modele tip platforme. În primul rând, în calitate de „Super Major” în sectorul energiei regenerabile, operăm cel mai mare portofoliu privat de centrale regenerabile din lume. În plus, avem o rețea globală fără egal, în care modelul de operare în platforme duce la îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea, reziliența, eficiența și flexibilitatea. Nu în ultimul rând, ne bazăm pe cea mai mare bază de clienți din întreaga lume iar, prin intermediul platformelor noastre de afaceri, oferim acestora servicii inovatoare și oferte integrate. În următorul deceniu, vom consolida trendul de creștere a valorii sustenabile create în comun cu toți stakeholderii, care se reflectă, într-o remunerație atractivă pentru acționarii noștri.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *