Electrica SA, vârful luxului corporatist din România: la plecarea din firmă, membrii CA pot primi până la 400.000 de euro fiecare

Dacă va fi  adoptată de către acţionari, noua politică de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie a Electrica SA poate duce la apariţia unor şomeri de lux la cerere, cum nu a mai cunoscut România vreodată. Membrii Consiliului de Administraţie vor putea pleca acasă cu sute de mii de euro dacă vor fi înlocuiţi din funcţie. Plăţile compensatorii depind de volumul indemnizaţiilor supuse aprobării, care cresc şi ele, ajungând la sume fabuloase pentru o persoană care are funcţie non-executivă. În plus, dacă schema va fi aprobată în final, Electrica va fi una dintre puţinele companii din lumea civilizată care va plăti clauze de non-concurenţă pentru administratori care au funcţii non-executive, deci nu sunt manageri. Banii pe care îi vor primi pentru prezenţa în CA cei de la Electrica i-ar face invidioşi pe cei care care au astfel de poziţii în companii energetice private din România, mai mari decât Electrica, ca Petrom sau Engie. Precizăm că toate sumele pe care le veţi citi în continuare sunt brute.

Noua politică de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica SA, una dintre principalele societăţi de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din ţară, care este privată, dar cu statul român cel mai mare acţionar, presupune, pe lângă creşterea substanţială a veniturilor membrilor CA, şi compensaţii băneşti colosale în cazul în care aceştia vor fi schimbaţi din funcţie înainte de finalizarea mandatului.

Schimbarea trebuie votată în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, care va avea loc în data de 25 aprilie, iar totul stă în pixul ministrului Energiei, Anton Anton, care va decide ce mandat de vot va acorda reprezentanţilor statului în AGA, în condiţiile în care statul deţine 48,78% din capitalul Electrica SA.

Iată acum ce scrie la capitolul “Compensaţie in cazul revocarii nejustificate”.

“În cazul unei revocări nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensatie reprezentând întreaga sumă pe care ar fi primit-o pentru tot parcursul mandatului acestuia dacă nu i-ar fi încetat contractul înainte de termen, dar nu mai puțin de suma echivalentă a 12 remunerații lunare totale ale respectivului Administrator. Pentru evitarea oricarui dubiu, remuneratia totala lunara este constituita din remuneratia lunara fixa, indemnizatia de participare la sedintele Consiliului de Administratie si la cele ale Comitetelor consultative. Administratorul va avea obligatia de a respecta clauza de neconcurenta existenta in contractul de mandat pentru inca 12 luni dupa incetarea acestuia. Plata acestei despăgubiri este efectuată în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data încetării Contractului de Mandat. Această despăgubire reprezintă singura despăgubire la care are dreptul Administratorul în caz de revocare nejustificată din funcție”

Mai există o prevedere, care se aplică în cazul în care membrul CA îşi pierde această calitate din orice motiv. Deci putem înţelege că, chiar dacă decide el să părăsească funcţia, primeşte la plecare remuneraţia pe un an de zile. Iată ce scrie la acest capitol:

“Indemnizaţie de neconcurenţă

“In cazul incetarii mandatului din orice motiv, Societatea va datora Administratorului o sumă echivalentă cu 12 remunerații lunare totale ale respectivului Administrator din perioada mandatului. Pentru evitarea oricarui dubiu, remuneratia totala lunara este constituita din remuneratia lunara fixa, indemnizatia de participare la sedintele Consiliului de Administratie si la cele ale Comitetelor consultative. Administratorul va avea obligatia de a respecta clauza de neconcurenta existenta in contractul de mandat pentru inca 12 luni dupa incetarea acestuia”

Potrivit unor oameni din business pe care i-am contactat, este neuzual în lume ca o companie să ofere o compensaţie de neconcurenţă celor care pleacă din companie având funcţii neexecutive, acest bonus, care este de fapt o garanţie a companiei că omul nu pleacă la concurenţă, fiind plătit doar directorilor.

Deci reţinem că, în cel mai rău caz pentru el, membrul CA pleacă acasă cu veniturile însumate pe 12 luni, indiferent de motivul plecării.

Aceste venituri sunt uriaşe însă, mai ales că vorbim despre o companie care îşi desfăşoară activitatea într-un cadru reglementat, deci (tarifele de distribuţie sunt reglementate, la fel şi marja de furnizarea şi prteţul final de vânzare al energiei pentru marea majoritate a consumatorilor casnici). În noua formulă, propusă, de remunerare a membrilor CA, ei vor primi o indemnizaţie fixă şi una variabilă. Iată ce scrie la fiecare.

“Remuneratie lunara fixa

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și obligațiilor sale, Administratorul va primi o remuneratie fixa lunara in cuantum de 6838 EUR brut in calitate de presedinte al CA al Societatii SAU o remuneratie in valoare de 5128 EUR brut in calitate de membru al CA”.

“Indemnizatia de participare la sedintele CA/comitete

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și obligațiilor sale, Administratorul va primi o indemnizatie pentru participarea sa in cadrul sedintelor CA si ale comitetelor sale, dupa cum urmeaza:

1. o indemnizatie bruta în valoare de 1709 EUR pentru fiecare şedinţă a Consiliului de Administrație la care participă;

2. o indemnizatie bruta în valoare de 2137 EUR pentru fiecare şedinţă la care participă în calitate de președinte al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație SAU o indemnizatie bruta în valoare de 1709 EUR pentru fiecare şedinţă la care participă în calitate de membru al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație”.

Există şi o limitare la partea variabilă, nu mai mult de o şedinţă de CA şi comitet pe lună: Numarul anual de sedinte platite pentru fiecare Administrator este limitat la 12 atat pentru CA, cat si pentru fiecare dintre comitetele din care face parte. In situația în care există un vot cumulativ pe parcursul anului, administratorii numiți (fie că sunt realesi, fie că sunt nou nominalizați) vor beneficia de posibilitatea de a încasa remunerația de participare pentru cel mult 12 ședințe ale Consiliului/Comitetelor, după data votului cumulativ, indiferent de numărul de ședințe desfășurate anterior.

Cine sunt beneficiarii care se vor trezi bogaţi când vor pleca de la Electrica

Electrica are şapte membri în Consiliul de Administraţie. Iată componenţa:

Valentin Radu (preşedinte)

Gicu Iorga

Bogdan Iliescu

Ramona Ungur

Dragoş Andrei

Niculae Havrileţ

Radu Florescu

Electrica are şi trei comitete, unde sunt membri cei din CA, respectiv Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, cel de Strategie şi Guvernanţă Corporativă şi cel de Audit şi Risc. În primul, Bogdan Iliescu este preşedinte, Iorga şi Radu sunt membri, în al doilea Radu este preşedinte iar Havrileţ şi Andrei membri, iar în al treilea Ungur este preşedinte, iar Iliescu şi Florescu membri.

Şi acum calculele: între 100 şi 400.000 de euro brut compensaţie pentru fiecare

În cea mai ieftină variantă, cea în care Electrica va plăti remuneraţiile mărite şi, apoi, plăţi compensatorii limitate la doar 12 luni pentru, să zicem, preşedintele CA, omul va câştiga, pe lună, circa 12.400 de euro (este membru în două comitete), deci pleacă acasă cu 149.000 de euro în caz de disponibilizare. Dacă alegem varianta unui membru simplu, care nu este şi preşedinte de comitet, plata va fi de circa 8.500 de euro pe lună. Deci, dacă pleacă pentru că nu mai vor acţionarii să-l ţină, primeşte 102.000 euro.

Spunem minimum, pentru că în realitate se poate ajunge la mult mai mult. La începutul textului, citeaţi la capitolul “Compensaţie in cazul revocarii nejustificate”, că “În cazul unei revocări nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensatie reprezentând întreaga sumă pe care ar fi primit-o pentru tot parcursul mandatului acestuia dacă nu i-ar fi încetat contractul înainte de termen”. Cele 12 luni sunt de fapt un minimum, o asigurare pentru cei din CA că ar putea fi trimişi acasă, sau ar putea pleca de bună voie, dacă mai au de stat mai puţin de 12 luni până la expirarea mandatului.

Simplu spus, dacă membrul din CA pleacă, primeşte toţi banii ca şi cum ar fi stat în CA până îi expiră mandatul, lucru care se va întâmpla în primăvara lui 2022 pentru acest CA. Or, acest lucru este teoretic posibil oricând, pentru că, să presupunem, se înfiinţează Fondul Suveran, iar acţiunile statului la Electrica se duc acolo, caz în care oamenii propuşi de stat în CA se pot schimba cu alţii.

Or, dacă din acest motiv sau din altul, se întâmplă asta în viitorul apropiat, după ce acest plan de remunerare va fi votat în AGA, omul din CA va primi plăţile compensatorii pe 34 de luni-mandatul lor expiră în aprilie 2022,şi am scăzut o lună, în care să presupunem că îşi desfăşoară activitatea.

Caz în care, pentru preşedintele CA, se ajunge la suma de 421.000 de euro plăţi compensatorii făcute de Electrica pentru el.

Se poate spune că după listare, Electrica este o societate privată şi că remuneraţiile sunt cele pentru o companie privată. Sumele i-ar face însă invidioşi pe cei care ocupă aceste funcţii în companii private mult mai mari decît Electrica. Un exemplu, pentru că este uşorde găsit: în cele zece  luni în care a activat reprezentantul statului român în CA al Enegie România în 2017, a primit 29.000 de lei, adică undeva la 3.000 de lei pe lună, deci incomparabil mai puţin decât cei 8.500 de euro de la Electrica.

Un alt exemplu: baronesa Arielle de Rotschild,un nume sonor în lume, care a părăsit Consiliul de Administraţie al Electrica, a primit, cât a ocupat această funcţie, 2.000 de euro lunar.

Şi, poate cel mai bun exemplu: membrii Consiliului de Supraveghere al Petrom, cea mai mare companie energetică din România, şi compania cu cel mai mare profit din ţară (peste 4 miliarde de lei în 2018) primesc, în acest an, 20.000 de euro pe an, net, deci 1.700 de euro pe lună.

Precizăm că, în acest an în care membrii CA Electrica vor să îşi majoreze indemnizaţiile şi sumele compensatorii la aceste niveluri, Electrica va avea cel mai slab an al său de la listarea la bursă, după ce a traversat oricum o perioadă destul de dificilă pentru piaţa de energie: a bugetat un profit net consolidat de doar 121 de mlionane de lei

Totul stă în pixul lui Anton

Aceste sume, care deocamdată sunt doar cerute, vor fi plătite doar dacă reprezentantul statului în AGA, adică cel din partea Ministerului Energiei, le va vota. Votul va fi în funcţie de ce mandat va primi din partea Ministerului. L-am întrebat pe ministrul Energiei care este mandatul, şi el a spus că în această perioadă se analizează datele pentru a se formula acest mandat. Prezent la aceeaşi masă cu Anton, ministrul Finanţelor a spus că el se opune acestei majorări a indemnizaţiilor. Puteţi citi declaraţiile aici:

Anton încă nu a decis dacă aprobă indemnizaţiile mărite ale administratorilor Electrica, Teodorovici spune că el nu e de acord cu ele

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *