Decontarea tranzacţiilor cu energie electrică se va face la 15 minute de la 1 ianuarie. Ordin ANRE

ANRE a aprobat, recent, Ordinul cu nr 63/2020 referitoare la calendarul de implementare a  de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute.

Decontarea la 15 minute (acum se face orar) se va introduce începând cu data de 31 decembrie 2020, potrivit actului normativ. Până atunci însă, operatorii de distribuţie şi Transelectrica au la dispoziţie un calendar cu termene pentru a implementa toate soluţiile tehnice necesare scurtării perioadei de decontare. După parcurgerea tuturor etapelor, se vor face teste cu toate părţile implicate, timp de două săptămâni începând cu data de 15 decembrie.

Iată mai jos calendarul cu etapele, aşa cum este specificat în ordinul ANRE.

Nr. crt. Entitatea responsabilă Măsura Termenul de finalizare Observații
1. Operatorii de distribuție (OD) Transmiterea spre aprobare a procedurilor revizuite de operatorii de distribuție privind elaborarea și aplicarea profilurilor specifice de consum din zona de licență 30.04.2020
2. Delgaz Grid – S.A., E-Distribuție Muntenia – S.A., E-Distribuție Banat – S.A., Distribuție Energie Oltenia – S.A., SDEE Transilvania Nord – S.A., SDEE Muntenia Nord – S.A. și OD neconcesionari din zonele lor de activitate; CNTEE Transelectrica – S.A. (Operatorul de măsurare a energiei pe piața angro – OMEPA) Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari
3. CNTEE Transelectrica – S.A. Elaborare specificații tehnice pentru modificare soft și pentru înlocuire hardware platforma existentă PE (DAMAS)
4. SDEE Transilvania Sud – S.A. și OD neconcesionari din zona sa de activitate, OMEPA Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari 31.05.2020
5. E-Distribuție Dobrogea – S.A., OD neconcesionari, OMEPA Testare schimb de date cu datele aferente unei luni calendaristice cu OMEPA și cu OD neconcesionari: OMV Petrom (PTRM), Liberty Galați (AMGL) 30.06.2020
6. Delgaz Grid – S.A. Reprogramare contoare, modificare sisteme informatice destinate prelucrărilor de date, dezvoltarea interfețelor, redefinirea proceselor și procedurilor interne 30.06.2020
7. E-Distribuție Banat – S.A., E-Distribuție Muntenia – S.A., E-Distribuție Dobrogea – S.A. Reprogramare grupuri de măsurare aferente schimburilor OD/CNTEE Transelectrica – S.A. și OD/OD și grupuri de măsurare aferente producătorilor 31.07.2020
8. SDEE Transilvania Sud – S.A. Modificare SGCOS MyIVIC:
a) modificarea modulului de interfațare;
b) modificarea algoritmilor de procesare a curbelor de sarcină;
c) modificarea algoritmului de calcul al pierderilor și al factorului de putere mediu realizat, pe curbe de sarcină;
d) modificarea celor două metode ale serviciului web care permite interfațarea cu alte sisteme informatice;
e) modificarea interfeței de utilizator;
f) modificarea machetei de introducere date, modificarea funcțiilor de export/import machetă de date;
g) modificarea funcțiilor automate ce rulează periodic în sistem pentru procesarea datelor (prelucrare curbe, calcul pierderi, validare date)
31.07.2020
9. E-Distribuție Banat – S.A., E-Distribuție Muntenia – S.A., E-Distribuție Dobrogea – S.A. Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților racordați la înaltă tensiune și a celor care au contorizare de tip Smart Meter 31.08.2020
10. SDEE Muntenia Nord – S.A. Upgrade SAP la versiunea EHP8 31.08.2020
11. CNTEE Transelectrica – S.A. Implementare din punct de vedere tehnic, procedural și contractual:
a) modificare interval de decontare (ID) de la 1 oră la 15 minute;
b) modificare webform notificări;
c) modificare webform disponibilitate;
d) modificare webform oferta zilnică (inclusiv trecerea la ofertare pe tip de reglaj/produs);
e) modificare algoritm ordine de merit (inclusiv trecerea la selectarea reglajului secundar bazată pe ordine de merit);
f) calcule energie angajată;
g) calcule energie livrată;
h) calcule dezechilibre;
i) rapoarte.
30.09.2020
12. OPCOM – S.A. și CNTEE Transelectrica – S.A. Implementarea modificărilor pentru determinarea prețului unic de decontare a dezechilibrelor PRE și pentru stabilirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare, la nivel național, aferente:
a) tranzacțiilor cu energie electrică realizate de furnizorii de servicii de echilibrare;
b) penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare de către furnizorii de servicii de echilibrare;
c) dezechilibrelor de la notificare ale unităților/grupurilor de furnizare a rezervelor;
d) dezechilibrelor cantitative și valorice ale părților responsabile cu echilibrarea;
e) redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului.
Modificarea corespunzătoare a notelor de informare pentru decontare
30.09.2020
13. OPCOM – S.A. Implementare din punct de vedere tehnic și procedural a noilor reguli privind notificările fizice ale schimburilor-bloc aferente tranzacțiilor realizate pe piața intrazilnică și pe piața pentru ziua următoare 30.09.2020
14. Distribuție Energie Oltenia – S.A. Modificări în sistemele informatice privind prelucrarea datelor achiziționate la 15 minute 1.10.2020
15. SDEE Transilvania Nord – S.A. SDEE Transilvania Sud – S.A. Reprogramare contoare pe interval de decontare la 15 minute 31.10.2020
SDEE Muntenia Nord – S.A. 30.11.2020
16. E-Distribuție Banat – S.A., E-Distribuție Muntenia – S.A., E-Distribuție Dobrogea – S.A. Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților de medie tensiune 30.11.2020 Pentru grupurile de măsurare care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, dar care nu vor putea fi reprogramate până la 31.12.2020, se va aplica un algoritm de determinare a cantităților la sferturi de oră. Pentru grupurile de măsurare care nu au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină se vor aloca profile de consum la sfert de oră.
17. E-Distribuție Banat – S.A., E-Distribuție Muntenia – S.A., E-Distribuție Dobrogea – S.A. Reprogramare grupuri de măsurare aferente clienților de joasă tensiune care au contoare cu posibilitate de înregistrare a curbei de sarcină, altele decât smart meter 30.11.2020
18. SDEE Transilvania Nord – S.A., SDEE Muntenia Nord – S.A. Modificare SGCOS, EDM și schimb de date:
a) modificarea algoritmilor de procesare (rotunjiri cantități pe ID) a curbelor de sarcină primite din sistemele AMR interfațate;
b) modificarea interfeței de utilizator care asigură afișarea, corectarea, actualizarea informațiilor primite din sistemele AMR:
(i) curba de sarcină primită/prelucrată, cu valori rotunjite sau nu;
(ii) curbe de sarcină agregate (curba de consum trimisă în SAP, curbe de energie activă, curbe de energie reactivă etc.);
(iii) matrice timp de funcționare (pentru calcul pierderi);
(iv) detalii calcul pierderi;
c) modificarea machetei de introducere date în SAP SGCOS, modificarea funcțiilor de export/import machetă de date;
d) modificarea modulelor de interfațare cu alte sisteme informatice;
e) modificare algoritm de calcul al pierderilor și al factorului de putere mediu realizat pe curbe de sarcină;
f) modificare joburi automate ce rulează periodic pentru procesarea datelor.
30.11.2020
19. SDEE Transilvania Sud – S.A. Modificări SAP IS-U:
A. Modificări/Dezvoltări funcționalități SAP IS-U:
a) modificări gestiune profile;
b) modificări settlement (decontare);
c) dezvoltări procese de schimb de date;
d) modificări interfața SAP IS-U – Portal (ePayment);
e) modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute;
f) modificări tranzacții corecții/monitorizare upload pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare de 15 minute;
g) migrare (instrumente de migrare).
B. Extindere funcționalități EDM pentru gestionarea curbelor de sarcină pe punct de măsură și interval de decontare de 15 minute:
a) importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsură;
b) corecție/validare curbă de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecși;
c) agregare curbe de sarcină în SAP pe loc de consum;
d) modificări suplimentare interfață SAP-MyIvic și SAP-Open;
e) modificări suplimentare settlement.
30.11.2020
20. SDEE Transilvania Nord – S.A., SDEE Muntenia Nord – S.A. Modificări SAP IS-U:
a) modificări gestiune profile;
b) modificări settlement (decontare);
c) dezvoltări procese de schimb de date;
d) modificări interfața SAP IS-U – Portal acces la date de măsurare;
e) importul curbelor de sarcină pe interval de 15 minute și pe punct de măsură;
f) modificări de rapoarte SAP pentru gestionarea profilelor cu intervalul de decontare de 15 minute;
g) modificări tranzacții corecții/monitorizare încărcare pentru curbele de sarcină cu intervalul de decontare de 15 minute;
h) corecție/validare curbă de sarcină pe punct de măsură cu diferența de indecși;
i) migrare (instrumente de migrare) profile la 15 minute;
j) modificare profile sintetice ale consumatorilor cu grup de măsurare fără CS;
k) modificări programe calcul profil rezidual și CPT;
l) agregare curbe de sarcină în SAP pe loc de consum;
m) implementare regularizare pe curba de producție.
30.11.2020
21. SDEE Transilvania Nord – S.A., SDEE Transilvania Sud – S.A., SDEE Muntenia Nord – S.A. Upgrade Data Center și Disaster Recovery 30.11.2020
22. Participanții la piața angro/părțile responsabile cu echilibrarea Realizare sistem propriu pentru achiziția de mărimi electrice, prelucrare date, telegestiune. Upgrade soft existent sau achiziție soft nou pentru calculul dezechilibrelor participant la piață de echilibrare/parte responsabilă cu echilibrarea 30.11.2020
23. OD, OMEPA Testare simultană schimb de date cu date actualizate pe o perioadă de 3 luni 30.10.2020
24. Participanți la piața angro, OD, CNTEE Transelectrica – S.A., OPCOM – S.A. Teste cu toate părțile implicate 15.12.2020
25. Intrare în efectivitate decontare la 15 minute 31.12.2020

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *