Decontarea la 15 minute a tranzacțiilor cu energie electrică se amână cu o lună

De la 1 ianuarie 2021, ar fi urmat să debuteze decontarea la 15 minute, de la o oră cum este acum, a tranzacțiilor cu energie electrică pe piețele din România. ANRE a aprobat totuși o derogare de o lună, la cererea Transelectrica, așa că decontarea la sfert de oră va debuta la 1 februarie.

Iată comunicatul emis de Transelectrica pe această temă:

Având în vedere complexitatea acțiunilor și proceselor pregătitoare pentru trecerea la intervalul de decontare (ID) de 15 minute, nevoia de finalizare a tuturor testelor funcționale și nevoia de a obține o validare funcțională și organizatorică din partea tuturor participanților la piață, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat astăzi, 16 decembrie 2020, prin Ordinul ANRE nr. 230/2020, solicitarea formulată de CNTEE Transelectrica SA de prorogare până la data de 01.02.2021 a termenului prevăzut în Ordinul 63/2020. Astfel, luna ianuarie a anului următor o vom dedica în întregime testelor și corecțiilor necesare, precum și diseminării rezultatelor acestora către toate părțile implicate în aplicarea trecerii la decontarea la 15 minute.

În contextul procesului de pregătire a trecerii la intervalul de decontare (ID) de 15 minute în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 63/2020, informăm toți participanții la piață că CNTEE Transelectrica SA derulează în prezent mai multe acțiuni tehnice și organizatorice, dintre care menționăm:

  • Actualizarea și modificarea aplicațiilor sistemului informatic al Pieței de Echilibrare pentru adaptarea acestora la noul interval de decontare. În acest context, am inițiat un proces de testare a funcționalităților acestor aplicații, în vederea verificării și validării modulelor aferente administrării Pieței de Echilibrare, alocării de capacitate transfrontalieră și administrării licitațiilor pentru serviciile tehnologice de sistem.

Toate aceste dezvoltări și modificări din cadrul sistemului informatic au un impact semnificativ atât din punct de vedere comercial, cât și operațional, ele asigurând operarea corespunzătoare a piețelor de energie administrate de către CNTEE Transelectrica SA și siguranța în funcționare a SEN;

  • Implementarea de noi funcționalități în cadrul sistemului informatic al Pieței de Echilibrare, cum ar fi funcții de schimb electronic de fișiere (de tip „web service”) sau alarme suplimentare în cazul dispozițiilor de dispecer, funcționalități care au fost solicitate de către o parte dintre participanții la piață;
  • Derularea, împreună cu Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM S.A., a unor întâlniri cu operatorul de piață și cu cel de sistem din Ungaria, în vederea introducerii în cadrul Pieței Intrazilnice Cuplate (SIDC) a produselor cu rezoluție de 15 minute pe granița România – Ungaria;
  • Derularea unor teste pentru schimbul de fișiere dintre sistemul informatic al Pieței de Echilibrare și sistemul de conducere prin dispecer EMS – SCADA.

\

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *