Compensarea cantitativă a prosumatorilor, din nou pe masa Guvenului. Proiect nou de Ordonanță

Ministerul Energiei a pus, din nou, în dezbatere publică, un proiect de Ordonanță de urgență  cu modificări de legislație în domeniul energiei, în care se specifică, din nou, introducerea compensării cantitative a cantităților livrate în rețele de micii producători de energie electrică.

În esență, noul proiect de OUG nu diferă de vechiul proiect. OUG introduce compensarea cantitativă a prosumatorilor care au instalații de până la 200 kW. Furnizorii vor fi obligați să factureze doar diferența dintre ce consumă prosumatorul din rețea și ce livrează în rețea. În cazul în care cantitățile livrate le depășesc pe cele consumate din rețea, ce rămâne se poate compensa cantitativ în termen de doi ani. Cu alte cuvinte, se poate consuma iarna ce s-a produs în exces vara. Compensarea se face în regim de 1:1. Schema de compensare cantitativă este valabilă până în anul 2030. Nu se introduc obligații suplimentare pentru prosumatori.

Amintim că un proiect similar a mai fost pus în dezbatere de Guvern, în luna septembrie. El a fost însă retrimis Guvernului de Consiliul Economic și Social (CES), pe motiv că nu avea avizele obligatorii de la toate ministerului

Iată prevederea din actualul proiect de OUG, care conține specificații separate pentru prosumatorii mari, cu centrale fotovoltaice cu puteri între 200 și 400 kw. ATENȚIE! Momentan NU se aplică, proiectul de OUG este în dezbatere publică și mai întâi trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

După articolul 73, se introduce un nou articol, articolul 73¹, cu următorul cuprins:

”Prosumatorul

Art.73.1

(1) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

(2) Autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.

(3) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea;

b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării.

(4) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

a) să achiziționeze energia electrică produsă și livrată conform alin.(1) la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;

b) să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.

(5) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1), altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență  a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.

(6) Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (1) și a autorităților publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

(7) Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21 ) din Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

(8) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1) și (4) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscal aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).

(9) Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalații cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor și acțiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Național Energie și Schimbari Climbatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condițiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.

(10) Metodologia privind compensarea cantitativă va fi elaborată de ANRE în 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(11) ANRE monitorizeaza dezvoltarea și functionarea prosumatorilor, întocmește și face public anual pe site-ul propriu, până la data de 1 iunie, un raport privind prosumatorii.

 

 

6 Comments

 1. Buna seara,
  in ce stadiu este aceasta OUG ?. Tocmai sunt in faza de a cumpara un sistem fotovoltaic de 5 KW pentru locuinta mea din Pucioasa.
  Daca aceasta ordonanta va fi emisa reperezinta un avantaj enorm pentru ca imi permite eliminarea bateriilor.
  Ce sanse si cind ar fi posibil sa devina operationala ordonanta.
  Pentru a deveni prosumator ce cerinte sint privind realizarea instalatiei.?
  Unde pot gasi mai multe date si cit mai actuale?
  Cu stima

 2. Buna ziua ce se mai aude de aceasta OUG ca mi s-a luat de hotii astia de la cez le livrez 600kw in retea si tot mai am de plata :((

 3. Buna seara,
  in ce stadiu este aceasta OUG ?. Tocmai sunt in faza de a cumpara un sistem fotovoltaic de 5 KW pentru locuinta mea din Baraolt
  Daca aceasta ordonanta va fi emisa reperezinta un avantaj enorm pentru ca imi permite eliminarea bateriilor.
  Ce sanse si cind ar fi posibil sa devina operationala ordonanta.
  Pentru a deveni prosumator ce cerinte sint privind realizarea instalatiei.?
  Unde pot gasi mai multe date si cit mai actuale?
  Cu stima

 4. Cez a fost și a funcționat pe principiul Stat inStat fără sa fie deranjați de nimeni. În prezent au făcut disjungere respectiv Distribuitor și își reface Ifrastructura pe Cheltuiala Proconsumatorilor.

 5. Apa de ploaie; pt luna Ianuarie am primit la fel ca anul trecut 0.19 lei/kWh de la enel; in schimb oferta lor CEA MAI BUNA este de 1,45 lei/kWh !!! politicienii nostrii se bat cu caramida in piept ca sprijina productia de energie ecologica , dar ne lasa pe mana jefuitorilor locali (punct) CONCLUZIE : In acest ritm amortizarile investitiilor in instalatii de productie solara se vor intinde pe zeci de ani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.