Compania Municipală Energetica va fi divizată

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) ar putea aproba divizarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA, prin transferul patrimoniului său către companiile municipale Termoenergetica Bucureşti SA şi Energetica Servicii Bucureşti SA, pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei CGMB de joi fiind un proiect pe această temă, potrivit Agerpres.

„Se aprobă proiectul de divizare a Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA prin transferul întregului patrimoniu al acesteia către Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA şi către Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA”, prevede proiectul de hotărâre.

Administratorii societăţilor Compania Municipală Energetica Bucureşti SA, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA şi Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA au realizat proiectul de divizare în conformitate cu hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare ale celor trei societăţi. Prin aceste adunări s-a aprobat de principiu operaţiunea de divizare conform unor prevederi din hotărârea CGMB nr. 145 din 11 martie 2019, respectându-se dispoziţiile legale incidente în materia divizării, dar şi orice alte prevederi legale aplicabile în această procedură, stipulează proiectul de divizare.

Prin hotărârea nr. 145 din 11 martie 2019 CGMB a aprobat reorganizarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA prin divizare, finalizată prin dizolvare.

Activităţile care vor fi preluate de la Compania Municipală Energetica Bucureşti SA şi vor fi prestate de Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA sunt: lucrări de proiectare şi execuţie investiţii noi în reţeaua primară şi secundară, reţeaua care asigură transport, distribuţie şi furnizarea energiei termice în sistemul centralizat de alimentare a energiei termice din Municipiul Bucureşti, conform prevederilor articolului 8, litera b din Legea 51/2006; lucrări de proiectare şi execuţie a centralelor termice şi termoelectrice realizate pentru dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică; activităţi care au ca scop realizarea de noi unităţi de producere a energiei termice în cogenerare (CET-uri); lucrări de proiectare, execuţie a reţelelor termice şi asistenţă tehnică suport pentru obţinerea avizelor necesare ce aparţin sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Activităţi de implementare a proiectelor pentru pentru spitale din Municipiul Bucureşti – Smart Hospital; prestarea serviciilor de mentenenţă preventivă şi corectivă a instalaţiilor termice, sanitare şi electrice pentru Primăria Municipiului Bucureşti şi alte instituţii subordonate, tranzacţii cu energie electrică şi gaze naturale pe piaţa liberă, dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi conform Directivei nr. 2014/94/UE, activităţi de audit energetic complex al clădirilor conform Legii 121/2014, activităţi pentru realizarea unui centru de cercetare şi dezvoltare prin care se vor asigura resursele necesare în vederea obţinerii unor rezultate centrate pe nevoile societăţii actuale reprezintă alte activităţi care vor fi preluate de Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA.

„Cu excepţia sumei de 2.500.000 RON alocată Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti SA, transmiterea universală a patrimoniului Societăţii Compania Municipală Energetica Bucureşti SA se va efectua către Societatea beneficiară Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA, care va prelua toate activele şi toate datoriile Societăţii Compania Municipală Energetica Bucureşti SA şi va dobândi toate drepturile, fiind ţinută de toate obligaţiile acesteia, inclusiv în raport cu terţii”, prevede proiectul de divizare.

Potrivit acestuia, suma de 2,5 milioane de lei din capitalul social al Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA se va transfera către Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA, fiind necesară pentru realizarea investiţiei în echipamente şi instalaţii aferente Laboratorului de verificări metrologice şi atelier de reparaţii contoare de energie termică.

Restul capitalului social al Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA, în cuantum de circa 79 de milioane de lei, va fi transferat către Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA pentru desfăşurarea activităţilor ce nu sunt exclusive serviciului de producere, distribuţie, transport şi furnizare a agentului termic, inclusiv toate hotărârile pe care Compania Municipală Energetica Bucureşti SA le are de îndeplinit în realizarea în realizarea activităţilor ce nu sunt în sfera serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, stipulează proiectul de divizare.

Conform sursei citate, transferul salariaţilor Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA se va efectua conform contractelor de muncă şi cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în ele.

Contractele de muncă încheiate pentru salariaţii care desfăşoară activităţile Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA, activităţi care urmează să fie alocate către Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA, vor fi transferate conform prevederilor aplicabile în dreptul muncii, mai prevede proiectul de divizare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *