Ce se întâmplă cu clienţii casnici care nu semnează un nou contract de furnizare de gaze până la 1 iulie

De la începutul lui iulie 2020, piaţa reglementată a gazelor, cu preţuri fixate de stat, prin ANRE, va dispărea şi nu vor fi posibile decât contracte de piaţă concurenţială, cu firmele de furnizare agreate de ANRE. Autoritatea de Reglementare a elaborat un proiect de Ordin referitor la această situaţie, cu prevederi importante pentru toţi clienţii.

Există două posibilităţi pentru clienţii casnici, de la 1 iulie: fie semnează un contract nou de furnizare, în regim de piaţă liberă, cu actualul furnizor de la reglementat (în general Engie sau E.On), fie un contract nou de furnizare cu un alt furnizor concurenţial, la alegere. Oamenii trebuie să decidă însă ce fac, până la 1 iulie.

Ce se întâmplă dacă nu decid? Am scris deja că furnizorii actuali de pe reglementat au trimis oferte pentru contracte noi, de piaţă concurenţială, clienţilor de la reglementat, dar preţurile din oferta sunt mai mari decât cele de la reglementat. Dacă oamenii au acceptat deja oferta, discuţia nu mai are rost, dacă nu o acceptă încă, mai au timp până la 1 iulie să rămână pe actualele contracte reglementate, dar, dacă nu o acceptă nici atunci?

Răspunsul simplu, care rezultă din nota de fundamentare a noului proiect de Ordin al ANRE: rămân la furnizorul actual, dar nu cu preţul actual reglementat (el va dispărea) ci vor plăti preţul din oferta finală pe care n-au acceptat-o. Iată ce scrie în nota ANRE:

“introducerea unei perioadei de tranziție de 12 luni, respectiv 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, în care clienţilor casnici care, până la data 30 iunie 2020, nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, li se asigură furnizarea gazelor în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la această dată, cu excepţia prevederilor privind preţul final reglementat, iar preţul facturat acestora va fi prețul din oferta propusă de furnizor până la data încheierii unui contract aferent furnizării în regim concurenţial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021”.

Ce se întâmplă dacă nici la 1 iulie 2021 omul nu vrea să schimbe contractul şi/sau furnizorul? Va primi notificare cel mai târziu în mai 2021 ca trebuie să facă asta, şi, dacă nu o face, se va încheia tacit un nou contract. Iată ce scrie în notă:

“având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la încheierea contractului, coroborate cu dispoziţiile art. 1196 privind acceptarea ofertei, în scopul asigurării continuităţii în furnizarea gazelor naturale, prin acest proiect de ordin este propusă o modalitate tacită de încheiere a contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial de către clientul casnic, dacă acesta nu-și exercită dreptul de eligibilitate până la data de 31 iunie 2021 sau nu îşi exprimă, până la această dată, refuzul de semnare a contractului propus de furnizorul actual, respectiv nu comunică o propunere de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, după caz. Astfel, clientului casnic care nu-și exercită dreptul de eligibilitate până la terminarea perioadei de tranziţie i se va asigura furnizarea, începând cu data de 1 iulie 2021, de către furnizorul actual la preţul din oferta propusă şi în baza contractului aferent acestei oferte transmise împreună cu notificarea în luna mai 2021. În cazul în care clientul casnic doreşte să-şi schimbe furnizorul, acesta îşi poate exercita în orice moment acest drept, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

În proiectul de Ordin se arată clar că actualii furnizori de piaţă reglementată trebuie să înştiinţeze, lunar, inclusiv în facturi, oamenii că de la 1 iulie preţurile fixate de stat dispar şi că trebuie să le facă noi oferte: “informarea lunară a clienţilor casnici de pe piaţa reglementată de către furnizorii acestora, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2020, cu privire la încetarea aplicabilităţii preţurilor reglementate începând cu data de 1 iulie 2020 şi necesitatea încheierii până la data de 30 iunie 2020 a contractelor aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, oferta cu prețul propus pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, precum şi informaţii privind opţiunile clientului casnic în situaţia neacceptării ofertei propuse de furnizorul actual”.

Nu este obligatoriu, cum am spus mai sus, să fie acceptată oferta actualului furnizor, oamenii pot căuta alte oferte, şi nu trebuie să facă acest lucru neapărat acum, dar trebuie să ştie că de la 1 iulie nu vor mai exista actualele preţuri şi trebuie să încheie un contract nou până atunci. În acest sens, ei au la dispoziţie şi comparatorul de preţ al ANRE, unde toţi furnizorii de gaze îşi pun ofertele.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *