Ce schimbări aduce în energie noul pact ecologic european (Green Deal). Politicile energetice se schimbă dramatic

Noul Pact Ecologic European (Green Deal) prezentat de Comisia Europeană va conduce la transformări și mai rapide decât cele asumate până acum de statele membre. Regenerabilele vor fi baza, cărbunele dispare, până și energia pe gaze trebuie decarbonizată, iar rețelele electrice ale continentului trebuie să fie complet interconectate și digitalizate

Comisia Europeană a prezentat miercuri Pactul ecologic european, o foaie de parcurs menită să asigure durabilitatea economiei UE, prin transformarea provocărilor legate de climă şi de mediu în oportunităţi în toate domeniile de politică şi prin garantarea unei tranziţii care să fie echitabilă pentru toţi şi favorabilă incluziunii tuturor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Pactul ecologic european stabileşte măsuri ce vor transforma Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, vor dinamiza economia, vor îmbunătăţi sănătatea şi calitatea vieţii cetăţenilor, vor ocroti natura şi vor garanta că nimeni nu este lăsat în urmă.

„Pactul ecologic european este noua noastră strategie de creştere, o creştere care oferă mai mult decât consumă. Acest pact arată cum să ne transformăm modul de viaţă şi de muncă, de producţie şi de consum, astfel încât să trăim mai sănătos şi să dezvoltăm capacităţile de inovare ale întreprinderilor noastre. Putem să participăm cu toţii la tranziţie şi putem să beneficiem cu toţii de oportunităţi”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cuvintele de ordine pentru energie sunt: renunțarea la cărbune, decarbonizarea gazelor în procesul de generare, creșterea regenerabilelor, integrarea completă a rețelelor electrice europene și digitalizarea lor. Comisia va cere statelor membre noi planuri integrate energie-mediu și mai ambițioase față de cele pe care le prezintă la finalul acestui an.

Iată ce scrie în capitolul dedicate energiei din Noul acord ecologic prezentat de Comisia Europeană

„2.1.2. Furnizarea de energie curată, accesibilă și sigură

 

Continuarea descarbonizării sistemului energetic este esențială pentru atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în sectoarele economice reprezintă mai mult de 75% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Eficiența energetică trebuie să reprezinte o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector energetic, care să se bazeze în mare măsură pe resurse regenerabile  și pe eliminarea rapidă a cărbunelui și pe decarbonizarea energiei produsă cu ajutorul gazelor. În același timp, aprovizionarea cu energie a UE trebuie să fie sigură și accesibilă pentru consumatori și companii. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este esențial să ne asigurăm că piața europeană a energiei este complet integrată, interconectată și digitalizată, respectând în același timp neutralitatea tehnologică.

 

Statele membre își vor prezenta planurile revizuite în materie de energie și schimbări climatice până la sfârșitul lui 2019. În conformitate cu Regulamentul privind guvernanța Uniunii Energiei și Acțiunea Climatică#, aceste planuri ar trebui să stabilească contribuții naționale ambițioase la obiectivele de ansamblu ale UE. Comisia va evalua cât de ambițioase sunt aceste planuri și necesitatea unor măsuri suplimentare în cazul în care nivelul actual al ambițiilor nu va fi suficient. Acest lucru va contribui la creșterea ambițiilor climatice pentru 2030, pentru care Comisia va analiza și va propune revizuirea legislației relevante în domeniul energiei, până în iunie 2021. Când statele membre vor începe să își actualizeze strategiile naționale din domeniul energiei și al schimbărilor climatice pentru 2023, acestea ar trebui să reflecte noile ambiții în materie de climă. Comisia va continua să se asigure că toată legislația relevantă este aplicată riguros.

 

Tranziția către energia curată ar trebui să implice consumatorii și să fie în beneficiul acestora. Sursele de energie regenerabilă vor avea un rol esențial. Creșterea producției offshore de energie eoliană va fi esențială, bazându-se pe cooperarea regională dintre statele membre. Integrarea inteligentă a energiilor regenerabile, a eficienței energetice și a altor soluții sustenabile la nivelul sectoarelor va ajuta la obținerea decarbonizării cu cel mai mic cost posibil. Scăderea rapidă a costurilor energiei din surse regenerabile, combinată cu îmbunătățirea politicilor de sprijin, a redus deja impactul energiei regenerabile asupra facturilor de energie ale gospodăriilor. Comisia va prezenta până la jumătatea anului 2020 măsuri care să contribuie la această integrare inteligentă. În paralel, decarbonizarea sectorului gazelor va fi facilitată, inclusiv prin sporirea sprijinului pentru dezvoltarea tehnologiei de decarbonizare a gazelor, printr-un proiect de perspectivă pentru o piață competitivă a gazelor decarbonizate și abordând problema emisiilor de metan generate de producția de energie.

 

Riscul sărăciei energetice trebuie să fie soluționat pentru gospodăriile care nu își pot permite servicii de bază de furnizare a energiei pentru a asigura un nivel decent de trai. Programele eficiente, cum ar fi schemele de finanțare pentru renovarea caselor, pot reduce facturile la energie și pot ajuta mediul. În 2020, Comisia va oferi îndrumări pentru a ajuta statele membre să abordeze problema sărăciei energetice.

 

Tranziția către neutralitatea emisiilor necesită și o infrastructură inteligentă. O mai mare cooperare transfrontalieră și regională va contribui la obținerea beneficiilor tranziției către energia curată la prețuri accesibile. Cadrul de reglementare pentru infrastructura energetică, inclusiv Regulamentul TEN-E, va trebui revizuit pentru a asigura coerența cu obiectivul de neutralitate climatică. Acest cadru ar trebui să favorizeze utilizarea tehnologiilor și infrastructurii inovatoare, precum rețelele inteligente, rețelele de hidrogen sau captarea, utilizarea și stocarea carbonului, stocarea de energie, care să permită integrarea sectorului. Unele infrastructuri și active existente vor necesita modernizare pentru a rămâne potrivite pentru  aceste scopuri și pentru a fi rezistente la schimbările climatice.”

Investiții anuale suplimentare de 260 de miliarde de euro

Îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic european va necesita investiţii semnificative. Se estimează că atingerea obiectivelor actuale pentru 2030 privind clima şi energia va necesita investiţii anuale suplimentare în valoare de 260 de miliarde euro, reprezentând aproximativ 1,5% din PIB-ul din 2018. Aceste investiţii vor necesita mobilizarea sectorului public şi a celui privat. Comisia va prezenta, la începutul anului 2020, Planul de investiţii pentru o Europă durabilă, menit să răspundă nevoilor de investiţii. Cel puţin 25% din bugetul pe termen lung al UE ar trebui să fie alocat acţiunilor climatice, iar Banca Europeană de Investiţii, în calitate de bancă a Europei în domeniul climei, va oferi un sprijin suplimentar. Pentru ca sectorul privat să contribuie la finanţarea tranziţiei către o economie verde, Comisia va prezenta, în 2020, o strategie de finanţare verde.

1 Comment

  1. Cred ca nu este o scapare ca nu spune nimic de energia nucleara.Pe de alta parte cum poate fi ajutata o tara ca a noastra care nu are strategie energetica.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *