mn

CE a trimis României și Greciei avize motivate privind netranspunerea directivei privind eficiența energetică

Comisia Europeană a decis joi să trimită avize motivate Greciei şi României pentru netranspunerea Directivei de modificare privind eficienţa energetică în ordinea lor juridică naţională, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al Executivului comunitar, directiva urmăreşte să stabilească un cadru comun de măsuri de promovare a eficienţei energetice şi stabileşte un obiectiv obligatoriu de eficienţă energetică pentru UE pentru 2030 de cel puţin 32,5%. Statele membre au avut obligaţia ca, până cel târziu la 25 octombrie 2020, să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei.

„Nici Grecia şi nici România nu au informat Comisia cu privire la dispoziţiile adoptate pentru a transpune directiva. Prin urmare, în noiembrie 2020, au fost trimise scrisori de punere în întârziere ambelor state membre, iar acum sunt trimise avize motivate, având în vedere că, până în prezent, Comisiei nu i-au fost comunicate măsuri de transpunere. În absenţa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în privinţa acestor cazuri”, se menţionează în comunicat.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.