Cât de „bogată” mai e România: Petrom a renunţat la peste două treimi din terenurile concesionate acum 20 de ani, pentru că nu a găsit nimic

Petrom a dat înapoi statului român, în ultimii 20 de ani, circa 70% din suprafeţele concesionate în 18 perimetre de explorare/exploatare a hidrocarburilor din România, pentru că nu a găsit resurse exploatabile, reiese dintr-un document al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Compania a cerut extinderea perioadei de explorare pentru unele perimetre, în încercarea de a mai găsi resurse de petrol şi/sau gaze.

Informaţia apare în nota de fundamentare a unei Hotărâri de Guvern prin care ANRM, la solicitarea companiei, extinde perioada de explorare a mai multor zăcăminte din România, pentru a permite Petrom să facă noi lucrări de explorare în scopul de a mai găsi hidrocarburi.

“Prin retrocedările propuse pentru perioada de extindere care face obiectul prezentului act normativ, suprafaţa totală a concesiunii va fi de 16725.40 km2, ceea ce reprezintă 29% din cea iniţială”, arată ANRM.

Actul normativ, aflat încă la nivel de proiect, este “Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000”.

Iată despre ce este vorba, potrivit notei de fundamentare:

Acordul de Concesiune a 18 perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” SA, pe de altă parte, a fost încheiat în anului 2000. Acordul a fost de fapt semnat în 1997, sub forma unui act de dare în administrare pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, covertit în anul 2000 în acord de concesiune.

Durata Acordului petrolier este de 30 de ani contractuali, începând cu data de 12 septembrie 1997, inclusiv perioada de explorare. Conform Acordului de concesiune, perioada inițială de explorare a fost de 5 ani contractuali (12.09.1997 – 12.09.2002), cu drept de extindere cu cel mult două perioade succesive a câte 2 ani fiecare, cu condiția îndeplinirii obligațiilor pentru perioadele de explorare anterioare.

Prima perioadă de extindere a fost de 2 ani contractuali (12.09.2002 – 12.09.2004).

Prin Actul adițional nr.1, aprobat în 2004, s-a acordat a doua perioadă de prelungire de 4 ani (12.09.2004 – 12.09.2008) a perioadei inițiale de explorare, extinsă cu prima perioadă de 2 ani.

În data de 11.09.2008, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Petrom S.A. au semnat un protocol privind continuarea operațiunilor petroliere în perimetrele de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră I-Adjud, III-Berca-Arbănași, IVVălenii de Munte, V-Băicoi, VI-Târgoviște, VII-Urziceni Vest, VIII-Urziceni Est, IX-București, X-Craiova, XII-Pitești, XIII-Târgu Jiu, XIV-Marghita, XVIII-Istria, prin extinderea fazei a II-a din cadrul etapei de explorare, până la 12.09.2011.

Prin Actul adițional nr. 2, aprobat în 2011, s-a acordat a treia perioadă de extindere de 3 ani (12.09.2011 – 12.09.2014) a perioadei de explorare.

Prin Actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2014, s-a acordat a patra perioadă de extindere de 3 ani (12.09.2014 – 12.09.2017) a perioadei de explorare.

“Având în vedere provocările de natură tehnică cu care s-a confruntat Titularul pe parcursul desfășurării operațiunilor petroliere în cadrul perioadei de explorare actuale, A.N.R.M. a aprobat solicitarea acestuia privind extinderea celei de a patra perioade de extindere a perioadei de explorare de la 3 ani la 4,5 ani, respectiv durata perioadei de extindere actuale s-a modificat în intervalul 12.09.2014 – 12.03.2019, și, ulterior, cu încă 3 luni, respectiv până la 12 iunie 2019.

Potrivit prevederilor legale și contractuale privind renunțarea și punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a unor perimetre sau porțiuni din perimetrele concesionate, cu fiecare extindere acordată și aprobată, suprafața concesionată a fost redusă atât prin renunțări parțiale din suprafețele perimetrelor păstrate, cât și prin renunțări integrale la unele perimetre, astfel încât, la data solicitării, față de suprafața inițială din Acordul de concesiune de 57.462.49 kmp, însumând suprafața celor 18 perimetre de explorare, suprafața însumată a celor 9 perimetre păstrate de Titular este de 19.404,95 kmp, reprezentând circa 34% din suprafața initial”, arată ANRM.

Aşadar, înainte de a solicita o nouă prelungire a fazei de explorare, Petrom renunţase deja la 66% din suprafaţa concesionată iniţial, iar acum va renunţa la alte câteva mii de kilometri pătraţi, şi va rămâne cu doar 16.700 kmp, adică doar 19% din suprafaţa concesionată acum 20 de ani. Pe această suprafaţă, compania speră să mai găsească ceva

De ce a cerut Petrom prelungirea şi cât timp?

Iată de spune ANRM:  “Titularul sustine că rezultatele deja obținute în faza curentă şi extinderile anterioare trebuie continuate, în contextul necesităţii executării unei explorări sustenabile. Abordarea zonelor de mare complexitate geologică, dar și a celor de “frontieră” situate în zone adânci ori în condiții de temperatură și presiune ridicată, ce implică un apetit de risc investițional, s-a materializat prin proiecte de mare anvergură (sonde onshore săpate la obiective adânci neatinse înainte), iar astfel de proiecte trebuie continuate în vederea identificării de noi resurse. Lucrările vor fi direcţionate în scopul de a descoperi noi potențiale resurse, în condiții extrem de provocatoare în zone de complexitate geologică ridicată. Aceste lucrări solicită însă evaluări suplimentare ale riscurilor, dezvoltări de noi tehnologii de foraj şi de investigare, o abordare specială a datelor obţinute şi interpretate, care impun totodată perioade de timp suplimentare pentru realizare”.

În acest sens, Petrom a solicitat prelungirea perioadei de explorare cu încă cinci ani, până în 2024, pentru a putea continua investiţiile de până acum. ANRM spune că Petrom a depăşit, până acum, programul de explorare asumat prin acordul de concesiune.

Exemple, enunţate de ANRM:

“Achiziţie seismică 3D: 3.143 km2 programat / 7.526 km2 realizat (239%);

Sonde de explorare-deschidere: 63 sonde programat / 81 sonde realizat (129%);

Gradul de acoperire seismică pe actualele perimetre de explorare a crescut de la 4% în 2004 la peste 70% la această dată;

Investiţiile totale în explorare, în perimetrele ce fac obiectul Acordului de concesiune, din anul 1997 până în prezent, se cifrează la cca. 950 mil. Euro, faţă de un angajament de cca. 300 mil. Euro (315%);

Rata de succes a sondelor de explorare a fost, în mod constant, peste 50%;

Materializarea acestor eforturi se regăseşte în aportul de cca. 10% din producţia curentă a OMV Petrom provenit din sondele de explorare trecute în exploatare”.

Faptul că Petrom, singura companie care extrage în acest moment cantităţi semnificative de petrol şi gaze din România, a renunţat la suprafeţe atât de mari în care nu a găsit nimic spulberă, din nou, un mit adânc înrădăcinat în România: că suntem o ţară foarte bogată în resurse. În realitate însă, producţia de petrol nu mai asigură nici măcar necesarul uneia dintre cele trei rafinării care mai activează în România (70% din necesar se importă, după cum puteţi citi AICI), producţia de gaze asigură circa 90% din consum doar pentru că acesta a scăzut, şi este şi ea în scădere de la an la an, după cum puteţi citi AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *