Zoltan Nagy-Bege, ANRE: Sper ca anul 2021 să ne aducă primele investiții în noi capacități de producție, permitem PPA-urile. INTERVIU The Diplomat

Vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy Bege, a acordat un interviu publicației de limbă engleză The Diplomat, în care a vorbit despre efectele pandemiei asupra piețelor de gaze și electricitate, despre liberalizare și efectele ei, despre viitoarea legislație privind contractele bilaterale directe, despre noile investiții mult așteptate în noi centrale electrice și despre rolul ANRE de supraveghetor al piețelor, după liberalizare. Vă prezentăm mai întâi câteva declarații imprtante extrase din interviul The Diplomat și apoi interviul în totalitate

Ideile principale

Liberalizarea pieței energiei s-a suprapus cu criza COVID-19. Pe lângă faptul că am asistat la o reducere considerabilă a consumului, printre consecințele provocate de această criză se numără și capacitatea redusă de a plăti facturile la energia electrică, de către anumite categorii de consumatori.

Sectorul energetic are nevoie de infuzie de capital. Implementarea măsurii de plafonare (a prețurilor n.red.) a adus furnizorii în situația în care aceștia nu au putut colecta sume, fiind obligați în același timp să-și facă plățile către distribuitori și către alți parteneri.

Liberalizarea completă a piețelor de energie electrică și gaze naturale este probabil cea mai importantă etapă parcursă în piața de energie în ultimul deceniu, care se așteaptă să aibă efecte pozitive pe termen mediu și lung. Ar trebui să atragă, pe lângă noi furnizori, noi capacități de producție.

Majoritatea întrebărilor primite atât prin e-mail / prin corespondență scrisă, cât și pe linia telefonică ANRE de tip Call Center dedicată liberalizării piețelor, au venit din partea categoriei clienților finali fără acces la internet.

Liberalizarea reprezintă un avantaj pentru întreaga piaţă de energie, aceasta urmând a se maturiza în mod competitiv, cu beneficii atât pentru furnizori, dar mai ales pentru clienți, aceștia având posibilitatea de a participa activ la acest proces.

Sper ca anul 2021 să ne aducă primele investiții în noi capacități de producție de energie curată, în scopul ca România să își îndeplinească obiectivele pentru 2030 și pentru a-și asigura neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050

Permițând PPA-urile și contractele bilaterale, deblocăm de fapt investițiile în capacitățile de producție, pentru care, din 2012, momentul în care a fost aprobată Legea energiei electrice și a gazelor naturale de către Parlament, nu a existat nicio șansă să fie obținută finanțare.
––––––––––––-

Interviul integral

Cum ați putea descrie dezvoltarea pieței energiei în 2020?

Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că, anul 2020 a fost un an al marilor provocări resimțite și în piața de energie. A fost un an în care ne-am confruntat cu situații imprevizibile, care au necesitat o reacție rapidă, în vederea identificării celor mai bune soluții necesare gestonării problemelor apărute odată cu acest context dificil și complet neașteptat.

Contextul pandemic a generat un comportament diferit în piață, cu consecințe resimțite în rândul ambelor categorii – atât a consumatorilor, cât și a operatorilor. Dacă până la sfârșitul anului 2019, ANRE prezenta o serie de măsuri ambițioase care trebuie întreprinse în 2020, cum ar fi – pregătirea unui cadru propice pentru o piață complet liberalizată și funcțională, sprijin în vederea creșterii concurenței pe piață prin aplicarea prevederilor Regulamentului UE 943 din 2019 privind piața internă de energie electrică sau sprijin total instituțional pentru intensificarea investițiilor în sectorul energetic – provocările aduse de criza sanitară s-au dovedit a fi un obstacol serios în vederea obținerii celor mai bune rezultate în îndeplinirea celor propuse pentru 2020.

Nu spun că problemele apărute nu au fost gestionate sau că nu s-au înregistrat progrese. Dimpotrivă. Acest context mai mult a testat capacitatea noastră de a obține rezultate, în condiții dificile.

Liberalizarea pieței energiei s-a suprapus cu criza COVID-19. Pe lângă faptul că am asistat la o reducere considerabilă a consumului, printre consecințele provocate de această criză  se numără și capacitatea redusă de a plăti facturile la energia electrică, de către anumite categorii de consumatori. Având în vedere această situație, conform prevederilor anumitor legi, unele categorii de consumatori au fost scutite de la plata facturilor. Acesta a fost un motiv suficient de puternic, pentru ca veniturile furnizorilor să fie afectate, ceea ce a generat o capacitate mai redusă de a concura pe piața liberalizată.

Măsura de plafonare a prețurilor este mai degrabă adecvată pentru a fi aplicată prețului final pentru consumatori, nu și pentru piața angro. După cum știm, România este conectată pe PZU și intraday, astfel încât o astfel de măsură este foarte dificil să își găsească locul în acest context.

Sectorul energetic are nevoie de infuzie de capital. Implementarea măsurii de plafonare a adus furnizorii în situația în care aceștia nu au putut colecta sume, fiind obligați în același timp să-și facă plățile către distribuitori și către alți parteneri. Cu toate acestea, nu vreau să devin un critic al setului de reguli emise de executiv sau să fiu un fel de „avocat” al operatorilor sau al consumatorilor. Ceea ce aș dori să subliniez este nevoia de stabilitate și coerență în măsurile luate.

Prin emiterea legislației secundare, ANRE și-a propus să respecte prevederile cadrului legislativ european, cu toate obligațiile care derivă din acesta. Autoritatea a dat semnale în mod repetat, atât către toate instituțiile statului, cât și către participanții la piață, pentru a exprima deschiderea către dialog, inclusiv deschidere privind implicarea instituțională în dezvoltarea setului de reguli cerute de contextul generat de pandemie.

Scopul acestei poziționări a fost, de asemenea, de a reduce impactul acelor măsuri austere, astfel încât acestea să nu afecteze în mod semnificativ nici consumatorul final, nici furnizorii. În opinia mea, importanța menținerii unui echilibru, prin protejarea clienților finali, asigurând în același timp predictibilitate pentru operatori și investitori, prin crearea unui cadru legislativ coerent, rămâne unul dintre pilonii asigurării unei piețe pe deplin funcționale, cu beneficii pentru noi toți.

Liberalizarea completă a piețelor de energie electrică și gaze naturale este probabil cea mai importantă etapă parcursă în piața de energie în ultimul deceniu, care se așteaptă să aibă efecte pozitive pe termen mediu și lung.

Liberalizarea celor două piețe – energie electrică și gaze naturale – ar trebui să atragă, pe lângă noi furnizori, noi capacități de producție, ținând seama în special de oportunitățile oferite de Pactul Verde European și de obligațiile pe care România le are pentru 2030 și 2050 în ceea ce privește regenerabilele și neutralitatea emisiilor de CO2.

Ce măsuri au fost luate de ANRE pentru a informa clienții finali despre liberalizarea pieței de energie electrică?

În ceea ce privește obligațiile legale ale ANRE privind informarea clienților finali, Autoritatea de reglementare are obligații strict legate de creșterea gradului de informare. Cu alte cuvinte, unul dintre rolurile principale ale ANRE este de a pregăti, prin emiterea legislației secundare, cadrul pentru ca furnizorii să informeze clienții finali. Astfel, ANRE a emis prin legislația secundară incidentă în domeniu, obligații concrete pentru furnizori cu privire la modalitățile de informare a clienților finali.

Prin Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2020 furnizorii de ultimă instanţă au avut obligaţia de a transmite în perioada octombrie – decembrie 2020, clienţilor casnici din portofoliile proprii, informări cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică. Mai mult, tot în baza reglementărilor ANRE, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa, pe tot parcursul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurențiale proprii aplicabile și la dreptul de a încheia un contract pe piața concurențială cu orice furnizor licențiat.

Prin modificarile aduse prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2021 în vederea realizării activităţii de informare a clientilor casnici, ANRE a prevăzut o nouă obligație pentru furnizorii de ultimă instanţă, de a transmite clienţilor casnici din portofoliul propriu, odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021, câte o  informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, un formular de selecţie a ofertei, care are rolul de a simplifica procesul de încheiere a contractelor.

Formularul de selecție oferte e o bună cale de alegere a unei oferte de furnizare de pe piața concurențială, pentru acea categorie de clienți care nu au acces la internet, astfel încât să poată identifica pe cale electronică o ofertă. Formularul obligatoriu trebuie să conţină ofertă concurenţială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurenţială alternativă şi oferta de serviciu universal (oferte aplicabile în semestrul I 2021), precum şi valoarea reducerii comerciale acordate şi perioada de aplicare.

Totodată, Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2021 prevede faptul că, furnizorii au obligația față de clienții din portofoliile proprii ca în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021 și odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, să le transmită acestora informări însoțite de câte o ofertă concurenţială şi oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021.

Printr-o altă reglementare ANRE, furnizorii de energie electrică au obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare a energiei electrice (Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clinenții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 235/2019).

Aplicația Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice, disponibil pe site-ul ANRE, un instrument foarte important și util în identificarea unei oferte de aprovizionare a fost, de asemenea, rezultatul unei reglementări ANRE  (Ordinul președintelui ANRE nr. 189/2018 privind obligaţia de informare a clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”). . Referitor la Comparatoare – și aici mă refer și la cel pe gaze naturale – trebuie să precizez că, ANRE a adus în mod constant îmbunătățiri acestor aplicații, un bun exemplu fiind simplificarea procesului de obținere a documentelor necesare încheierii unui contract de furnizare, acest set de documente putând fi descărcat direct din lista de rezultate obținută în urma realizării analizei comparative cu ajutorul Comparatorului.

Suplimentar asigurării legislației secundare referitoare la liberalizarea pieței și pentru a informa clienții finali cu privire la opțiunile pe care le au în procesul de tranziție de la piața reglementată la piața concurențială, ANRE a emis periodic în 2020, materiale informative aferente acestui subiect, comunicate de presă și alte informații esențiale pentru clienții finali. De asemenea, ANRE are un parteneriat cu Asociația INFOCONS privind diseminarea de recomandări relevante pentru clienții finali, sub forma unor pliante informative ce sunt afișate la punctele de lucru ale mai multor instituții din întreaga țară. Acest material informativ poate fi de asemenea consultat și pe site-ul ANRE – www.anre.ro.

Cu repectarea prevederilor legale, ANRE a diseminat informații practice pentru clienții finali cu privire la efectele liberalizării pieței de energie electrică, alegerea unei oferte de furnizare optime sau găsirea de soluții în privința semnării noilor contracte și prin intermediul liniei de telefonie de tip call-center 0374 554 265, destinată informării consumatorilor cu privire la liberalizarea piețelor.

De menționat este și faptul că, din pricina contextului dificil generat de pandemia COVID-19 și din considerente legate de respectarea regulilor sanitare impuse de această conjunctură, activitatea de informare a consumatorilor, de tipul door-to-door nu s-a putut realiza. Și acest aspect a avut un cuvânt de spus în ceea ce privește lipsa cunoașterii informațiilor privitoare la liberalizare, în rândul acelor consumatori fără acces la internet, spre exemplu.

ANRE va continua și în perioada următoare să pună la dispoziția clienților finali, pe pagina de internet www.anre.ro, materiale informative utile, simultan cu menținerea celorlalte căi de interacțiune (liniile de call center, e-mail) care rămân la dispoziția tuturor celor interesați de obținerea de informații care să aducă un plus de clarificare în ceea ce privește alegerea celei mai bune oferte de furnizare.

Care sunt cel mai frecvent adresate întrebări de către clienții finali cu privire la liberalizarea pieței?

Majoritatea întrebărilor primite atât prin e-mail / prin corespondență scrisă, cât și pe linia telefonică ANRE de tip Call Center dedicată liberalizării piețelor, au venit din partea categoriei clienților finali fără acces la internet. Informațiile furnizate de specialiștii noștri s-au referit în principal la modalitățile de obținere a ofertelor de furnizare, numerele de telefon ale Call Center-elor furnizorilor în vederea solicitării ofertelor de furnizare sau la modul de utilizare a Comparatoarelor. Alte apeluri au vizat solicitări de informații generale privitoare la liberalizarea piețelor, sau la semnificația fiecărei componente din facturi.

Suplimentar utilității sale în a pune la dispoziția tuturor celor interesați informații legate de liberalizarea piețelor, interacțiunea cu clienții finali prin e-mail sau telefonic, reprezintă un alt instrument pe care ANRE îl folosește eficient în modelarea mesajelor sale și a materialelor informative.

Ce beneficii ar trebui să aducă eliminarea tarifelor reglementate pe piața energiei electrice?

Pe termen mediu și lung, beneficiile liberalizării pieței se vor reflecta în creșterea concurenței între furnizori, intrarea de noi furnizori pe piață, diversificarea ofertelor de furnizare la prețuri competitive, stimularea investițiilor în producția de energie electrică și creșterea producției de energie toate acestea contribuind în mod substanțial la asigurarea stabilității pieței și a securității aprovizionării.

Odată cu liberalizarea pieței, pe termen mediu și lung ofertele de preț ale furnizorilor se vor diversifica şi vor fi adaptate nevoilor clienţilor, întrucât concurenţa reprezintă un stimulent care încurajează companiile să acţioneze la potenţial maxim pentru a furniza servicii de calitate şi la preţuri accesibile. Liberalizarea reprezintă un avantaj pentru întreaga piaţă de energie, aceasta urmând a se maturiza în mod competitiv, cu beneficii atât pentru furnizori, dar mai ales pentru clienți, aceștia având posibilitatea de a participa activ la acest proces.

Într-un fel, această participare activă a clienților finali este deja posibilă, prin faptul că aceștia au posibilitatea de a-și alege furnizorul și de a negocia direct condițiile și prețul pentru furnizarea energiei electrice. Cu alte cuvinte, liberalizarea pieței va duce, de asemenea, la responsabilizarea clienților finali în ceea ce privește deciziile pe care le iau cu privire la condițiile de furnizare și prețul plătit, acest proces de creștere a conștientizării fiind de asemenea util în crearea unui mediu competitiv mai puternic.

Cum apreciați să evolueze piața de energie în 2021?

În eforturile noastre de a aplica prevederile Regulamentului UE 943/2019 privind piața internă de energie electrică, am reușit să facem un pas curajos înainte, ceea ce ne pozitionează în fața altor piețe europene de energie electrică, care sunt mai evoluate: începând cu data de 1 februarie 2021 am implementat perioada de decontare de 15 minute pe piața de echilibrare.

Este o măsură importantă, care este conformă cu prevederile regulamentelor și directivelor europene, pregătind totodată piața noastră de energie electrică pentru a fi mai flexibilă în integrarea de noi capacități de producție, în special a centralelor electrice din surse regenerabile. Sperăm că și piața va confirma că a fost alegerea corectă și, cu efortul tuturor participanților la piață, vom vedea în curând beneficiile acestei măsuri.

Privind spre viitor, sper ca anul 2021 să ne aducă primele investiții în noi capacități de producție de energie curată, în scopul ca România să își îndeplinească obiectivele pentru 2030 și pentru a-și asigura neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050. Se așteaptă apariția centralelor electrice pe gaz, centralelor fotovoltaice, centralelor eoliene sau cel puțin să se înceapă contruirea lor anul acesta, iar motivul pentru care sper că vor exista îmbunătățiri semnificative în această privință este posibilitatea mult așteptată de a încheia contracte bilaterale sau PPA-uri.

Este una dintre primele întrebări adresate de orice investitor interesat să investească în România, în capacități de producție și am abordat deja acest subiect încă din 2020, prin definirea contractelor de energie electrică pe termen lung (care sunt permise prin prisma Regulamentului UE 943/2019) drept contracte încheiate pentru o perioadă mai mare de un an. Suntem în perioada de dezbatere pentru a modifica acea definiție pentru a scurta perioada (la o lună sau chiar mai scurtă).

Permițând PPA-urile și contractele bilaterale, deblocăm  de fapt investițiile în capacitățile de producție, pentru care, din 2012, momentul în care a fost aprobată Legea energiei electrice și a gazelor naturale de către Parlament, nu a existat nicio șansă să fie obținută finanțare.

Un mare semn de întrebare rămâne, desigur, pandemia Covid19. Pandemia și eventualele restricții vor avea un impact vizibil asupra pieței de energie și în 2021. Dacă pandemia poate fi controlată de autorități, iar economia va începe să reînvie, România are șanse mari să se refacă rapid, evident și cu ajutorul UE, folosind mecanismele de finanțare ale Pactului Verde European sau ale Planului de redresare și reziliență. Această recuperare rapidă va avea cu siguranță un efect pozitiv ce va fi resimțit și în piața de energie.

Care sunt prioritățile dumneavoastră în acest an?

Monitorizarea piețelor după liberalizare constituie una dintre prioritățile principale ale Autorității de reglementare, în scopul de a identifica și de a contracara orice problemă care ar putea apărea în acest proces. Sperăm ca în 2021 toate evoluțiile vor fi consolidate, iar majoritatea consumatorilor casnici vor fi bine informați și vor putea lua decizii substanțiale.

Avem un alt subiect foarte important de abordat, cu un potențial impact imens asupra a milioane de consumatori de gaze naturale și energie electrică: obligația distribuitorilor de a conecta gratuit consumatorii casnici și consumatorii industriali, prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri.

Această obligație este dată de cea mai recentă modificare a Legii nr. 123/2012 și deja se poate observa o tendință ascendentă în ceea ce privește cererile de conectare înregistrate de distribuitori (atât pe parte de energie electrică, cât și pe parte de gaze naturale), care este de 7-8 ori mai mare în primele două luni ale anului 2021, comparativ cu perioada similară din 2020.

Cu siguranță, acest lucru vine să rezolve o problemă nesoluționată de ani de zile – racordarea la rețele ce dura mult timp, fiind totodată costisitoare- fiind în același timp o provocare pentru distribuitori în vederea acoperirii unui număr atât de mare de solicitări, a identificarii surselor de finanțare pentru acesle investiții, a găsirii resurselor umane adecvate pentru a proiecta și construi acele conexiuni, dar și pentru Autoritatea de reglementare, deoarece toate aceste noi investiții trebuie recunoscute și integrate în tarifele de distribuție.

Pe lângă toate acestea, prima mea prioritate pentru 2021 este să rămân sănătos, eu și toți cei din jurul meu, fiind totodată încrezător în ideea că,  anul acesta vom vedea primele semne ale încetării acestei pandemii.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *