Apartamentele racordate la termoficare trebuie să aibă contoare individuale de căldură sau repartitoare, până la sfârșitul anului. Altfel, se dau amenzi

Camera Deputaților a adoptat din nou legea energiei termice, cu modificări, în urma cererii de reexaminare trimise de Președinte iar una dintre prevederi instituie obligația montării de contoare pentru măsurarea consumului de energie termică în apartamentele din blocurile racordatate de sistemul centralizat. Legea va merge la promulgare.

Cităm din legea adoptată deja de deputați:

“În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”.

Așadar, până la finalul anului, fiecare apratament ar trebui să aibă un contor individual de măsurare a energiei termice, atât pentru apă caldă, cât și pentru căldură. Dacă nu se poate, se vor monta obligatoriu repartitoare de costuri.

Desigur, obligația se aplică doar apartamentelor racordate la rețeaua de termificare, nu și celor care au ales deja centralele termice pe gaz, în practică fiind întâlnite situații în care în același bloc sunt și apartamente racordate la rețeaua de termificare și apartamente debranșate deja.

Legea stabilește și sancțiuni pentru cine nu montează până la sfârșitul anului instrumentele de măsurare, și ele variază între 500 și 1.000 de lei.

Cităm: “Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri”.

Prevederile de mai sus nu se aplică încă. Urmează ca Președintele să promulge legea, iar aceasta să apară în Monitorul Oficial.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *