ANRE va tăia cu 40% rata de profit a celor doi mari distribuitori de gaze, Engie şi E.On, din 2019

ANRE va reduce până la 5,07% rata reglementată de rentabilitate a distribuitorilor de gaze naturale începând din 2019, nivel identic cu cel stabilit pentru distribuitorii de energie electrică. Nivelul este cu 40% mai mic decât cel de acum.

“Valoarea RoR pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale este considerată valoarea WACC în termeni reali, înainte de impozitare și va avea același nivel cu cel propus pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, postat deja pe site-ul ANRE”.

Informaţia apare într-un material postat pe site-ul ANRE, denumit “Principii metodologice de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare”.

Pentru distribuţia de energie electrică, valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR) propuse a fi aplicată începând cu anul 2019 este de 5,07%, înainte de impozitare, potrivit ANRE. Aşadar, conform acestui proiect, şi la distribuţiile de gaze ANRE va recunoaşte acelaşi procent pentru perioada 2019-2024.

În momentul de faţă, rata de rentabilitate pentru distribuţia de gaze este de 8,43%. Dacă propunerea ANRE se va concretiza în sensul celor scrise mai sus, aceasta va fi de 5,07%, ceea ce înseamnă o reducere de 40% faţă de nivelul actual.

Cei mai mari distribuitori de gaze naturale din România sunt Engie şi E.On, prima în jumătatea de sud a ţării, a doua în cea de nord. Reţelele sunt operate prin firmele Distrigaz Sud Reţele şi Delgaz Grid

ANRE intenţionează ca, pe lângă această reducere, să mai modifice din legislaţia referitoare la tarifele reglementate de disribuţie a gazelor, cu impact direct asupra profitabilităţii companiilor. În plus, consumatorii vor benefica mai mult decât până acum de reducerea costurilor distribuitorilor.

Iată, integral, ceea ce Autoritatea vrea să schimbe, începând din 2019:

 1. Metodologia de calcul a tarifelor de distribuție în sectorul gazelor naturale va fi de tipul “revenue cap”

Modificarea tipului de metodologie aplicată pentru stabilirea veniturilor reglementate și a tarifelor de distribuție aferente are la bază faptul că volumele distribuite de operatorii licențiați nu influențează în mod semnificativ costurile acestora. Astfel, stabilirea unui venit total cuvenit operatorului în fiecare an al perioadei de reglementare poate fi considerată o metoda justă și potrivită pentru acoperirea costurilor operatorilor.

 

 1. Perioada tarifară pentru activitatea de distribuție se modifică de la 1 ianuarie – 31 decembrie la 1 octombrie – 30 septembrie

Veniturile reglementate aferente fiecărui operator de distribuție vor fi calculate pe baza costurilor aferente anului calendaristic anterior încheiat (anul n-1).

Tarifele de distribuție vor fi stabilite astfel încât să se asigure realizarea veniturilor aprobate pe baza volumelor anuale distribuite în perioada 1 octombrie (anul n) – 30 septembrie (anul n+1).

Avantajul modificării perioadei tarifare constă în faptul că se elimină din calculul tarifelor de distribuție corecția de venit aferentă neaplicării tarifelor începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, rezultând astfel reducerea variației tarifelor de la un an la altul.

 

 1. Valoarea RoR pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale este considerată valoarea WACC în termeni reali, înainte de impozitare și va avea același nivel cu cel propus pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, postat deja pe site-ul ANRE.

 

 1. Aplicarea unor niveluri diferențiate ale RoR pentru investițiile realizate de operatorii licențiați, în funcție de destinația activelor rezultate

Pentru investițiile în alte imobilizări decât rețelele de distribuție și pentru înlocuirea unor mijloace fixe sau a unor părți componente ale acestora, care sunt necesare la intervale regulate pentru a asigura continuitatea exploatării mijloacelor fixe respective la parametri normali, se propune aplicarea unui nivel al RoR redus cu 3 puncte procentuale față de nivelul RoR aprobat.

Prin stabilirea unui nivel al RoR astfel diferențiat pentru investițiile efectuate în rețelele de distribuție și pentru imobilizările de altă natură se urmărește orientarea capitalului investit către infrastructura de distribuție în special pentru extinderea rețelelor și creșterea siguranței în exploatare.

 

 1. Câștigul de eficiență realizat de operatorul de distribuție în cadrul perioadei de reglementare va fi împărțit cu consumatorii astfel: 75% consumatori – 25% operatori

Pentru stimularea operatorilor licențiați în realizarea unor câștiguri de eficiență cât mai ridicate se propune modificarea modalității actuale de repartizare și cedare de către operatorii licențiați a câștigurilor de eficiență realizate într-o perioadă de reglementare, astfel:

 • Câștigurile de eficiență realizate de operatorii licențiați vor fi cedate în procent de 75% consumatorilor de gaze naturale, iar 25% vor fi păstrate de operatori
 • Câștigurile de eficiență vor fi calculate la sfârșitul fiecărei perioade de reglementare, pentru fiecare an al perioadei, iar suma totală astfel calculată va fi liniarizată pe întreaga perioadă de reglementare. Se elimină în acest fel posibilitatea păstrării de către operatori a câștigului de eficiență realizat pentru o perioadă de 5 ani de la momentul realizării, însă se asigură o cedare liniară care elimină variația majoră a sumelor de cedat anuale și implicit variația anuală a tarifelor cauzată de cedarea câștigurilor de eficiență.

 

 1. Sunt considerate justificate și se recunosc în tarifele de distribuție investițiile efectuate de operatorii licențiați în conformitate cu planul de investiții aprobat de ANRE

Pentru a fi recunoscute în venitul reglementat al operatorului, investițiile sunt prognozate pe întreaga perioadă de reglementare și aprobate în prealabil de către ANRE. Investițiile realizate în afara planului aprobat vor fi supuse unei proceduri distincte de aprobare, ce urmează a fi elaborată de ANRE.

 

 1. Echipamentele de măsurare vor fi incluse în categoria costurilor de tip CAPEX, cu respectarea prevederilor Legii contabilității

Având în vedere durata de utilizare a echipamentelor de măsurare, precum și faptul că aceste echipamente sunt parte integrantă a rețelei de distribuție, se propune aplicarea unui tratament unitar prin includerea costurilor aferente în categoria costurilor de tip CAPEX.

 

 1. Valoarea considerată justificată în vederea includerii în tarifele de distribuție a anumitor categorii de investiții, dotări sau costuri de operare va fi determinată pe baza unor criterii și limitări stabilite prin analize comparative între costurile operatorilor licențiați

 

 1. Elaborarea unor machete standardizate care vor fi utilizate de operatorii de distribuție pentru transmiterea la ANRE a propunerilor de costuri, venituri și tarife pentru activitatea de distribuție, în procesele de fundamentare, de ajustare și pentru raportarea periodică a costurilor înregistrate.

Având în vedere că la acest moment nu există un format standard pe baza căruia operatorii licențiați transmit datele de fundamentare/ajustare și propunerile de venituri și tarife, ANRE are în vedere elaborarea unor machete standardizate care vor fi utilizate în mod obligatoriu la momentul fundamentării/ajustării.

Totodată, se are în vedere raportarea periodică standardizată a costurilor realizate de operatorii de distribuție.

 

 1. Stabilirea unor reguli referitoare la recunoașterea costurilor operatorilor de distribuție cu privire la contractele încheiate cu operatorii economici afiliați

ANRE propune introducerea de reguli cu privire la recunoașterea costurilor aferente contractelor de prestări servicii încheiate de operatorii de distribuție cu operatorii economici afiliați, având în vedere prevederile conținute în Condițiile cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, cu privire la încheierea contractelor prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, precum și prevederile metodologice referitoare la condițiile de recunoaștere a costurilor (necesare, oportune, justificate și care să reflecte condițiile pieței).

 

 1. Recunoașterea în veniturile reglementate a costurilor cu consumul tehnologic se va realiza în baza unui plan de reducere a consumului tehnologic propus de operatorii de distribuție la începutul perioadei de reglementare și aprobat de ANRE.

Prin impunerea unui trend descrescător al consumului tehnologic recunoscut în tarifele de distribuție se are în vedere impulsionarea operatorilor de a realiza investiții în modernizarea sistemelor de distribuție și de a lua toate măsurile necesare din punct de vedere operațional pentru diminuarea consumului tehnologic înregistrat anual.

Totodată, se va acorda o atenție sporită prețului de achiziție a gazelor naturale considerat justificat pentru acoperirea consumului tehnologic, prin comparare cu alte valori înregistrate pe piață.

 

 1. ANRE are în vedere modificarea categoriilor de clienți pentru care se aprobă tarife de distribuție conform necesităților de raportare la Eurostat.

Modificarea claselor de consum pentru care se aprobă tarife de distribuție este necesară în vederea alinierii la cerințele de raportare la Eurostat și pentru armonizarea claselor de consum cu cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/1952 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE.

 

 1. Includerea în veniturile reglementate a veniturilor realizate din vânzarea/cedarea activelor din baza de active reglementate

Veniturile suplimentare încasate de operatorii licențiați, peste valoarea rămasă de amortizat a mijloacelor fixe care au făcut parte din RAB, ca urmare a vânzării/cedării activelor respective către alte persoane, sunt considerate venituri aferente activității de distribuție și se au în vedere la ajustarea venitului reglementat aprobat operatorului în anul următor.

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *