ANRE, decizie nouă pentru tarifele de distribuție ale Electrica. Ce câștigă și ce pierde compania

Autoritatea de Reglementare a publicat un nou proiect de ordin referitor la fundamentarea tarifelor e distribuție a energiei electrice, cu adresă directă Electrica SA, societate care urmează să contopească cele trei companii de distribuție.

Cel puțin în aparență, noul proiect de reglementare pare a fi benefic pentru Electrica. Iată ce scrie în noul proiect de ordin:

“Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia fuziunii mai multor operatori de distribuţie, se menţin tarife de distribuţie fundamentate şi aprobate distinct pentru reţelele de distribuţie deţinute de operatorii existenţi la începutul perioadei de reglementare, până la sfârşitul perioadei de reglementare în curs”.

Situația este mai bună pentru că, în forma inițială, după fuziune, noua firmă de distribuție a Electrica urma să folosească cel mai mic tarif dintre cele ale actualelor Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud. După cum am relatat mai demult, asta ar fi urmat să aducă pierderi de 622 de milioane de lei pentru companie, în perioada 2021-2023.

Iată prevederile din reglementarea anterioară

“(2) În situaţia fuziunii mai multor operatori de distribuţie după începerea unei perioade de reglementare, tarifele de distribuţie se vor calcula distinct pentru zonele de reţea aferente operatorilor existenţi la începutul perioadei de reglementare, pe baza costurilor şi veniturilor prognozate aprobate la începutul acesteia.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), tarifele specifice aprobate pentru fiecare nivel de tensiune pentru operatorul de distribuţie rezultat ca urmare a fuziunii, sunt egale cu valoarea minimǎ dintre tarifele de distribuţie specifice, calculate conform prevederilor alin. (2)”.

Câștigurile Electrica se vor împărți cu clienții

Totuși, ANRE a dorit să se asigure, prin noua metologice, că niciun client din zona de distribuție a Electrica nu va plăti mai mult ca urmare a procesului de fuziune ba, mai mult, câștigurile pe care compania le va avea în urma acestui proces de fuziune, vot fi împărțite cu clienții. Cităm din noua de fundamentare:

“Au fost reformulate prevederile referitoare la situația reorganizării prin fuziune în timpul unei perioade de reglementare astfel încât să se asigure că niciun consumator nu va plăti un tarif de distribuție mai mare față de situația în care fuziunea nu ar avea loc. De asemenea s-a urmărit asigurarea unui cash flow operatorului rezultant în urma fuziunii care să-i permită desfășurarea activităților necesare prestării serviciului de distributie precum și îndeplinirii programelor de investiții asumate la începutul perioadei de reglementare.

Au fost introduse prevederi cu privire la nerecunoașterea în tarif a oricăror cheltuieli generate de fuziune.

Pentru a asigura protejarea consumatorului final au fost introduse prevederi cu privire la împărțirea în mod egal a beneficiilor directe ca efect al fuziunii între operator și utilizatorii de rețea”

Pierderi din afacerea cu achizițiile de contoare

În plus, tot ca minus pentru Electrica, ANRE arată că nu se vor recunoaște în costuri cheltuielile ocazionate de achiziția contoarelor pentru care compania a fost amendată de Consiliul Concurenței.

Iată ce scrie în noul ordin:

“În situația în care printr-o decizie a Consiliului Concurenței rămase definitive se constată încălcări ale legislației în vigoare care afectează piața de energie electrică, venitul reglementat al operatorului de distribuție se corectează cu costurile aferente obiectivelor care au făcut obiectul investigației”.

În 2018, Consiliul Concurenţei a anunţat că a sancţionat cu 73 de milioane de lei şase companii, printre care şi Electrica, pentru încheierea a două înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa comercializării contoarelor şi echipamentelor conexe pentru măsurarea energiei electrice. Electrica a contestat decizia, dar în final a pierdut, și, din ce se înțelege de mai sus, partea ei de amendă (10,8 milioane de lei) nu va fi recunoscută în costurile care se pot recupera prin tarif.

Nu este clar ce se va întâmpla cu costurile aferente achiziției de contoare în sine și cu echipamentele care au făcut obiectul amenzii Concurenței. Vom reveni pe marginea acestui subiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *