ANRE a stabilit obligațiile pe care le au furnizorii de electricitate față de consumatorii vulnerabili

Un ordin ANRE adoptat la finalul anului trecut și publicat acum în Monitorul Oficial, definește parțial clientul vulnerabil de energie electrică și impune furnizorilor anumite obligații față de această categorie de clienți.

La finalul anului trecut, ANRE aproba un Ordin (235/2019), care a apărut recent și în Monitorul Oficial, referitor la aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali. Printre articolele din acest regulament, există două care fac referire la clienții vulnerabili de electricitate-le puteți citi integral mai jos. Pe scurt, clientul vulnerabil este fie o persoana săracă fie una bolnavă, iar furnizorul trebuie să-i asigure cu prioritate alimentarea cu electricitate și, în final, să nu îl deconecteze, nici chiar în situații de criză.

Iată articolele

SECŢIUNEA 2: Clientul vulnerabil

Art. 6

(1) Un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  1. a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;
  2. b) titularul contractului de furnizare a energiei electrice declară pe propria răspundere că la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate, pe baza documentelor eliberate de instituţii medicale abilitate/vârstă, necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică.

(2) Dacă un client vulnerabil îndeplineşte cumulativ condiţii prevăzute la alin. (1), acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii. În măsura în care autorităţile/instituţiile relevante/abilitate au stabilit criterii şi reguli privind clienţii vulnerabili pe motive de venituri reduse, precum şi încadrarea clienţilor vulnerabili pe criterii de sănătate/vârstă, furnizorul trebuie să ţină seama de acestea.

(3) Furnizorul de energie electrică are obligaţia să comunice OR în maximum 3 zile lucrătoare încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă, iar OR are obligaţia să ţină evidenţa acestor clienţi.

Art. 7

(1) Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, de către furnizori clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt:

  1. a) acces la punctul unic de contact şi/sau, după caz, la punctele de informare regională/locală prin modalităţi specific adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
  2. b) la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice, relaţia sa cu furnizorul se poate desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, desemnată în scris de acesta să realizeze şi să transmită autocitirea indexului contorului, să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele şi pe seama titularului locului de consum;
  3. c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a energiei electrice, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, pe cale electronică, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor.

(2) Pentru clienţii vulnerabili prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b) OR ia următoarele măsuri:

  1. a) reduce la minim întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului, conform art. 69 alin. (3) lit. a);
  2. b) rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie;
  3. c) asigură o sursă suplimentară de alimentare a locului de consum în cel mai scurt timp de la momentul în care primeşte informaţia de la furnizor privind încadrarea clientului în această categorie.

(3) Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili, inclusiv în situaţii de criză de energie electrică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *