ANRE a emis 35 de avize pentru proiecte depuse în Programul Termoficare

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis, până în prezent, 35 de avize pentru proiecte depuse în cadrul Programului Termoficare, cu o valoare totală a investiţiilor de peste 194,2 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de de presă al Autorităţii, transmis luni AGERPRES, un număr de 31 de avize s-au eliberat în 2020, aceste proiecte fiind depuse de primăriile municipiilor Tulcea, Vatra Dornei, Braşov, Sibiu, Giurgiu, Arad, Oradea, Brad şi Motru.

Valoarea investiţiilor aprobate se ridică la aproximativ 194,2 milioane de lei, iar economia totală de energie este estimată de 6.046,08 tep/an, în timp ce reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar ajunge la 15.269,83 t ech. CO2/an.

ANRE precizează că, la ora actuală, alte şapte proiecte se află în diverse stadii de analiză.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019, Guvernul României a aprobat Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor. Beneficiarii Programului Termoficare sunt unităţile administrativ-teritoriale.

„Acest Program vine să susţină financiar necesitatea stringentă de realizare a investiţiilor în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică în scopul implementării unor sisteme eficiente şi viabile de alimentare cu energie termică a localităţii, al valorificării potenţialului cogenerării de înaltă eficienţă, al utilizării surselor regenerabile de energie, precum şi al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul acestui Program, ANRE verifică documentaţia tehnică a proiectelor întocmite de unităţile administrativ-teritoriale şi emite, în condiţiile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, un aviz tehnic privind eficienţa energetică care include economia de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor. Pentru proiectele începute în temeiul HG nr. 462/2006, ANRE emite avize cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor”, se arată în comunicatul citat.

Documentaţia tehnică a proiectului, depusă la ANRE în vederea obţinerii avizului tehnic privind eficienţa energetică, include: strategia de alimentare cu energie termică a localităţii, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanţarea; Hotărârea Consiliului Local de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii; studiul de fezabilitate al proiectului întocmit conform normelor în vigoare, care conţine şi calculul economiei de energie, calculul de reducere corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum şi durata de recuperare a investiţiei; Hotărârea Consiliului Local de aprobare a studiului de fezabilitate; fişa privind eficienţa investiţiei, completată conform regulamentului aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *