ANRE a amendat Transelectrica cu 2,4 milioane de lei. UPDATE: Explicaţiile companiei

Transelectrica a primit amendă de la ANRE pentru că a încălcat un regulament european referitor la furnizarea de informații, după cum se arată într-un comunicat transmis Bursei.

UPDATE: Lămuririle suplimentare ale companiei, la finalul textului

“Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul investitor asupra faptului ca in data de 27 august 2019 ANRE a emis procesul verbal de constatare si sanctionare nr. 74109 prin care a stabilit sanctionarea Companiei, in conformitate cu art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. c) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, pentru nerespectarea de catre operatorul de transport si de sistem a obligatiilor prevazute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, pentru un numar de sapte contraventii cu amenda in cuantum total de 2.400.000 lei, Compania avand posibilitatea sa achite in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii procesului verbal, jumatate din minimul amenzii totale prevazute de actul normativ, in cuantum de 70.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 94 din Legea Energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Compania va analiza motivatia prezentata in cadrul respectivului proces-verbal in vederea exercitarii dreptului de a contesta in instanta eventualele neregularitati existente in cadrul acestuia”, arată Transelectrica.

Iată ce scrie în art 15 din Regulamentul CE, partea referitoare la operatorii de transport și sistem:

1) Operatorii de transport și de sistem pun în aplicare mecanisme de coordonare și schimb de informaţii pentru a garanta siguranţa reţelelor în contextul gestionării congestiei reţelelor.

(2) Standardele de siguranţă, de exploatare și de planificare utilizate de către operatorii de transport și de sistem trebuie să fie făcute publice. Informaţiile publicate trebuie să includă o schemă generală pentru calculul capacităţii totale de transfer și al marjei de fiabilitate a transportului, pe baza caracteristicilor electrice și fizice ale reţelei. Aceste scheme trebuie să fie supuse aprobării autorităţilor de reglementare.

(3) Operatorii de transport și de sistem publică estimări ale capacităţii de transfer disponibile în fiecare zi, indicând orice capacitate de transfer care este deja rezervată. Aceste publicări se fac la intervale specifice, înainte de data transportului, și includ, în toate cazurile, estimări cu o săptămână înainte și cu o lună înainte, precum și indicarea cantitativă a fiabilităţii scontate a capacităţii disponibile.

(4) Operatorii de transport și de sistem publică datele pertinente cu privire la cererea prognozată agregată și la cererea reală, la disponibilitatea și utilizarea reală a activelor de producere și de consum, la disponibilitatea și utilizarea reţelei și a interconexiunilor, precum și la energia de echilibrare și la capacitatea de rezervă. În privinţa disponibilităţii și a utilizării reale a unităţilor mici de producere și de sarcină, se pot utiliza date estimative agregate.

UPDATE: Ce au transmis reprezentanţii Transelectrica, la solicitarea noastră

„ANRE a considerat ca au fost incalcate prevederile Regulamentului (CE) 714/2009 cu privire la transmiterea cu intarziere (la nivel de ore) a unor date pe platformele de transparenta, in intervalul 2017-2018. In conformitate cu reglementarile specifice, se va plati in termen de 15 zile jumătate din valoarea minima prevazuta de actul normativ pentru fiecare dintre cele 7 contravenții, adica in total 70.000 de lei. Astfel, amenda platita de Transelectrica va fi de 70.000 de lei, in termen de 15 zile. Transelectrica face demersuri pentru contestarea amenzii. Impactul asupra Companiei este minim”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *