AGA Romgaz a respins bonusurile anuale de până la 144 de salarii pe care voia să şi le dea conducerea

Adunarea Generală a Asociaţilor Romgaz, cea mai mare companie controlată de stat, a respins politica de remunerare a administratorilor executivi, prin care se acordau bonusuri anuale de 144 de salarii. Asta după ce am atras atenţia opiniei publice asupra acestui subiect.

„Nu se aprobă componenta variabilă anuală a remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, în cuantum de 12 indemnizaţii fixe lunare (..).

Nu se aprobă:

1. Indemnizaţia fixă lunară pentru Directorul General și/sau a administratorilor executivi în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;

2. Indemnizaţia fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşuratăconform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;

3. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei Directorului General și/sau a administratorilor executivi în limita a 2 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul General și/sau administratori executivi;

4. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei Directorului Economic în limita a 1,3 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul Economic”, se arată în Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ROMGAZ, de miercuri.

Salariile din acest domeniu nu sunt deloc mici. Potrivit ultimelor date ale Insitututului Naţional de Statisitică, câştigul salarial mediu brut era, în februarie 2019, de 8.144 de lei pentru categoria „Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale”.

Aşadar, grosier (nu am mai calculat media ultimelor 12 luni şi am rotunjit la 8.000 de lei) directorul general şi administratorii executivi ar fi urmat să primească o remuneraţie variabilă de până la 1,15 milioane de lei fiecare, anual. Adică în jur de 240.000 de euro brut, asta dacă această propunere de remunerare va fi aprobată de acţionari, statul, repetăm, fiind cel mai mimportant, cu 70%.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *