Acţionarii Electrica au aprobat dividende de un sfert de miliard de lei pentru 2019

Acţionarii Electrica au aprobat, în Adunarea Generală de miercuri, distribuirea unor dividende în sumă de 246,108 milioane lei, valoarea dividendului brut fiind de 0,7248 lei/acţiune, conform unui comunicat al companiei.

De asemenea, acţionarii au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2020 şi situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, atât la nivel consolidat, cât şi la nivel individual. A fost aprobată şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar 2019.

Totodată, a fost stabilită data de 9 iunie 2020 ca dată de înregistrare la care va avea loc identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende. Acţionarii au stabilit 5 iunie 2020 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.

„În circumstanţele excepţionale create de pandemia Covid-19, continuăm să ne respectăm angajamentele atât faţă de clienţi, cât şi de acţionari. Propunerea de distribuire de dividende reflectă performanţele companiei în anul 2019 şi este în linie cu nivelul de randament al dividendului cu care i-am obişnuit pe acţionarii noştri.
Electrica rămâne una dintre companiile în care investitorii au în continuare încredere, în ciuda volatilităţii înregistrate de piaţa de capital. Chiar în această perioadă dificilă, am constatat consolidarea poziţiilor unor investitori instituţionali, care în mod tradiţional au o strategie de investire pe termen mediu şi lung, în linie cu strategia Grupului. Monitorizăm în permanenţă contextul naţional şi internaţional, precum şi performanţa financiară şi lichiditatea companiilor din Grup pentru a limita orice riscuri potenţiale şi suntem pregătiţi să răspundem, în cel mai scurt timp, situaţiilor generate de evoluţia crizei”, a declarat Corina Popescu, directorul general al companiei.

Acţionarii Electrica au mai aprobat alegerea lui Iulian Cristian Bosoancă în calitate de nou membru al Consiliului de Administraţie pentru ocuparea poziţiei vacante, în urma renunţării la mandat a administratorului neindependent Niculae Havrileţ. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziţiei vacante, respectiv până la 27 aprilie 2022.

La şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Electrica au participat personal, prin reprezentant, sau au votat prin corespondenţă acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2020, stabilită ca dată de referinţă, cvorumul fiind de 82,01% din totalul drepturilor de vot şi de 80,38 % din capitalul social al societăţii.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice. Grupul oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională – cu organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *