Partenerii proiectului smart grid CARMEN au înaintat aplicația pentru finanțare nerambursabilă

Partenerii Proiectului Smart Grid Carpathian Modernized Energy Network (CARMEN) au înaintat pe 31 august aplicaţia pentru obţinerea finanţării nerambursabile în cadrul apelului de proiecte aferent programului „Connecting Europe Facility”, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES.

Partenerii Proiectului sunt Delgaz Grid, alături de CNTEE Transelectrica şi operatorul de transport maghiar, MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyíto ZRt.

„Din luna mai, când proiectul a primit aprobarea finală de la Uniunea Europeană şi a fost inclus pe lista a cincea a Proiectelor energetice de Interes Comun (PIC), CARMEN a bifat cu succes toate etapele şi cerinţele pentru a deveni eligibil la accesarea finanţării prin programul ‘Connecting Europe Facility’ al Comisiei Europene, dedicat Proiectelor de Interes Comun”, se menţionează în comunicat.

Proiectul CARMEN are o valoare de aproximativ 120 milioane euro, iar investiţia vizează lucrări care se vor desfăşura pe durata a 4 ani, în perioada 2023-2026, în scopul tranziţiei infrastructurii din zona de concesiune a Delgaz Grid şi a CNTEE Transelectrica, spre conceptul de Smart Grid.

„Împreună cu partenerii noştri, mai parcurgem o etapă importantă în derularea acestui proiect strategic pentru companiile noastre, dar şi pentru sistemul energetic românesc. Printre alte obiective, Proiectul CARMEN va contribui în mod direct la creşterea capacităţii reţelelor de preluare a energiei produse descentralizat. În acest fel îi sprijinim pe clienţii care doresc în număr din ce în ce mai mare să devină prosumatori prin instalarea de capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile. Astfel, contribuim la efortul general pentru decarbonificarea, digitalizarea şi securitatea energetică”, a declarat Volker Raffel, directorul general al E.ON România.

Proiectul de Interes Comun CARMEN urmăreşte dezvoltarea unei reţele inteligente de transport şi distribuţie în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite clienţilor şi realizării de investiţii care să asigure respectarea standardelor de performanţă obligatorii, prin modernizarea şi digitalizarea infrastructurii de energie electrică.

„Felicităm partenerii din Proiectul CARMEN, precum şi pe colegii noştri din echipa de implementare pentru avansul rapid în derularea acestei iniţiative din domeniul energetic. În ultimul an au avut loc progrese semnificative pentru ca acest proiect să prindă contur. Proiectul CARMEN tocmai a marcat un stadiu esenţial în ceea ce priveşte demersurile pentru obţinerea surselor de finanţare care vor susţine derularea şi implementarea acestuia. Prin eforturile comune ale părţilor implicate în dezvoltarea Proiectului Carmen şi un parteneriat serios, vom parcurge etape importante în realizarea obiectivelor care vizează creşterea performanţelor sectorului energetic naţional şi facilitarea gradului de interoperabilitate între sistemele energetice europene”, a afirmat Gabriel Andronache, directorul general al Transelectrica.

Parteneriatul implică dezvoltarea primului Smart Grid PCI din România cu impact transfrontalier, care va determina numeroase beneficii la nivelul întregii regiuni est-europene (Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria), din perspectiva fluxului energetic şi a digitalizării reţelelor de transport şi distribuţie.

În cadrul proiectului vor fi modernizate staţii şi posturi de transformare, linii aeriene de înaltă tensiune, vor fi implementate tehnologii IT şi de comunicaţii specifice, vor fi instalate mijloace moderne de control ale tensiunii la nivelul sistemului energetic (sisteme FACTS) în reţeaua electrică de transport şi va fi dezvoltată platforma de partajare a datelor operaţionale măsurate.

CARMEN va contribui în mod direct la creşterea capacităţii de preluare în reţeaua de joasă tensiune a electricităţii produse din surse regenerabile de către prosumatori, proiectul reprezentând un pas extrem de important în direcţia accelerării decarbonificării şi digitalizării reţelei de transport şi distribuţie a energiei electrice gestionate de partenerii implicaţi în proiect.

Proiectul CARMEN a fost iniţiat de Delgaz Grid, în parteneriat cu CNTEE Transelectrica şi operatorul de transport şi de sistem din Ungaria, MAVIR, în vederea adaptării la cerinţele impuse de noua politică energetică asumată la nivel european şi, implicit, de către statele membre prin Planurile Naţionale în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice. În urma evaluărilor instituţiilor europene, CARMEN a obţinut statutul de Proiect de Interes Comun şi a fost inclus în Lista a 5-a de PCI a Uniunii Europene.

Proiectele de Interes Comun sunt proiecte-cheie de infrastructură energetică transfrontalieră pentru construirea unei pieţe europene interne a energiei mai integrată şi mai rezilientă şi pentru urmărirea obiectivelor în materie de energie şi climă. Actuala Listă PIC cuprinde 98 de proiecte: 67 de proiecte în domeniul transportului şi stocării energiei electrice, 20 în domeniul gazelor naturale, 6 proiecte de reţele de CO2 şi 5 proiecte de reţele electrice inteligente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *