UPDATED Legea care înlătura obligaţia autorizaţiei de construcţie pentru panouri fotovoltaice acasă se votează mâine

Persoanele fizice care vor să monteze acasa panouri fotovoltaice scapă de unul dintre impedimente, dacă proiectul de lege care îi exonerează de obţinerea autorizaţiei de construire, care intră mâine în Plenul Camerei Deputaţilor, va fi votat. UPDATE: Legea nu a fost votată, a fost retrimisă Comisiilor

Plx 209/2019 modifică Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi, în sfârşit vine să uşureze viaţa celor care vor să îşi monteze panouri fotovoltaice, cu sau fără subvenţia de până la 20.000 de lei de la stat.

Proiectul, care va intra mâine la vor final în Plenul Camerei Deputaţilor modifică art 11 al vechii legi 50 şi specifică fără dubiu că pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru producţia de energie electrică şi pentru montarea de panouri prentru apă caldă nu va mai fi nevoie de autorizaţia de construire, aşa cum se întâmplă acum.

Noua formă a articolului 11 va fi următoarea:

Art. 11 – (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: (…) p) montarea de panouri fotovoltaice si/sau panouri solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pe acoperișul clădirilor, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și cu respectarea legislației în vigoare.”

Acest amendament a fost introdus în Comisia de Industrii şi Servicii iar scopul său, potrivit iniţiatorilor, a fost „deblocarea programelor de investiții pentru dezvoltarea domeniului de producere a energie electrice pentru autoconsum de către utilizatori – Prosumatori”.

Cel mai probabil acest amendament va trece, date fiind multele discuţii pe tema obligativităţii acestei autorizaţii, un proces cronofag şi care implică şi un cost pentri cei care doresc să instaleze panuri fotovoltaice. Guvernul a emis un punct de vedere negativ asupra acestui Plx, dar în forma sa anterioară, nu şi asupra acestui amendament.

Acum aproape o lună AM SCRIS despre răspunsul Ministerul Dezvoltării dat unui utilizator al formului EnergiaTa, o comunitate a prosumatorilor, în care, pentru a înlătura orice dubiu, spune că este obligatorie autorizaţia şi explica şi de ce. Iată răspunsul de atunci

„În principiu, amplasarea unui sistem fotovoltaic pe/în legătură cu o construcţie existentă constituie o intervenţie asupra construcţiei existente. Conform art. 18, alin. (2) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei”.

În conformitate cu prevederile legislaţiei speciale din domeniul vizat (vezi Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, Ordinul ANRE nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei Tehnice Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea), beneficiarul/investitorul, în calitate de prosumator, trebuie să respecte cerinţele tehnice de racordare a sistemului în reţeaua electrică.

În concluzie, este necesar să vă adresaţi autorităţii administraţiei publice locale în vederea obţinerii unui certificat de urbanism, prin care să se stabilească, raportat la situaţia existentă şi scopul solicitării (obiectul investiţiei propuse), condiţiile necesare obţinerii unei autorizaţii de construire„.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *