CE acordă sprijin României în tranziţia către o economie „verde”. Trebuie să prezentăm proiectele să luăm banii din mecanismul de tranziție justă

Comisia Europeană a aprobat toate cererile transmise de 18 state membre, inclusiv România, pentru acordarea de sprijin în pregătirea planurilor lor teritoriale pentru tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic, fiecare stat membru trebuind să întocmească un astfel de plan pentru a avea acces la finanţarea acordată în cadrul Mecanismului pentru o tranziţie justă, se arată într-un comunicat al executivului comunitar, citat de Agerpres

Mecanismul pentru o tranziţie justă face parte din Planul european de investiţii aferent Pactului verde european şi va mobiliza cel puţin 100 miliarde de euro sub formă de investiţii pentru a oferi un sprijin specific suplimentar regiunilor care sunt cel mai afectate de tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic şi care au o capacitate mai mică de a face faţă acestei provocări. Aprobarea urmează unei cereri de propuneri specifice, lansate de Comisie la sfârşitul lunii februarie 2020, în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale.

În cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, Comisia va ajuta autorităţile naţionale şi regionale în mod individualizat: să evalueze impactul social, economic şi ecologic al tranziţiei şi să planifice procesul de tranziţie care vizează perioada de până în 2030; să dezvolte un dialog între părţile interesate, cum ar fi cetăţenii, întreprinderile şi societatea civilă, pentru a ajunge la o viziune comună cu privire la modalităţile de realizare efectivă a tranziţiei şi să identifice acţiunile necesare pentru a asigura succesul tranziţiei juste.

În următoarele luni, până la sfârşitul anului 2020, Comisia va oferi sprijin specific pentru a ajuta statele membre în pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă. Statele membre vor avea rolul principal în elaborarea şi finalizarea planurilor teritoriale de tranziţie justă, în strânsă consultare cu părţile interesate relevante de la nivel naţional, regional şi local, asigurându-şi rolul decizional pentru tranziţie. Planurile vor fi apoi transmise Comisiei spre aprobare.

La 11 decembrie 2019, Comisia a prezentat Pactul verde european, care descrie obiectivul ambiţios al Europei de deveni, până în 2050, prima regiune din lume care este neutră din punct de vedere climatic.

Comisia oferă sprijin rapid statelor membre prin intermediul Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), pentru a susţine pregătirea planurilor lor teritoriale de tranziţie justă şi, astfel, pentru a pune în aplicare Pactul verde european. În acest scop, la sfârşitul lunii februarie, Comisia a lansat o cerere de propuneri dedicată, în cadrul PSRS, pentru a contribui la pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă. 18 state membre, inclusiv România, au solicitat un astfel de sprijin, iar Comisia a aprobat toate cele 18 cereri. În ultimii doi ani, Comisia a acordat deja sprijin concret regiunilor prin intermediul PSRS pentru a contribui la pregătirea unor strategii economice pe termen lung pentru tranziţia lor spre o economie fără cărbune, cum ar fi regiunile Horna Nitra din Slovacia, Macedonia de Vest din Grecia sau Valea Jiului din România.

„Activitatea noastră care vizează îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european continuă. Schimbările climatice rămân o realitate. Combaterea lor este la fel de presantă ca şi înainte. Comisia sprijină ferm statele membre în a asigura o tranziţie justă în toate regiunile europene. Acest sprijin, acordat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, este un pas important – el va contribui la elaborarea unor planuri de tranziţie şi va permite statelor membre să beneficieze de Mecanismul pentru o tranziţie justă, asigurând faptul că tranziţia către o economie verde se realizează într-un mod just, fără a neglija pe nimeni”, a declarat comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *